BusinessOulu

Nyttiga företagsnätverk

Växande branscher

Experter till din tjänst

Vi betjänar alla företag oavsett bransch och storlek. Kundchefen inom din bransch hjälper ditt företag att växa och nå framgång i Oulu.

Industri och Cleantech

Oulu levde under århundraden av skogsindustrin och till de traditionellt starka branscherna hör metall-, bygg-, livsmedels och kemiindustrin. Finpappersfabriken i Oulu är den största av sitt slag i världen.

BusinessOulu leder nätverket TeollisuusForum med syfte att utveckla industriföretagens konkurrenskraft i norra Finland. Samarbetsnätverket som består av företag, forsknings- och utbildningsinstitut, finansiärer och regionförvaltningen bygger ny affärsverksamhet mellan branscherna, till exempel genom att göra ICT-kunnandet till nytta för gruvindustrin. BusinessOulu ordnar årligen norra Finlands viktigaste industrievenemang TeollisuusSummit.

När kraven på energieffektivitet och skärpta utsläppsgränser blir vardag kommer Oulu att gå i spetsen för en renare industri. Cleantech är allt mer efterfrågad i världen, och är en av Oulus snabbast växande branscher. Decentraliserad energiproduktion, smarta energilösningar, resurseffektivitet och utsläppshantering är kunskapsområden som baserar sig på områdets starka ICT-kunnande.

Närområdets storinvesteringar i industrin och i cleantech-sektorn erbjuder utmärkta möjligheter.

Storprojekt

Oulu ligger mitt bland de enorma investeringarna i norra Europa och Oulutrakten är bl.a. Finlands mest betydande koncentration av vindkraftbyggande. Utöver energisektorn planeras stora investeringar bl.a. för bygg- och gruvbranschen.

Fennovoimas kärnkraftverk som byggs på udden Hanhikivenniemi i Pyhäjoki är de kommande årens största investeringsprojekt i Finland. Projektets regionekonomiska inverkan är mycket stor särskilt i Mellersta och Norra Österbottens kustområden.

Oulu stad och BusinessOulu har i samarbete med hela ovan nämnda konsekvensområde förberett sig för kärnkraftprojektet redan i flera år. Syftet med förberedelserna är att maximera de positiva konsekvenserna på näringslivet och ekonomin samt att stärka områdets dragningskraft.

TeollisuusSummit

ICT

Oulu är världens snabbaste ICT-produktutvecklingsstad och radioteknologin tog sina viktigaste steg i Oulu. Det ouluska kunnandet kapade trådarna av lurarna. Ny förmedlas cirka 60 % av hela världens trådlösa datatrafik med hjälp av teknologi som utvecklats i Oulu.

Det är svårt att hitta motsvarande kunskaper och flinkhet någon annanstans. För var kan du göra en idé till en fungerande produkt på tre månader?
Branschens ekosystem har under de senaste två åren förvandlats till en koncentration av tiotals internationella produktutvecklingsenheter.

Life Science (bio, hälsa och välmående)

Vi utvecklar nya läkemedel och produktionsteknologier, konkurrenskraftig snabbdiagnostik och medicinsk teknologi, vi förbättrar livsmedelssäkerheten och möjligheten att kontrollera livsmedlets ursprung. Vi utvecklar dessutom lösningar för ett hållbart utnyttjande av lokala naturresurser. Vi utnyttjar trådlöshet och annat ICT-kunnande på ett omfattande sätt i LifeSciences lösningar.

Den viktigaste koncentrationen för hälsobranschen i Finland är ekosystemet OuluHealth. Centret ansvarar på nationell nivå för koordineringen av temat Framtidens hälsa i Arbets- och näringsministeriets program för Innovativa städer.

Kreativa branscher

Oulu för ut median och mobilspelen i världen. Miljoner av exporteuros, spelladdningar och ögonparen som betraktar luftgitarristerna vittnar om denna framgångshistoria. I Oulu kan man sköta sakerna på sitt sätt, och nå resultat.

Kreativiteten är många branschers resurs. Kreativa experter stöder Ouluföretagens affärsverksamhet genom att producera mer underhållande innehåll, bättre tjänster, starkare varumärken och oförglömliga erfarenheter.

Servo

Handel och tjänster

Den magnifika parkeringsgrottan som grävts under kärncentrum gör det lättare att nå centrum, och sätter fart på nya investeringar i köpcentrum och affärslokaler vilket lockar nya affärer till Oulu. Även köpcentrumen och handelsområdena söder och norr om staden lockar kunder inte bara från närområdet utan även från resten av Finland samt från de norra delarna av Norge, Sverige och Ryssland.

Det ökade invånarantalet och köpkraften i området samt den kvicka ekonomiska driftigheten skapar goda förutsättningar för utvecklingen av handel och tjänster. Handeln och konsumenttjänsterna sysselsätter redan idag nästan 15 000 personer i Oulunejden. I Oulu finns även många internationellt framgångsrika webbutikföretag.

Logistik

I Oulunejden finns cirka 700-800 företag inom trafik och logistik. Företagen betjänar inte bara Oulu utan även näringslivet, turismen samt export- och importtrafiken i hela Barentsområdet. Logistiken och transporten sysselsätter cirka 4400 personer i Oulutrakten.

Bottenvikens största export- och importhamn och marktrafikens centrum ligger i Oritkari i Oulu. I området förenas trafikflödena från sjötransporten, vägratfiken och järnvägstrafiken.

Även terminalerna norr och söder om staden samt logistikföretagen i området ser till att den nordliga handelns, webbhandelns, industrins och de privata konsumenternas varuflöden fungerar.

Turism

Oulu är Finland femte största turiststad och det största turismcentrat i norr, hela 60 % av turisterna är fritidsresenärer. Man kommer till staden för det stora utbudet av affärer och tjänster samt för att njuta av kulturen och evenemangen. Nallikariområdet som ligger nära staden är internationellt känt särskilt som ett sommarresemål.

Oulus starka sidor är även den goda nåbarnheten samt ett högklassigt och mångsidigt utbud av inkvartering och andra tjänster. För många upplevelseturister är Oulu etappen innan ödemarken, Arctic Gateway till den norra naturen, upplevelserna och turistcentrumen. De närmaste upplevelseresemålen ligger inom två timmars körväg från Oulu.

Oulu är en universitetsstad och därmed även en dragningskraftig kongresstad. Oulu Convention Bureau upprätthåller en kongresskalender och marknadsför Oulu för mötes- och kongressarrangörer och hjälper till med att hitta rätt partners.

Över 150 företag får en betydande del av sin omsättning från turismen, och de viktigaste företagen i denna grupp är detaljhandeln, inkvarteringsbranschen och restaurangerna, trafiktjänsterna och programservicen.

Pasi Keinänen

Pasi Keinänen

Key Account Director, Cleantech and Industry

+358 40 835 9135

Ta kontakt
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

Key Account Director, Trade & Services, Travel and Logictics

+358 44 499 3296

Ta kontakt
Jouni Kähkönen

Jouni Kähkönen

Nuclear investment, Director

+358 44 703 1320

Ta kontakt
Janne Mustonen

Janne Mustonen

Key Account Director, ICT and Nano

+358 45 675 2929

Ta kontakt
Petri Sirviö

Petri Sirviö

Key Account Director, Creative Industries

Leave of absence until 17.6.2019

Ta kontakt