Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

3D Internet Allianssi näkyy kansainvälisesti

Julkaistu 09.02.2012

 Viime vuonna muodostettu 3D Internet Allianssi on aktiivisesti standardoimassa teknologiaa ja viemässä 3D Internetiä EU- ja Tekes-ohjelmiin. 3D Internet Allianssi on edustettuna Euroopan komission alaisuudessa toimivissa FP7–ohjelman Regions of Knowledge- ja 3D Vivant –hankkeissa.

FP7 – RoK & 3D VIVANT

RoK-hanke pyrkii luomaan alueellisille toimijoille mahdollisuuden parantaa tieteellistä ja teknologista kehitystä. Tarkoituksena on mahdollistaa alueiden kapasiteetin lisääminen niin investointien, tutkimuksen kuin teknologisen kehityksenkin saralla, ja tämän kautta edistää merkittävästi taloudellista kehitystä. Tätä kautta maksimoidaan alueellisten toimijoiden menestyksekäs mukana olo Euroopan Tutkimus Alueessa (European Research Area).

3D Vivant –projektissa luodaan, kehitetään ja yhdistetään komponentteja laajasta skaalasta geneerisiä 3D kuvantamisteknologioita. Tavoitteena on mahdollistaa tapahtumien automaattinen vangitseminen ja esittää ne kotikatsojille realistisemmin, syvemmin ja luoda vuorovaikutteisuuden tunnelma katsojan ja kuvan välille. Todellinen ja virtuaalinen 3D sisältö sekoitetaan yhtenäiseksi tuottaen uudenlaisen mallin rikkaalle ja interaktiiviselle sisällölle.

3D Holoscopic –kuvantaminen on tekniikka täysvärisen, optisen 3D mallin luomiselle, joka on olemassa omassa tilassaan katsojasta riippumatta. Kuvat muodostavat jatkuvan parallaksin katsomiskulmasta. Parallaksilla tarkoitetaan paikallaan olevan esineen liikkumista taustaansa vasten, kun esineen katsoja liikkuu. 3D Holoscopic-tekniikalla luotujen kuvien luoneenomainen jatkuvuus poistaa kuvan elottomuuden, koska se ei litistä objekteja erillisille syvyystasoille sekä eliminoi selaamisvaikutelman, joka aiheutuu eri kuvatasojen välillä liikkumisesta. Toisin kuin moninäkymäisessä kolmiulotteisuudessa, kuvapisteen tieto sisältää useita eri osia kuvatasoilta. Tästä näkökulmasta voidaan sanoa, että ”holoskooppisuus” on läheisesti sukua holografisuudelle. 3D Holoscopic –kuvantaminen on kuitenkin edistyneempää, sillä se toimii epäselvässäkin valaistuksessa, ja näin ollen se mahdollistaa tavanomaisen live-taltoinnin ja esitystekniikan hyväksikäytön. Lisäksi optisen 3D mallin katsomisessa mukautuminen ja yhtyminen toimivat yhtäaikaisesti, mikä estää silmien rasittumista.

3D VIVANT –hanke tutkii erilaisten 3D sisällön taltiointi- ja esitysteknologioiden mahdollisuuksia. 3D Holoscopic –kuvantamisteknologiaa käytetään hyväksi taltioinnissa, missä tarvitaan ainoastaan yhtä kameraa. Tästä johtuen projekti valmistaa maailman ensimmäisen yksiaukkoisen ultratarkan 3D Holoscopic –kuvantamiskameran, joka antaa mahdollisuuden taltioida 3D sisältöä livenä. Esityksen kannalta projektissa hyödynnetään holografiaa, jotta voidaan luoda erittäin korkean resoluution presentaatio 3D sisällölle. Syvyysvaikutelman lisäämiseksi myös 3D spatiaalisen äänen kehittämistä ja toistoa tutkitaan.

3D VIVANT- ja RoK-hankkeiden tulosten hyväksikäyttöä viestitään 3D Internet Allianssissa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Cyberlightning on ottanut päävastuun hankkeiden tutkimustulosten levittämisestä 3D Internet Allianssin taholta. Lisäksi 3D Internet Allianssi on mukana Oulun seudun ammattikorkeakoulun luotsaamassa Mixed Reality -hankkeessa, jonka tavoitteena on hankkia osaamista opetus- ja laboratoriohenkilöstöille sekoitetun todellisuuden ja virtuaaliympäristöjen käyttömahdollisuuksista. Sekoitetun todellisuuden sovelluksissa on tapahtumassa kohdentumista viihdeteollisuudesta hyötysovelluksiin. Tulevaisuudessa sekoitetun todellisuuden sovellukset tulevat olemaan osana monen työpaikan arkea.

IETF – Internet Engineering Task Force

IETF eli Internet Engineering Task Force on avoin, kansainvälinen verkosto, johon kuuluu suunnittelijoita, operaattoreita, tutkijoita ja myyjiä. verkoston tarkoituksena on kehittää Internetin arkkitehtuuria sekä parantaa käytettävyyttä. IETF on jokaiselle avoin.

IETF järjestää vuodessa kolme tapaamista. Pariisissa järjestetään maalikuussa IETF 83, eli nimensä mukaisesti 83. IETF-tapaaminen. 3D Internet Allianssia edustamaan lähtevät Jani Pirkola ja Jarkko Vatjus-Anttila. 3D Internet Allianssi pyrkii viemään 3D Internetin standardointia eteenpäin IETF:in kautta. Tiettyjen avainteemojen, kuten Avatarin vapaa liikkuvuus eri palveluiden välillä on tärkeä tekijä tulevaisuuden menestystekijänä. Palveluiden standardointi mahdollistaa 3D Internetin massiivisen käyttöönoton.