BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Export

Världen kallar, är ditt företag färdigt?

Den största tillväxten fås oftast genom internationalisering, men detta kräver noggranna förberedelser. Även om ditt företags produkt är i skick måste du känna marknaderna, utnyttja de rätta nätverken och säkra finansieringen. Du får praktiskt stöd av våra experter för att sätta igång internationaliseringen och exporten i ditt företag.

Målmarknader

Vi funderar tillsammans över med vilka kriterier ditt företag väljer de nya marknaderna. VI hjälper dig kartlägga potentiella målmarknader samt internationella kontakter och nätverk. Vi samlar in och delar information om exportärenden och om marknader.

Finlandshusen

BusinessOulus Finlandshus både i Tromsö och Astana har en lokal närvaro. Vi samlar in information om aktuella affärsverksamhetsmöjligheter. Vi presenterar de finländska företagens kunnande och produkter. Vi gör ditt företag bekant för områdets potentiella kunder på ort och ställe. Fråga våra experter om mer information.

Exportberedskap

Vi hjälper ditt företag analysera och utveckla exportberedskapen.

Resor för exportfrämjande

Vi gör exportfrämjande resor till internationella evenemang. Vi träffar potentiella samarbetspartners och finansiärer, vi organiserar B2B-matchmaking-evenemang och vid behov hjälper vi till att ordna affärsförhandlingar.

De internationella evenemangen hittar du i BusinessOulus evenemangkalender.

EXPORTNÄTVERK

Med hjälp av exportnätverk hjälper vi företag att snabbare nå affärsverksamhetsmöjligheter och direkt handel.

Export till Sverige och Norge

BusinessOulus Norra program utvecklar företagens och det finska näringslivets kontakter och export till marknaderna i norra Sverige och i norra Norge.

Finnish Business Hub i Tromsö i norra Norge invigdes som samarbetets centrum den 21 januari 2014. Finnish Business Hub betjänar företagen som kontaktskapare mellan Finland och norra Norge. Man strävar efter att främja ny affärsverksamhet särskilt inom industrins produktaffärsverksamhet, inom ICT-kunnandet samt inom byggbranschen. Man har bl.a. gjort upp en lista över de lokala byggnadsföretagens aktuella behov och man försöker finna tillverkare i Finland för de byggmaterial och komponenter som behövs.

Till Finnish Business Hub uppgifter hör att förmedla information om de norra områdenas arbetsmarknader, att främja exporten, att kartlägga och presentera investeringsobjekt, att främja forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamheten, att skapa nya kontakter för turism och kultur samt att smidiggöra arbetskraftens rörlighet och samarbetet mellan offentliga aktörer.

Det norra programmet och Finnish Business Hub

I Finland och särskilt i Oulutrakten är ungdomsarbetslösheten relativt hög. Samtidigt råder en helt annan situation i närområdena i norra Sverige och norra Norge. Norra Sverige har i praktiken full sysselsättning och det råder arbetskraftsbrist inom en del branscher. Norra Norge har arbetskraftsbrist nästan inom alla branscher.
Finnish Business Hub i Tromsö och BusinessOulus Norra program strävar efter att öka handeln för Oulutraktens exportföretag med 50 miljoner i norra Norge. Företagen i Oulutrakten har potential och kunnande för att göra detta.

Byggprojekt i norr och annan nyttig information

Finnish Business Hub betjänar som kontaktskapare mellan företagen i norra Finland och i norra Norge. På den här sidan finns information om anbud för infra- och byggprojekt. På sidan Partnerbook.fi uppdateras hela tiden ny information om möjligheter i norr.

Mera information om anbuden får du av jukka.olli@businessoulu.com eller maja.terning@businessoulu.com.

Finnish Business Hub, Tromsö, Norge

Besökadress till maj, 2016
Grönnegata 53
9256 TROMSØ

Besökadress från maj, 2016:
Forskningsparken i Tromsø
Sykehusveien 23
9294 TROMSØ
Norinnova Technology Tranfer

Post:
PO Box 22
FI-90015 Oulun kaupunki, FINLAND

Finnish Business Hub, Gällivare, Sverige

Besökadress:
Vuoskonjärvivägen 13, Gällivare, Sverige
(Företagscentrum, Expandum)

Post:
PO Box 22
FI-90015 Oulun kaupunki, FINLAND

Export till Tyskland

Oulunejdens samarbete med Tyskland och särskilt med området Baden-Württemberg har under sin över tjuguåriga historia utvecklat till ett omfattande samarbetsnätverk med flera sektorer: administration, vetenskap, näringsliv, utbildning och kultur. I samarbetet deltar Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Oulu stad, BusinessOulu, Oulus universitet och handelskammaren, men även olika organisationer och instanser inom bildnings- och kultursektorn.
Under de senaste cirka tre åren har näringslivet och utvecklings-, forsknings- och innovationsaktörerna byggt upp ett systematiskt och täckande nätverk som tillsammans med aktörerna i Baden-Württemberg skapat konkreta resultat för de kontakter som knutits, särskilt med tanke på näringslivet.

Dessutom arbetar vi från fall till fall tillsammans med företagen även mot andra områden i Tyskland.

