BusinessOulu

BusinessOulu - Vad gör vi

Innovationsmiljöer

De centrala aktörerna i innovationsmiljöerna i Oulutrakten är utbildnings- och forskningsinstitut, organisationer inom den offentliga förvaltningen, näringslivets aktörer, stadskoncernen samt områdets företagsgrupper och samfund samt sammansluttningar som dessa bildat, t.ex. Business Kitchen och Oulus innovationsallians med sina centra samt olika innovationsplattformer som Karjasiltaområdet och Arctic Smart City i Hiukkavaara.

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

Head of Business Environment

+358 44 703 1239

Ta kontakt