For Media and Press

Northern Scandinavia provides much-needed growth for Europe

Julkaistu 21.01.2014

Suomi-talo operated by BusinessOulu – building business connections between Finland and Northern Norway.

The Suomi-talo (“Finland House”) opened in Tromsø, Norway today Tuesday, January 21.

A great structural change is taking place in the European economy, as part of which growth is increasingly being sought in the north. Nordic resources, the logistical solutions of the future and growing tourism are all attracting attention to Northern Scandinavia – to the northern parts of Finland, Sweden and Norway, and the rest of the Arctic. Northern Scandinavia is posed to provide the required growth for Europe. Europe needs the economic resources and the new logistic route via the Arctic Ocean from Northern Scandinavia to Asia.

These are the reasons why Oulu is engaged in close cooperation with its neighboring areas – Norway, Sweden, and Russia.

Suomi-talo (“Finland House”), operated by BusinessOulu, has opened in the heart of BusinessOulu’s sphere of Nordic cooperation, Tromsø. This shared services center provides the basis for close international cooperation. With Suomi-talo, we are building a particularly effective link between northern Norway and Finland. Suomi-talo will also provide up-to-date information on Finnish companies.

At the same time, Suomi-talo will serve as a strong marketing channel and cooperation venue for northern Finland. We believe that there is strong demand in the counties of Troms, Finnmark, and Nordland in the fields which northern Finland can provide workers, operatives, companies, and high-quality expertise for.

Oulu is the largest city in northern Finland and Northern Scandinavia, with quarter of a million people living, studying, and working in the region. Oulu is also home to the youngest and most highly educated population in Finland – and all of Europe. Oulu is known for its cooperative, competent people, active development, high-class services, versatile business structure and strong economy.

Oulu Airport is Finland’s second busiest airport, with almost one million passengers being welcomed last year. Flights operate daily to Helsinki and Stockholm and new flight routes will soon be opened between Oulu-Luleå- Tromsø, and Oulu-Moscow.

Our goal is to open the new international Oulu-Luleå-Tromsø flight route by fall 2014 at the latest. The opening of the Arctic Airlink flight route is a direct result of the cooperation between Swedish, Finnish, and Norwegian industry operators. Some of the most significant contributors in this development have been the Luleå-based Norrbotten Chamber of Commerce, the City of Oulu’s BusinessOulu and the Tromsø County Government.

One form of this cooperation is to provide over 100 people living in the Oulu region with summer jobs in northern Norway as part of the Jobbe i Norge campaign, which kicks off in February. The summer job openings will be filled through the Jobbmessa 2014 event, which will be held in Tromsø on March 18, 2014, and various Internet channels.

Oulu’s strengths lie in the high level of expertise and the variety of skilled people. For example, Oulu is home to over 300 start-up companies which currently employ some 1,500 to 2,000 people. The Oulu region produces the most innovations per capita in Finland and the 800 ICT companies in the region are constantly developing themselves.

The average age of the city's residents is 36, and one in three is highly educated. Oulu Vocational College, Oulu University of Applied Sciences and the University of Oulu, which includes nine faculties, have a total of 36,500 students. As a result, Oulu provides an excellent basis for developing the future and creating new expertise.

The country’s most significant investments are currently being made in northern Finland and their number is increasing. Oulu seeks to develop cooperation in Northern Scandinavia in business, research, tourism and employment as well as culture. The slogan, Oulu – Capital of Northern Scandinavia, is designed to tell all our partners that the Oulu region has a strong will to work for the future and cooperate throughout the Arctic area.

Oulu is globally recognized as a great city concept and a hub for innovative modern technology and dynamic industries. Oulu was nominated as TOP 7 finalist in the Intelligent Community Forum’s annual worldwide competition in 2012 and 2013.

Additional information:

Pauliina Pikkujämsä
Marketing Manager, BusinessOulu
+358 40 7434362
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com

Jukka Olli
Expert, BusinessOulu
+358 50 563 4954
jukka.olli@businessoulu.com

--

Öppningen av Suomi-talo, Finlands-huset 21.1.2014 klo 10.30

Mari-Leena Talvitie, Ordförande för Oulus stadsfullmäktige

Ärade minister, ärade statssekreterare, ärade ambassadörer, kära vänner

Jag har äran och glädjen att ge staden Oulu hälsning och samtidigt önska er alla välkomna hit till öppningen av Finlands-husets, Suomi-talo, verksamhet.

Europas ekonomi genomgår en stor brytning där tillväxten hämtas från norr. De nordliga naturresurserna, framtidens logistiska lösningar samt turismen vänder blickarna mot norra Skandinavien – mot Finlands, Sveriges och Norges norra delar och mot de arktiska områdena. Dessa är orsakerna till varför Oulu samarbetar med sina närområden – med Norge, Sverige och Ryssland.

