BusinessOulu

Yritysverkostot - Tule mukaan verkostoitumaan

Kasvutoimialat

Asiantuntijat palveluksessasi

Palvelemme kaikkia yrityksiä alasta ja koosta riippumatta. Toimialasi asiakkuuspäällikkö auttaa yritystäsi kasvamaan ja menestymään Oulussa.

Teollisuus ja cleantech

Metsästä vuosisatoja eläneessä Oulussa vahvojen alojen joukkoon kuuluvat perinteisesti metalli-, rakentamis-, elintarvike- ja kemianteollisuus. Oulussa toimiva hienopaperitehdas on lajissaan maailman suurin.

BusinessOulu kehittää teollisuusyritysten kilpailukykyä pohjoisen Suomen alueella. Yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, rahoittajien ja aluehallinnon asiantuntijaverkosto rakentaa uutta toimialojen välistä liiketoimintaa esimerkiksi tuomalla ICT-osaamisen kaivannaisteollisuuden hyödyksi. BusinessOulu järjestää vuosittain Pohjois-Suomen merkittävimmän teollisuustapahtuman eli Industry Summitin.

Energiatehokkuuden ja päästörajojen kiristyessä Oulu on puhtaamman teollisuuden suunnannäyttäjä. Maailmalla yhä kysytympi cleantech on Oulun yksi nopeimmin kasvava toimiala. Hajautettu energiantuotanto, älykkäät energiaratkaisut, resurssitehokkuus ja päästöjen hallinta ovat osaamisaloja, joilla on perusta alueen vahvassa ICT-osaamisessa.

Lähialuiden teollisuus- ja cleantech-sektorien suurinvestoinnit tarjoavat loistavia mahdollisuuksia.

Suurhankkeet

Oulu sijaitsee keskellä valtavia Pohjois-Euroopan investointeja ja Oulun alue on muun muassa Suomen merkittävin tuulivoimarakentamisen keskittymä. Energiasektorin lisäksi suuria investointeja on suunnitelmissa esimerkiksi rakentamis- ja kaivossektoreille.

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennettava Fennovoiman ydinvoimalaitos on lähivuosien suurin investointihanke Suomessa. Hankkeen aluetaloudellinen vaikutus on erittäin merkittävä, erityisesti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella.

Oulun kaupunki ja BusinessOulu ovat – yhteistyössä koko yllä mainitun vaikutusalueen kanssa – valmistautuneet ydinvoimalahankkeeseen jo useiden vuosien ajan. Valmistautumisen tavoitteena on hankkeesta saatavien positiivisten elinkeino- ja talousvaikutusten maksimoiminen sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen.

Siirry Industry Summitin kotisivuille

Suurhankkeet – Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos

Kymmenien miljardien investoinnit Pohjois-Suomeen

Pohjoiseen Suomeen suuntautuu lähimmän kymmenen vuoden aikana erittäin suuret investoinnit.
Suurin yksittäinen hanke (kustannusarvio 6–7 miljardia euroa) on Pyhäjoelle nouseva Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos. Lisäksi kymmenien miljoonien eurojen edestä investointeja on suunnitteilla muun muassa kaivosteollisuuteen, tuulivoimaloihin, bioenergialaitoksiin, metsä- ja metalliteollisuuteen, tie- ja rautatieverkkoon sekä kauppa- ja asuntorakentamiseen.

BusinessOulu auttaa yrityksiä, jotka haluavat päästä mukaan suurhankkeisiin tai ovat tulossa toteuttamaan niitä.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimala

Fennovoima on vuonna 2007 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö. Uuden ydinvoimalan sijoituspaikaksi valittiin syksyllä 2011 Pyhäjoen Hanhikivi. Toinen tärkeä etappi oli Fennovoiman ja Rusatom Overseasin, venäläisen Rosatomin tytäryhtiön, allekirjoittama laitostoimitussopimus joulukuussa 2013. Rusatom Overseasin kanssa sovitun aikataulun mukaan voimala valmistuu ja alkaa tuottaa sähköä vuonna 2028. Mittava hanke käsittää merkittävän määrän aliprojekteja, joiden aikataulu täsmentyy hankkeen edetessä.

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu ja rakentaminen kestävät vuosia, ja laitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Kaikkiaan kyse on vuosisadan mittaisesta hankkeesta.

