BusinessOulu

Nyttiga företagsnätverk

BusinessOulu Startup

Företagsutveckling à la Oulu

Det föds årligen över 100 nya företag i Oulu. I Business Kitchen mognade 30 idéer till företagsverksamhet under det första året av verksamhet. Från Yritystakomo har över 70 företag kommit under fem år. Både förettagen och succéhistorierna, men även de aktiva nätverken, vittnar om Oulus aktiva nyföretagskultur.

Bekanta dig närmare med Oulus startupsamfund och ta nytta av företagarnas nätverk Yritystakomo, av studenternas och företagarnas vardagsrum Business Kitchen, av BusinessOulus Finlandshus och av de mångsidiga tjänsterna för nya företagare.

Business Kitchen

Business Kitchen är Oulu universitets och Oulunejdens yrkeshögskolas gemensamma företagarcentrum vars målsättning är att främja ett företagarskap som härstammar i studenterna och i forskningen. Dessutom hjälper Business Kitchen till att med hjälp av sina mångsidiga tjänster förädla affärsidéer och utveckla affärsverksamheten, dessutom gör Business Kitchen högskolestudenternas kunnande tillgängligt för företagen. Oulu Entrepreneurship Society (OuluES), som är ett öppet forum för studenter som är intresserade av att bli företagare, är en viktig del av verksamheten.

I samband med Business Kitchen finns även bl.a. Uusyrityskeskus rådgivningstjänst för nya företag, BusinessOulus företags- och acceleratorstjänster samt andra privata företag som erbjuder företagstjänster.

Butterfly Ventures

Butterfly Ventures Oy är ett bolag i Oulu som specialiserat sig på att utveckla startupföretag i tidigt skede och på att hantera kapitalinvesteringsfonder som investerar i dessa företag. Butterfly Ventures Oy har kontor i Oulu och Helsingfors.

Kielo Growth

Kielo Business Incubator for Garage Startups

Kielo Growth is an incubator company for startups with hardware prototyping requirements. Typically these companies start from home garages or university laboratories. This is why Kielo is seen as a ”garage incubator”.

To accelerate member startups, Kielo provides premises, facilities, business services, seed funding, business advisors, networking opportunities, and startup community. Kielo builds on both knowledge of seasoned business experts of Kielo staff, but also on the shared knowledge pool of member companies. Goal is to build new international success stories to the Oulu region. Hot topics currently at Kielo are Cybersecurity, UAVs and drones, Robotics, Sensors, Measurement devices, Embedded, Games and Gamification.

Njetwork Inn

Njetworking är ett företagssamfund som erbjuder både kontor och öppna arbetsrum i Oulus centrum. Det finns även brasrum och bastu. Medlemmar i Njetworking kan bilda nätverk via Njetworking både på lokal nivå och internationellt i London.

Njetworking ordnar även bl.a. evenemangen Socializing Friday och Mobile Monday.

Starttaamo

Starttaamo är ett samfund som bildats bland startupföretagare inom hightech-branschen. Samfundet accelererar uppkomsten av nya innovationer och företag samt dessas tillväxt. Samfundet är en ideell bakgrundsorganisation som skapar en miljö för dialogen mellan företag, för främjandet av företagsamheten samt för annan verksamhet som stöder entreprenörskapet.

Bakom Starttaamo finns erfarna startupföretagare och produktutvecklare. Starttaamo finns i gemensamma och öppna lokaler nära Oulus centrum. I lokalerna finns över tio startupföretag samt många tillfälliga aktörer. Verksamheten ökas och man söker ständigt nya aktiva människor och företag som vill delta.
Starttaamo är det första samfundet för företagare som utvecklar och stöder startupentreprenörskapet samt uppkomsten och tillväxten av företag.

Hannu Hiltunen

Hannu Hiltunen

personer och team som funderar på företagsidéer, nystartade företag

+358 44 703 1394

Ta kontakt
Helena Poukkanen

Helena Poukkanen

Community Coordinator

+358 44 703 1656

Ta kontakt