Oulu är Norra Finlands och norra Skandinaviens största stad. I Oulu området bor 250 000 människor, Finlands – och rent av Europas, yngsta och bäst utbildade befolkning. Stadens invånare har en medelålder på 36 år och var tredje invånare har en hög utbildning. Cirka 36 500 elever studerar på yrkesinstitutet, yrkeshögskolan och på universitetet med nio fakulteter. Detta är en bra grund att bygga framtiden på och för att skapa nytt kunnande.

I Oulu finns cirka 9 000 företag, till exempel över 300 startup-företag som söker internationell tillväxt och som idag anställer 1500 – 2000. I Oulu området föds flest innovationer per capita och klustret med 800 ICT-företag förnyas ständigt.

I Oulu pågår och är på kommande många intressanta och stora investeringar, så som byggprojekt i centrum för 200 miljoner.

Oulus flygplats är den näst största i Finland, med cirka en miljon resor ifjol. Flygfältet ger goda förutsättningar för den planerade rutten Tromsö-Luleå-Oulu. Oulu stad förhandlar även om att öppna en förbindelse mellan Oulu och Moskva.

BusinessOulu inledde det ”Norra programmet” år 2013. Det norra programmets syfte är att hjälpa och förbättra möjligheterna för Norra Norges och Norra Finlands ökade samarbete, export och investeringar, utbildning och forskning, arbete, kultur- och evenemangturism, turism och businessmöjligheter.
Resultaten syns redan, eftersom till exempel 40 företag från Norra Finland under det senaste halvåret har gjort anbud och börjat göra business här i Norge.

Vi öppnar Suomi-talo i Tromsö. En gemensam servicepunkt skapar möjligheter för ett nära samarbete. Finlands-huset är startskottet för det ”norra programmet” och för vårt långa och mångsidiga samarbete.

Suomi-talo fungerar samtidigt som Norra Finlands marknadsföringskanal och arenan för samarbetet. Vi tror att det i Troms, Finnmark och Nordland finns en stor efterfrågan på just de kunskapsområden som vi har i Oulu och Finland vad gäller arbetskraft, aktörer, företag och kunskap.

Republiken Finlands president Sauli Niinistö besökte Tromsö i oktober 2012. Besökets värd var Kronprins Haakon, som Niinistö bjöd in på motbesök till Finland i oktober ifjol. Vi fick en inbjudan, att Oulu och Tromsö städer och universitet tillsammans, skulle presentera samarbetsmöjligheterna för Hans Kungliga Höghet. Vi pratade bland annat om undervisning-, forskning-, om Finlands-huset och om flygrutten. Efter diskussionen berättade Kronprinsen för media att Tromsö behöver en flygförbindelse med Oulu.

Största delen av oss finländare kom hit till Tromsö på söndag med direkt flyg, Arctic Airlink. Flyget till Arctic Frontiers –seminariet och till öppningen av Finlands-huset var det andra av en serie på sammanlagt fyra provflygningar. ”Premiärflyget” på denna framtidsrutt gjordes som en kulturresa förra veckan då målet var Tromsö internationella filmfestival, TIFF.

Vårt arbete siktar alltså på en regelbunden flygrutt mellan Oulu – Luleå – Tromsö nästa sommar. Rollen som koordinator har handelskammaren i Luleå, BusinessOulu och Tromsö fylkeskommune. Tack till er alla.

Som ett exempel från Oulu så har man satt upp målet att förmedla hundra unga som fyllt 18 år ett sommarjobb i Norra Norge. I februari inleds kampanjen Jobbe i Norge som har som avsikt att berätta om arbetsmöjligheterna i Norra Norge för arbetssökande i Oulu.

Jag hoppas att dessa exempel berättar åt er om Oulus vilja och förmåga att genom samarbete förena kunnande inom olika branscher och skapa lokala, nationella och internationella framgångshistorier.

Oulu stads vägnar önskar jag en god framgång och samarbetsanda för Suomi-talo och för alla aktörer i Tromsö.

Hoppas att Suomi-talos dörr är en konkret öppning för vänliga kontakter och för ett långsiktigt samarbete. Så kan vi bygga den gemensamma framtiden – modigt, rejält och med ansvar! Så som vi gör i Oulu, i Capital of northern Scandinavia.

Tack för intresset. Jag önskar er hjärtligt välkomna till Oulu senast nästa sommar – med direktflyg från Tromsö till Oulu!

För mera information:

Mari-Leena Talvitie
Ordförande för Oulus stadsfullmäktige
+358 44 5273288
mari-leena.talvitie@ouka.fi

Pauliina Pikkujämsä
Marketing Manager, BusinessOulu
+358 40 7434362
pauliina.pikkujamsa@businessoulu.com

Jukka Olli
Expert, BusinessOulu
+358 50 563 4954
jukka.olli@businessoulu.com

http://um.fi/public/default.aspx?contentid=297065&nodeid=15146&contentlan=2&culture=en-US