BusinessOulu

BusinessOulu - Vad gör vi

Program

BusinessOulu genomför näringslivsstrategin med projekt- och programfinansiering.

Finlandshuset

Finlandshuset har grundats av BusinessOulu och Oulu stad som ett centrum för affärslivet som skapar kontakter mellan företagen i norra Finland och i mållandet. Man strävar efter att främja ny affärsverksamhet särskilt inom industrins produktaffärsverksamhet, inom ICT-kunnandet samt inom byggbranschen. Till Finlandshusets uppgifter hör även att förmedla kunskap om arbetsmarknaden i målområdet.

Finlandshusen betjänar i:

  • Astana (Kazakstan)
  • Gällivare (Sverige)
  • Tromsö (Norge).

Läs mer om Finlandshusen

Projekt

Projektet Digi-AEC

Projektet Digi-AEC vänder sig i första hand mot företag inom bygg- och anläggningsindustrin.
Målet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen för hur digitalisering bidrar till effektivisering av hela värdekedjan och samtidigt ger kostnadsbesparingar vid offentlig upphandling. Digi-AEC fokuserar på processer relaterade till planering, konstruktion, drift och underhåll i regionerna i Norra- Finland, Sverige och Norge. Projektet skapar förutsättningar för regionala kluster och främjar nordiskt samarbete mellan dessa kluster. Projektet involverar 15 samarbetsvilliga kommuner i Finland, Sverige och Norge. Företag är välkomna att delta i det nordiska samarbetet!

Mer information: projekt manager Sanna Savolainen, sanna.l.savolainen(at)businessoulu.com, tel. +358 44 703 9760

International Sales Force

Med hjälp av projektet International Sales Force ökar vi på antalet internationella kontakter, anbud och affärer för små och mellanstora företag i Norra Österbotten. Med projektet hjälper vi nya företag att hitta och öppna nya försäljningskanaler till de internationella marknaderna och vi hjälper företagen att öppna, aktivera och utveckla sina egna processer för försäljning och internationalisering.
Med hjälp av projektåtgärderna ökar vi de nya företagens internationalisering, öppnar och lyfter fram deras internationaliseringsaktiviteter och fördjupar samarbetet mellan exportlok-företag och utnyttjar de internationella nätverken. I ISF-projektet hämtar vi även internationella köpare och aktörer på exportaffärsverksamhetsbesök till företagen i Oulutrakten och samtidigt stärker vi Oulus varumärke som en utmärkt verksamhetsmiljö för exportföretag.

Projektets åtgärder är:

  1. resor för att främja exporten, så som mässor, konferenser, BtoB-möten, delegationer, matchmaking och sparrning kring dessa.
  2. nya affärsverksamhetsmöjligheter så som marknadsutredningar, seminarier, mottagning av anländande delegationer
  3. marknadsföring av och kommunikation om internationella exportaktiviteter så som resor för att främja export, företagens planer för att främja exporten, gemensamma material

ISF-projektet finansieras av Norra Österbottens förbund samt BusinessOulu och dess verksamhetstid är 6.6.2014–5.6.2017.

Mer information: Sanna Savolainen, projektchef sanna.l.savolainen@businessoulu.com, tfn: 044 703 9760
Petri Karinen, chef för internationella program, tfn: 044 703 1360

StartUp 2.0 Acceleratorprogram

Målet med projektet StartUp 2.0 Acceleratorprogram är att erbjuda ett effektivt och handlett acceleratorprogram för företag inom Ouluregionen som passerat etableringsfasen. Deltagarna väljs ut enligt ansökan. Företagen som väljs måste ha en kraftig vilja att växa och internationaliseras. Målet med acceleratorprogrammet är att främja företagens tillväxt och internationalisering.

Målet är att företagen som tas med i programmet får nytta av acceleratorprogrammet så att deras affärsverksamhetskunskaper förbättras och att deras produkter utvecklas för de internationella marknaderna och att företagets anställda har färdigheter som behövs för företagets snabba tillväxt.

