Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

45. oululainen teko: Oulun kulttuuriympäristöohjelma

Julkaistu 15.07.2013

Oulun kulttuuriympäristöohjelma on laaja katsaus uuden Oulun arvokkaisiin ympäristöihin. Siihen, mikä historiassamme ja rakennetussa muistissamme on yhteistä ja omaleimaista. Kulttuuriympäristö ei ole koskaan valmis. Se muuttuu ja muokkautuu päivittäin. Kulttuuriympäristöohjelma toimii sekä paikallisen identiteetin rakentajana että uuden kuntakuvan kehittäjänä monikuntaliitoksen jälkeen.

Kulttuuriympäristö muodostuu kulttuurimaisemasta, rakennetusta ympäristöstä ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriympäristö kertoo paikkakunnan historiasta ja kehittymisestä ja elää jatkuvasti. Kulttuuriympäristöohjelma on asukkaiden, yhteisöjen, viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteinen linjaus ympäristön tärkeistä ominaispiirteistä sekä niiden hoidosta ja hyödyntämisestä.

Oulun kulttuuriympäristöohjelma pohjana Uuden Oulun yleiskaavalle

Oulun kulttuuriympäristöohjelma nostaa esiin monikuntaliitoksen myötä syntyneen uuden kokonaisuuden yhteisen historian ja erilaisten ympäristöjen laajan kirjon. Se tarjoaa laajan tietopaketin maankäytön suunnitteluun, päättäjille, elinkeinoelämälle ja kuntalaisille ja toimii näin myös uuden yleiskaavan perusselvityksenä.

Ohjelma on syntynyt vuorovaikutuksessa asukkaiden, koululaisten ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa viime vuoden aikana ja se julkistettiin maaliskuussa.

Näyttely kiertää ympäri Oulua

Kulttuuriympäristö on myös mahdollisuus. Kuntien yhdistymisen myötä lähiympäristö rikastuu ja laajenee. Päätökset, joita teemme tänään, vaikuttavat ympäristöömme pitkälle tulevaisuuteen. Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää esimerkiksi paikallishistorian opetuksessa, päätöksenteon apuna, matkailumarkkinoinnissa ja monipuolisen toiminnan luomiseksi kulttuuriympäristöihin.

Oulua kylistä kaupunkiin ja esihistoriasta 90-luvulle esittelevä siirrettävä julistenäyttely kiertää tapahtumissa ympäri Oulua. Näyttely on mahdollista lainata myös esimerkiksi omalle asukastuvalle, lähikirjastoon, koululle, messuille tai seminaareihin.

Lisätiedot ja näyttelyn tiedustelut: Yleiskaavoituksen asiakaspalvelu p. 050 577 0058

----------------------------------------------------------------------------------------

100 tekoa -ohjelma kokoaa Oulun seudun kunnat yhteen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden nostaa esille eteenpäin vieviä ja ilahduttavia tekoja. Tutustu 100 –tekoa ohjelmaan ja ilmoita oma projektisi tai ehdokkaasi mukaan: www.oulu.com/100tekoa