BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Invest in-tjänsterna

Oulu är en plats för tillväxt

Om ditt företag eller du själv planerar att flytta till eller investera i Oulu så är det här tjänsten du söker.
Oulu är bland de snabbast växande städerna i Finland och i Oulu växer ständigt nya innovativa företag för världsmarknaderna. Företagens tillväxt möjliggörs oftast av utmärkta samarbetspartners och BusinessOulu erbjuder hjälp för att finna dessa. Invest In-teamet och de olika branschernas kundchefer är dina guider till affärslivet i Oulu.

Med vår hjälp hittar du investeringsobjekten, forsknings- och utvecklingskumpanerna, experterna och lokalerna i Oulu. Vi ger råd för att skaffa finansiering och vi ordnar evenemang och möten för att du ska hitta just de rätta kontakterna i Norra Skandinaviens huvudstad.

Fyll i blanketten så tar någon kontakt med er snart!

Utförda och pågående investeringsobjekt

Varjakka

Nallikari

 

Oulu Investment Opportunities (på engelska)

Företagsfinansiering

Det nya företaget behöver pengar redan från det att företaget startas. Pengar behövs för investeringar som behövs för att inleda verksamheten (bl.a. för att skaffa lokaler, maskiner och apparater, möbler och program) och som brukskapital (bl.a. kostnaderna för att grunda företag, inledningssaldon, hyror och löner). Redan då företaget grundas ska man sätta sig in i planeringen av företagets finansiering. Läs mer om företagsfinansieringen

Finnvera Abp ger lån, borgen, exportgarantier och kapitalinvesteringar. www.finnvera.fi/swe

Veraventure/Finnvera Oy öppnar upp en ny kanal för nya företag att söka kapitalinvesteringar direkt hos businessänglar.

Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) beviljar bidrag och finansiering för företagsverksamhet enligt ansökningar. Finansiering kan även fås för förberedelser. www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet

Tekes erbjuder finansiering för utveckling, forskning och innovationsverksamhet. www.tekes.fi/sv/

Butterfly Ventures Oy är ett bolag i Oulu som specialiserat sig på att utveckla startupföretag i tidigt skede och på att hantera kapitalinvesteringsfonder som investerar i dessa företag. butterfly.vc/

TeknoVenture Management Oy förvaltar fem fonder vars verksamhetsområde är Oulus och Lapplands län. Som en regional aktör känner vi företagen och företagarna och vi har ett heltäckande intressentgruppsförhållande och kontaktnätverk.

Oulu Investment Guides

   
Invest in Oulu

Facts, figures and experiences about new ways to boost your business in Finland

Оулу

– центр северной Скандинавии Инвестируйте в Оулу!
Справочник для инвесторов

 

 

Hanhikivi Guide

Information on the operational environment of the nuclear power plant project

Справочник «Проект Ханхикиви»

Информация о регионе реализации проекта атомной электростанции

     

Hanhikivi Guide

Information om kärnkraftsprojektets verksamhetsmiljö

 

     

Welcome to Oulu

GUIDE FOR FOREIGNERS

Д обро пожаловать в Оулу

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 

Ecosystem information

 

University of Oulu - from high level research to business

 

 

 

 

 

 

Seija Haapalainen

Seija Haapalainen

Senior Consultant, Relocation Services

+358 50 361 4791

Ta kontakt
Pasi Keinänen

Pasi Keinänen

Key Account Director, Cleantech and Industry

+358 40 835 9135

Ta kontakt
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

Key Account Director, Trade & Services, Travel and Logictics

+358 44 499 3296

Ta kontakt
Olli Löytynoja

Olli Löytynoja

Head of Key Accounts, Key account Director, Industry

+358 400 340 028

Ta kontakt
Janne Mustonen

Janne Mustonen

Key Account Director, ICT and Nano

+358 45 675 2929

Ta kontakt
Janne Ylitalo

Janne Ylitalo

Service manager, Investments

+358 400 999 523

Ta kontakt