For Media and Press

Finnish Business Hub exports Arctic know-how on the world market

Finnish Business Hub exports Arctic know-how on the world market

På svenska

Finnish Business Hub opened in Gällivare in Northern Sweden on the 10th of November 2015. Through Arctic Gateway expertise, it offers companies in Northern Scandinavia routes to the global market. Gällivare Business Hub supports the already existing cooperation between Norway, Sweden and Finland's Arctic Valley. Together, we are more and better.

Business Hub model has been developed for networking and business cooperation. It has been successfully tested in The Finland House in Tromsø since the beginning of 2014.

The aim of the business model launched by Business Oulu is to bring together Arctic expertise from different countries. Direct contacts will contribute to creating a network that the whole region can put to use. The idea is that it is as easy as possible for businesses to start working, helping each other and implementing large-scale projects.

In Gällivare and Kiruna in Sweden, the cooperation initially focuses on construction projects, mining, civil engineering and supporting subcontracting know-how as well as sharing best practices in Arctic building and construction.

Arctic building and construction is the special strength of Oulu. Every year, around 2,000 new homes are completed in Oulu. Hiukkavaara is an Arctic Smart City test area – a living lab that utilizes cleantech, ICT, eHealth and construction expertise. This know-how and development work is also used when Swedish cities close to ore fields are re-built.

In the next ten years, business investments of different sectors in Norway, Sweden and Finland will amount to EUR 155 billion. The number of operating oil fields in Northern Norway north from Lofoten will increase from three to nine. The cities of Gällivare and Kiruna will be moved to a new location. In Northern Finland, there will be new mines, wind and nuclear energy, metal and biotechnology as well as civil engineering. The construction of Fennovoima’s Hanhikivi 1 plant alone is an investment of EUR 4-6 billion. Around 4,000 professionals are building the site and it will give employ around 400-500 people on a permanent basis.

Oulu, the capital of Northern Scandinavia and the largest city in the region with some 250,000 inhabitants, offers an Arctic Gateway for the euro area. It channels growth potential to the north – something that the European Union has been in almost desperate need of. In just a few years, more than 300 start-up companies have started working in the high-tech center. Their creative power has turned the downward trend in the ICT sector. There are more than 400 ICT companies in Oulu offering jobs for 15,000 employees. Around 7,500 people work in research and product development and some 200 companies within the fast-growing eHealth technology sector. The University of Oulu has 10 faculties and around 16,000 students. The University of Applied Sciences has about 8,000 students. Oulu is an educational hub with around 50,000 adult students.

Ericsson and Nokia work side-by-side in Oulu and are strong developers of wireless networks. Nordic Semiconductor, Fara and Eyelife are examples of Norwegian ICT companies operating in Oulu. Currently, the health and well-being ecosystem in Oulu provides 700 new jobs and employs 8,400 professionals.
In the northern arctic conditions, a lot special expertise is needed that cannot be found elsewhere. Radio technology works where cables and satellite signals don’t and northern conditions contribute to clean tech expertise due to extreme conditions. Own cold laboratories and testing environments are necessary when arctic expertise is developed – from oil spill preparedness to appropriate dressing.

Arctic Airlink flight route that connects the northern universities of Oulu, Luleå and Tromsø began its operations this year on the 12th of January 2015 with ten flights per week. Already now, we can say that the route has been a success. It opened a whole new era in the north. The opening of the route is the result of unique cooperation between Oulu, Tromsø and Norrbotten implementing a ground-breaking idea to secure flights for the next five years. After this so called public guarantee period, the route should be able to operate on a commercial basis.

The direct flight route is essential to the creation and success for Arctic Valley cooperation between the three northern countries. Arctic Valley sets focus on northern business, education and knowledge, innovation, policy, and enormous project financing instruments on an Arctic-scale. Recreational tourism and conferences are an increasingly important business across northern Scandinavia and Lapland. The local region offers employees attractive, environmentally-friendly and easily accessible opportunities for recreation and relaxation.

Companies are greatly interested in the North. This could be seen when about 60 Finns attended the Finland Business Hub’s opening ceremony in Gällivare. Only the fastest ones had a chance to buy tickets for Arctic Airlink’s 31-seat plane that Business Oulu had booked for business use.

Finnish Business Hub’s main partners in Sweden are Företagsbolaget i Gällivare, Gällivare municipality, Norrbotten’s Chamber of Commerce and DDIG housing in Gällivare.

More information: Jukka Olli, jukka.olli@businessoulu.com +358 50 5634 954

 

På svenska

Finnish Business Hub öppnar exportmarknaden för nordens arktisk know-how.

Finnish Business Hub öppnar i Gällivare den 10.11.2015. Vi erbjuder företag här upp i norr en ”Arctic Gateway” till världsmarknaden. Finnish Business Hub stöttar företag i olika branscher i det befintliga Arctic Valley samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland. Tillsammans här uppe i norr är vi fler och kan bättre.

Arbetssätt för vårt Business Hub bygger på närvaro, nätverkandet och samarbetet mellan företag. Det har testats framgångsrikt i vår ”Suomi-talo” i Tromsö sedan april 2014.