Våra viktigaste samarbetspartners i Tyskland

Baden-Württemberg International

En organisation som lyder under delstatens ekonomi- och vetenskapsministerium och som ansvarar för den praktiska genomföringen av internationella relationer och för projekt. Organisationen har särskilt goda förhållanden med näringslivet och med forskningsbranschens avdelningar som ansvarar för internationella frågor.

BioPro

Takorganisationen för Life Science-branschen i delstaten. Organisationen har flera specialkluster så som kluster för hälsobranschen, bio- och pharmabranschen, medicinsk teknologi och andra kluster.

Technology Mountains och dess underkluster Mikromountains och Medical Mountains. Inom området finns den medicinska teknologins globalt viktiga industrikoncentration av medicin och kirurgi och Tysklands mest betydande koncentration inom den här branschen.

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (Industri- och handelskammaren)

Den medicinska teknologins industri- och handelskammare under vilken bl.a. klusterorganisationen Medical-Mountains arbetar.

BioRegio STERN

En utvecklingsorganisation som stöder bioteknologin och de nyaste medicinska teknologiernas utveckling och som finns på många områden i Baden-Württemberg. Organisationens arbete fokuserar på att utveckla små och mellanstora företag samt startupföretag.

Baden-Württembergs lantdag

Delstatens politiska ledning samt representanter för olika partier står i nyckelställning när det gäller att öppna dörrarna för företag och organisationer från Oulu men även för administrationen och för forsknings- och innovationsverksamheten.

Export till Kazakstan

Finnish Business Hub Astana betjänar företagaen i vårt område gällande marknaderna i Kazakstan. Kazakstan är det virilaste landet i centrala Asien och landets ekonomi (BNP) ökar ännu. Landets vilja att öka på externa investeringar och att satsa på utvecklandet av landet även utanför den traditionella olje- och gassektorn har öppnat upp nya affärsmöjligheter även för finländska företag. Särskilt Cleantech och energi, hälsovård, utbildning samt innovationssystem är potentiella sektorer.

Till Finnish Business Hubs uppgifter hör att förmedla information om marknaderna i Kazakstan, att främja exporten och söka nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen i vårt område, att kartlägga och presentera investeringsobjekt, att främja forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamheten samt att skapa nya kontakter.

Besöksadress
Turkestan street 2
Office 115
Astana
Kazakstan, 010000

Post:
PO Box 22
FI-90015 Oulun kaupunki, FINLAND

Export till Japan

I Japan har vi koncentrerat våra nätverk till tre områden: Hokkaido, staden Sendai och prefekturen Kanagawa.

Samarbetet i Sendaiområdet fokuserar särskilt på att göra det enklare att starta affärsverksamheten mellan de olika områdena, särskilt inom sektorerna ICT, Life science, Cleantech, Kreativa branscher (spelindustrin) och inom basindustrin. Samarbetet i prefekturen Kanagawa startades hösten 2014 och fokuserar i det här skedet på att utveckla hälsovårdens ICT-apparater i omgivningen ”ME-BYO” tillsammans med Regulartory Science Center.

Export till Ryssland

För tillfället kartlägger vi exportmöjligheterna till Ryssland och nätverken där. Det finns behov särskilt på Arctic Smart City-lösningarna runt om i Ryssland samt för Cleantech-lösningar i nordvästra Ryssland. Moskva är porten till de ryska marknaderna.

Export till Turkiet

Turkiet är en stor enskild marknad. Det finns efterfrågan både på industriella produkter som på konsumentvaror. I Turkiet pågår många stora investeringar i byggande och i modernisering av industrin. Detta öppnar upp marknadsmöjligheter även för finländska aktörer. Även den s.k. Cleantech-branschen är på frammarsch i Turkiet.

Export övriga länder

Vi hjälper företag att öka och inleda sin export även till sådana länder som USA, Storbritannien, Frankrike osv. enligt möjligheterna. Vi deltar i olika evenemang, ordnar BtoB-resor och utnyttjar andra aktörers globala nätverk.

Jukka Olli

Jukka Olli

Senior Advisor of International Affairs

+358 50 563 4954

Ta kontakt
Petri Karinen

Petri Karinen

Service Director of International Affairs

+358 44 703 1360

Ta kontakt
Sanna Savolainen

Sanna Savolainen

Advisor of International Affairs

+358 44 703 9760

Ta kontakt
Maja Terning

Maja Terning

Coordinator, International Affairs, Norway

+358 50 573 8493

Ta kontakt
Henry Koivukangas

Henry Koivukangas

Senior Advisor of International Affairs, immigrant services for start-ups

+358 44 703 1303

Ta kontakt
Takako Uchida

Takako Uchida

Coordinator, International Affairs, Japan

+358 50 375 7948

Ta kontakt
Maria Melnikova

Maria Melnikova

Coordinator, International Affairs, Russia

+358 50 523 7417

Ta kontakt
Sultan Markenov

Sultan Markenov

Senior Advisor, Finnish business Hub, Kazakhstan

+77052435555

Ta kontakt
Mukhtar Mankeyev

Mukhtar Mankeyev

Head of Finnish Business Hub, Kazakhstan

+77058000859

Ta kontakt
Johanna Kamunen

Johanna Kamunen

Coordinator, Specialist

+358 50 432 8873

Ta kontakt