BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Affärsverksamhetens coachningar

Kunniga personer klarar sig alltid!

Vi utför tillsammans med våra samarbetspartners flera praktiska utbildningsprogram och coachingar om affärsverksamhetskunnandet. Ämnena är bl.a. försäljningsfärdigheter och marknadsföring, export, företagsfinansiering, ekonomiförvaltning, företags- och avtalsjuridik samt produkt- och serviceutveckling. Coachningen kan vara korta informationsmöten eller längre, några dagar långa skräddarsydda program

Kolla i BusinessOulus evenemangkalender hurdana coachningar som erbjuds.