Arbetssättet som startades av BusinessOulu har ett syfte: att föra samman tre länders arktisk know-how. Närvaro, nätverkandet och samarbetet mellan företag gynnar hela regionen. Företag i kluster har lättare att genomföra större projekt än de ensam klarar av.

I Gällivare och i Kiruna har man inledningsvis tyngdpunkten på samarbete i underleverantörsledet inom bygg- och gruvbranschen och infrastruktur samt byggbranschen. Vi eftersträvar att hitta de bästa lösningarna t.ex. byggkonstruktioner lämpade till arktisk klimat som sedan via nätverk marknadsförs vidare.
Arktiskt byggande är Uleåborgs styrka. I Uleåborg bygger vi ca 2000 nya bostäder årligen. Ett bostadsområde med namnet Hiukkavaara är ett försöksområde för ny teknik i ett Arctic Smart City konceptet. Det är ett så kallad ”living lab” där man använder nya kunskaper inom Cleantech, IT, eHealth och byggteknik. Vi tar hjälp av detta försöksområde i samhällsomvandlingen i Gällivare och Kiruna.

Investesteringar här ”high up north” är 155 miljarder euro de närmaste tio åren. Från Lofoten och norrut ökar olje- och gasfälten från tre till nio med byggstart redan nästa år. Kiruna och Malmberget flyttas undan från gruvnäringen. I norra Finland öppnar man nya gruvor, nya vindkraftverk, en ny kärnkraftsanläggning, metall- och bioindustri samt samhällsbygg på olika håll. Bara Fennovoimas nya kärnkraftsanläggning är en investering mellan 4 och 6 miljarder euro. I byggfasen är sysselsättningseffekten 4000 personer och skapar i driftfasen mellan 400-500 personer.

Uleåborg, norra Skandinaviens största stad med 250 000 invånare legitimerar namnet Skandinaviens huvudstad, öppnar en Arctic Gateway för EU som behöver tillväxtpotential som finns i norr. Mer än 300 start-up företag har växt fram i Uleåborg under några år och hjälpt Uleåborgs högteknologisk ICT-centrum att behålla kompetensen och utveckla den. Uleåborg har drygt 400 ICT-företag, 15 000 arbetsplatser inom ICT, 7500 arbetsplatser inom forskning- och utveckling och över 200 snabbt växande eHealth företag. Oulu Universitet har 16 000 studenter och 10 fakultet. Yrkeshögskolan har 8 000 elever. Uleåborg har cirka 50 000 vuxna som studerar i olika utbildningsenheter.

Uleåborg har två av världens främsta företag inom trådlös kommunikation nämligen Nokia och Ericsson. De konkurrerar med varandra på världsmarknaden men i Uleåborg samarbetar de för att bli ännu bättre. Från Norge har Nordic Semiconductor, Fara och Eyelife etablerat i Uleåborg, de sysselsätter redan över 100 personer. OuluHealth har skapat 700 nya arbetsplatser och sysselsätter redan 8 400 personer inom hälsovården.

För att få en fungerande infrastruktur i arktiska bredgrader så behövs kunskap som inte finns på annat håll än här hos oss. Radioteknologin fungerar där våra kablar och signaler från satelliter inte fungerar. De nordiska förhållanden styr cleantech know-how på grund av väderförhållanden. Våra testlaboratorier och testanläggningar för kall klimat är nödvändiga när vi utvecklar vår arktisk know-how från beredskap för oljebekämpning till klädindustrin.

Universitet städerna Uleåborg, Luleå och Tromsö kom närmare varandra tack vare Arctic Airlink som idag flyger mellan dessa städer 10 gånger per vecka. Arctic Airlink startades 12.01.2015 och redan nu kan vi berätta att det har blivit en succe. Det startade en ny tidsera här uppe i norr. Det är staden Uleåborg, Norrbotten och Troms fylke som tillsammans garanterar linjen de fem första år. Efter det måste flyglinjen fungera på kommersiella villkor.

Flyglinjen är nödvändig även för Arctic Valley samarbetet för att kunna utveckla den till en succe story. Arctic Valley har ett arktiskt perspektiv på näringsliv, utbildning och forskning, innovation och politik.

Arctic Valley hjälper oss att gemensamt fokusera på de enorma investeringar i arktiska områden och de finansieringsmöjligheter som behövs för att genomföra dessa investeringar.

Fritids- och kongressresandet är nu ännu viktigare inkomskälla för alla anläggningar här uppe i norra Skandinavien och Lappland.
Finnish Business Hub invigningen samlar 33 finska företag (60 personer) vilket är ett bevis för att området är intressant. De snabbaste fick plats på det av BusinessOulu chartade Arctic Airlink planet som har 31 platser.

Samarbetspartners för Finnish Business Hub i Gällivare är Gällivare kommun, Företagsbolaget och DDIG.
Även Norrbottens Handelskammare samarbetar vi med på länsnivå.

Mer information: Jukka Olli, jukka.olli@businessoulu.com +358 50 5634 954