BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Affärsverksamhetens coachningar

Kunniga personer klarar sig alltid!

Vi utför tillsammans med våra samarbetspartners flera praktiska utbildningsprogram och coachingar om affärsverksamhetskunnandet. Ämnena är bl.a. försäljningsfärdigheter och marknadsföring, export, företagsfinansiering, ekonomiförvaltning, företags- och avtalsjuridik samt produkt- och serviceutveckling. Coachningen kan vara korta informationsmöten eller längre, några dagar långa skräddarsydda program

Kolla i BusinessOulus evenemangkalender hurdana coachningar som erbjuds.

Henry Koivukangas

Henry Koivukangas

Senior Advisor of International Affairs, immigrant services for start-ups

+358 44 703 1303

Ta kontakt
Janne Kärkkäinen

Janne Kärkkäinen

Advisor, Business Development

+358 40 596 6838

Ta kontakt
Heikki Tunkkari

Heikki Tunkkari

Advisor, Business Development, Creative Industries

+358 44 703 1399

Ta kontakt
Markku Uimonen

Markku Uimonen

Senior Advisor, Business Development

+358 44 703 1315

Ta kontakt
Jussi-Petteri Äijälä

Jussi-Petteri Äijälä

Advisor, Business Development and Financing

+358 50 305 0527

Ta kontakt