BusinessOulu

För media - Pressmeddelanden och materialbank

För media

Bästa medierepresentant, på de här sidorna hittar du pressmeddelanden från BusinessOulu, dvs. näringslivsaffärsverket vid Oulu stad, samt material avsedda för redaktionsarbete. Om du vill få meddelanden direkt till din e-post eller om du behöver hjälp kan du kontakta vår kommunikationsenhet.

Aktuellt nu

Basinformation om BusinessOulu

Bilder

Youtube videor

Publikationer

Nyhetsarkiv och nyhetsbrev

The BusinessHub of Capital of Northern Scandinavia

Capital of Northern Scandinavia Oulu är huvudstaden i området i Norra Europa som är under kraftig expansion.
BusinessOulu svarar för realiseringen av all näringspolitik i Oulu stad och av alla tjänster som tillväxtföretag behöver. BusinessOulu främjar export och försäljning, investeringar och arbetsplatser. BusinessOulu har bildat internationella nätverk, är en partner för företagen och skapar förutsättningar för tillväxt, särskilt inom det norra influensområdet där BusinessOulu svarar för projekten Suomitalo och deltar i deras verksamhet. BusinessOulu utvecklar målmedvetet turismen och bidrar till att möten, kongresser och evenemang genomförs med framgång.
I Oulus innovationsmiljö, ekosystem och tankeverkstäder skapas innovationer med djärva och resultatrika insatser. Målet är att all affärsverksamhet utvecklas snabbt och att antalet startupinvesteringar ökar markant. BusinessOulus ekosystem OuluHealth är en koncentration av ansvar, Tulevaisuuden terveys (Framtidshälsa) i det nationella programmet INKA 2014–2020.