B-to-B acceleratorprogrammet
Med hjälp av B-to-B acceleratorprogrammet strävar man efter att påskynda utvecklingen mot kapitalinvesteringsduglighet hos företag som önskar en internationell tillväxt och göra företagen till snabbt växande exportföretag. B-to-B-programmet är inte knutet till någon specifik bransch utan det viktigaste urvalskriteriet är möjligheten och främjandet av en skalbar internationell tillväxtbusiness.

B-to-C acceleratorprogrammet
B-to-C acceleratorprogrammet omfattar särskilt spelbranschen men även annat digitalt innehåll eller digitala tjänster riktade direkt till konsumenterna.

Programtid 1.3.2015–28.2.2018
Budget: 713 000€, varav 499 000€ i EU-finansiering

Mer information: Hannu Hiltunen, tfn 044 703 1394, hannu.j.hiltunen@businessoulu.com

StartUp 2.0 Innovationsutbildning

Målet med projektet StartUp 2.0 Innovationsutbildning är att föra samman idéer, yrkesmänniskor och tillämpningsområden på ett sätt som skapar nya affärsverksamhetsinledningar och -tillämpningar, möjligheter och idéer i regionen. I projektet skapas en coachingmodell som utnyttjar gränssnitt mellan branscherna, kunnandet av personer som finns lediga på arbetsmarknaden samt innovativa coachingslösningar.

Inom projektet ordnas innovativa coachingsmoduler som förenar och sammanför existerande behov och experter – med målet att få tillstånd en coaching av hög kvalitet som bättre svarar på arbetslivets föränderliga behov. Projektet skapar integrerade nya verksamhetsmodeller och tjänster som effektiverar samarbetet mellan innovationsmiljöns olika aktörer men även samarbetet med arbetsförmedlingens experter. Genom projektets åtgärder aktiveras de erfarna experterna till att ta sig tillbaka in i arbetslivet och deltagarnas innovationsfärdigheter och substanskunnande förbättras även inom andra branscher än den egna.

Projektets målgrupper är bl.a. erfarna yrkesmänniskor som blivit eller som hotas bli arbetslösa, företag som står i etableringsfasen inom olika innovationsmiljöer och till tillämpade delar även företag och andra aktörer inom regionens innovationsmiljö.

Programtid: 1.4.2015 – 31.12.2017
Budget: 558 033 €, varav 390 623 € i EU-finansiering

Mer information

Soile Jokinen
Senior Advisor, Innovation Services
BusinessOulu
Tel. +358 50 322 2974

VENTURE NOW-projektet stöder företag som söker vidare finansiering

Avsikten med projektet VENTURE NOW är att säkra den fortsatta finansieringen för sme-företag inom olika branscher som starkt växer och som siktar mot internationella marknader. Projektets målgrupp är de företag i Oulutrakten som redan fått finansiering i det inledande skedet av privata investerare eller från VC-fonder men som ännu behöver mer finansiering för att växa och bli internationella. Projektets åtgärder är:

  1. Sparrning av kundföretagen för att de ska klara av förhandlingar för fortsatt finansiering, sparrningshändelser och -evenemang
  2. Benchmarking av VC-investerare och nya finansieringsinstrument och -källor
  3. Matchmaking för de företag som söker fortsatt finansiering och de investerare som erbjuder riskfinansiering
  4. Arrangerande av investerarevenemang både lokalt och internationellt

VENTURE NOW-projektet finansieras av Norra Österbottens förbund (EAKR) samt BusinessOulu och dess verksamhetstid är 1.10.2014–30.4.2018.

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

Head of Business Environment

+358 44 703 1239

Ta kontakt
Jarmo Lauronen

Jarmo Lauronen

Head of Business services

+358 44 703 1307

Ta kontakt