BusinessOulu

BusinessOulu - Vad gör vi

Vad gör vi

Nytt lyft åt Oulu

BusinessOulu är Oulu stads affärsverk som ansvarar för utförandet av stadens näringslivspolitik och för de utvecklingstjänster företagen behöver.

BusinessOulus uppgift är skapa en verksamhetsmiljö för företagen och entreprenörskapet som främjar födseln av företag, deras verksamhet, tillväxt samt konkurrenskraft och sysselsättning. Vid sidan av att främja företagens internationalisering ansvarar BusinessOulu för stadens internationella näringslivsmarknadsföring.

Vision, mission och kundlöfte

År 2017 är Oulu en internationellt konkurrenskraftig stadsregion med mångsidig företagsamhet och företagsverksamhet som skapar export och arbetsplatser.

BusinessOulu är partnern för företagen i Oulu och möjliggör tillväxt.

Vi garanterar helhetslösningar som motsvarar de identifierade kundbehoven hos tillväxtföretag i Oulu samt en konkurrenskraftig affärsmiljö med tillhörande nätverk.

Hisstal

Capital of Northern Scandinavia Oulu är huvudstaden i norra Europas kraftiga tillväxtområde.

BusinessOulu ansvarar för utförandet av Oulu stads hela näringslivspolitik, för de tjänster tillväxtföretagen behöver, för export och försäljning samt för främjandet av investeringar och arbetsplatser. BusinessOulu har internationella nätverk och fungerar som företagens partner och möjliggöraren av tillväxt, särskilt i den nordliga dimensionen, där affärsverket ansvarar för och deltar i Finlandshusens verksamhet. BusinessOulu utvecklar målmedvetet turismen och hjälper till att ordna lyckade möten, kongresser och evenemang.

I Oulus innovationsmiljö, ekosystem och tankesmedjor skapas nytt på ett modigt och resultatrikt sätt. Målsättningen är en snabb utveckling av affärsverksamheten och en märkbar ökning av startupfinansieringar. BusinessOulus ekosystem OuluHealth deltar i det nationella INKA-programmet 2014-2020 som ansvarskoncentration för Framtidens hälsa.