BusinessOulu

Företagstjänster hjälper med etablering och tillväxt

Företagstjänsterna stöder ditt företag i alla skeden

BusinessOulu betjänar dig och ditt företag i alla dess skeden från etablering till tillväxt och internationalisering. Som en partner och tillväxtmöjliggörare garanterar vi helhetslösningar som motsvarar de identifierade kundbehoven hos tillväxtföretag i Oulu samt en konkurrenskraftig affärsmiljö med tillhörande nätverk.

Oulu är en internationellt konkurrenskraftig stadsregion med mångsidig företagsamhet och företagsverksamhet som skapar export och arbetsplatser. Tillsammans gör vi staden till Finlands bästa ställe för företagsamhet.

BusinessOulus experter och nätverk garanterar kvalitetsrika, kostnadsfria företagstjänster för företag i Ouluområdet. Bekanta dig närmare med våra företagstjänster!

Du vet väl att BusinessOulu även betjänar elektroniskt?

Vår företagsservice betjänar ditt företag i alla frågor gällande företagsamheten, oavsett om du är en ny företagare eller en veteran som söker internationell tillväxt. Våra elektroniska verktyg står till ditt förfogande.

Jarmo Lauronen

Jarmo Lauronen

Head of Business services

+358 44 703 1307

Ta kontakt