BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Innovationstjänster

Möjliggörare av oförutsedda succéhistorier

Nätverkstjänsterna

Nätverkstjänsterna samlar människor och kunskaper. Under match making-evenemangen är det möjligt att träffa ett stort antal samarbetspartners och/eller kunder under på förhand schemalagda träffar på tu man hand.

Innoworkshoparna

Innoworkshoparna är skräddarsydda, resultateftersträvande workshopar kring ett specifikt tema där man med från ett stort antal idéer med lämpliga metoder väljer ut de som kan genomföras.

Test user forum PATIO

PATIO is an online community, where anyone can join as a test user. PATIO allows you to participate in and influence the development of services and products locally and everywhere where the internet is available. PATIO provides companies, research centres and organizations which are engaged in product development, an opportunity to find user visions and opinions on ideas, products and services.

http://www.patiolla.fi/en/

Demola Oulu

Have a business challenge to crack? Want to develop an idea into a concept? Need a demo or a prototype to test a concept of your own?

Demola is a risk-free tool and innovation platform where multidisciplinary student teams co-create value added solutions to company challenges. If you’re short on resources for fresh ideas and new perspectives, Demola is the answer.

http://oulu.demola.net/

Framtidsverkstäderna

Framtidsverkstäderna utnyttjar marknadens senaste kunskaper för att utnyttja företagens affärsverksamhet: till exempel produkt- och/eller målmarknadsutredningar om ett valt område, utredningar om nya affärsverksamhetsmodeller och värdekedjor eller möjligheterna en ny teknologi medför.

Idésprinten

Under idésprinten letar man efter nya lösningar för företagens verkliga utvecklingsobjekt. Innovationsutbildningarna sammanför idéer, experter och tillämpningsområden från olika branscher på ett sätt som skapar nya affärsverksamhetsinledningar, team, möjligheter och idéer. Deltagarna gör iakttagelser i verkliga miljöer.

Det elektroniska, faciliterade innovationsunderlaget

Det elektroniska, faciliterade innovationsunderlaget gör det möjligt att arbeta och dela information oberoende av tid och avstånd genom principerna för samutveckling.

Pirjo Koskiniemi

Pirjo Koskiniemi

Manager, Innovation Services

+358 40 592 5375

Ta kontakt