Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

66. oululainen teko: Oulun katutaide

Julkaistu 24.07.2014

Oulun katutaidehanke on valittu 100 tekoa Oulusta -listan teoksi numero 66. Pilottivaiheessa oleva hanke on tähän mennessä antanut uuden ilmeen mm. Kemintien ylittävän Paulaharjuntien sillan tukirakenteisiin, Pokkisen alikululle ja Raatin sillalle. Seuraavaksi toteutetaan lisää teoksia Linnansaareen. Oulun katutaidehankkeen tavoitteena on tuoda Oulun katukuvaan monipuolista taidetta paikallisten ja vierailevien taiteen tekijöiden voimin.Raati valitsi hankkeen 100 tekoa Oulusta –listalle, koska katutaide elävöittää usein tylsäksi koettua julkista kaupunkitilaa. Katutaidehankkeessa sekä tekijät että kokijat voivat kohdata toisensa päivänvalossa sellaisen toiminnan merkeissä, mitä on perinteisesti pidetty luvattomana. Yleisesti epäilyttäväksi mielletty toiminta tuodaan hankkeessa keskusteluetäisyydelle ja otetaan rakentavaksi osaksi yhteisöllistä elämää.

Katutaidehankkeen tavoitteena on, että vuonna 2020 Oulu on tunnettu Suomen rikkaimmasta ja monipuolisimmasta katutaiteesta. Hankkeen periaatteena on se, että taiteen sisältöä ei rajoiteta, mutta sisällössä huomioidaan kuitenkin hyvät tavat ja soveltuvuus. Katutaide ajatellaan myös tilapäiseksi taiteeksi, joka on elävää ja muuttuvaa.

Katutaiteen toteuttamispaikkoina toimivat katutaiteen tekemistä varten vuokratut alikulut, sillat ja muut julkiset pinnat. Taidepinnat muodostavat kokonaisuutena ympärivuotisen katutaidenäyttelyn, joka on kaikkien kaupunkilaisten nähtävillä. Myöhemmin katutaide kootaan yhteen omaksi digitaaliseksi verkkogalleriakseen. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa katutaiteen teon alueen asukkaille oman asuinalueensa elävöittämiseksi.

Oulun katutaidehanke on osa pilottiprojektia, jonka tarkoituksena on perustaa pysyvä yhdistys Oulun katutaide ry. Katutaidehankkeeseen on etsitty tekijöitä avoimen haun kautta. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan yli 30 tekijää.

----------------------------------------------------------------------------------------
100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Tutustu 100 tekoa -ohjelmaan ja ilmoita oma projektisi tai ehdokkaasi mukaan: www.oulu.com/100tekoa