Merkittävä työllistäjä

Fennovoiman ydinvoimalahankkeen taloudelliset vaikutukset tuntuvat koko Suomessa. Hanke tuo laajasti uutta elinvoimaa sijoituspaikkakunnalle ja sitä ympäröivälle toimintaympäristölle, myös Ouluun. Alueelle onkin odotettavissa ydinvoimalan rakentamisen edetessä merkittävä määrä ulkomaista työvoimaa. Fennovoiman tämän hetkisen arvion mukaan työmaalla tulee työskentelemään parhaimmillaan noin 3000–4000 työntekijää yhtäaikaisesti. Voimalan käyttövaiheessa työntekijöitä on noin 400–450. Ydinvoimainvestointi tuo mukanaan myös mittavia välillisiä vaikutuksia: hanke työllistää muun muassa palvelualaa ja kuljetusyrittäjiä.

Hankkeella on pysyviä vaikutuksia elinkeinoelämän rakenteeseen ja aluetalouteen. Ydinvoimalla on myös tärkeä osa energiantuotannossa. Se tukee vakaan, kustannustehokkaan ja ilmastoystävällisen energian riittävää saatavuutta. Oululla on keskeinen asema hankkeessa Pohjois-Suomen suurimpana kaupunkina. On myös mahdollista, että hankkeeseen liittyvät toimijat avaavat toimistojaan Ouluun.

Hanhikiven alue

Kokonaispinta-alaltaan noin 500 hehtaaria kattava Hanhikivi-alue sijaitsee 97 kilometrin eli 75 minuutin automatkan päässä Oulusta Pyhäjoen Parhalahdella Hanhikivenniemellä. Alueelle rakentuu tulevina vuosina ydinvoimalaitos tukirakennuksineen, majoitusalue, palvelukeskus, työpaikka-alue ja vierailukeskus.

  1. Voimalaitosalue
  2. 1000 hengen majoitusalue.
  3. Palvelukeskus
  4. Työpaikka-alue
  5. Vierailukeskus

Valmistautuminen yhteistyössä

Hanhikivi-yhteyshanke edesauttaa julkisen sektorin valmistautumista voimalaitosrakentamisen vaikutusalueella. Valmistautumisen päätavoitteena on Fennovoiman Pyhäjoelle tulevasta ydinvoimalahankkeesta saatavien positiivisten aluevaikutusten maksimoiminen sekä alueen vetovoimaisuuden ja toimintaedellytysten parantaminen suurprojektien toteutusalueena.

BusinessOulu, yhdessä muiden alueen elinkeinokehittäjien kanssa, parantaa alueen yritysten valmiuksia osallistua kansainvälisiin suurhankkeisiin. Yrityksille hankitaan ja välitetään tietoa tulevien suurhankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja toimittajiin kohdistuvista vaatimuksista. Vastaavasti alueen yritysten osaamisesta annetaan tietoa suurhankkeiden toteuttajille. Lisäksi yrityksille järjestetään yleisiä infotilaisuuksia, joissa tiedotetaan suurhankkeiden aikatauluista ja toimitusketjujen muodostumisesta. Yritysvalmennuksia järjestetään mm. dokumentaatioon, verkostoitumiseen ja alihankkijoiden auditointimenettelyihin liittyen. Yhteistyökumppanina toimii muun muassa FinNuclear Ry.

Yrityksille suunnatuista tapahtumista ja infotilaisuuksista saat tietoa BusinessOulun tapahtumakalenterista tai Jouni Kähköseltä (jouni.kahkonen@businessoulu.com).

Linkit:
Fennovoima
TEM
Pyhäjoen kunta
Hanhikivi-opas – tietoa ydinvoimalahankkeen toimintaympäristöstä (selailuversio)
Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? (PDF)
Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? (selailuversio)
FinNuclear Ry
STUK – Säteilyturvakeskus

Крупные проекты (pdf)

ICT

Oulu on maailman nopein ICT-tuotekehityskaupunki, ja radioteknologia otti Oulussa merkittävimmät harppauksensa. Oululainen osaaminen katkaisi langat luureista. Nyt noin 60 % koko maailman langattomasta tietoliikenteestä välittyy Oulussa kehitetyllä teknologialla.

Vastaavaa osaamista ja ketteryyttä on vaikea löytää muualta maailmasta. Vai missä voit rakentaa ideasta toimivan tuotteen kolmessa kuukaudessa?

Viimeisen kahden vuoden aikana toimialan ekosysteemi on muuttunut kymmenien kansainvälisten tuotekehitysyksikköjen keskittymäksi.

Tutustu Digitalizing The World - Companies 2019 -yrityskatalogiimme Issuussa

Life science (bio, terveys ja hyvinvointi)

Kehitämme uusia lääkeaineita ja niiden tuotantoteknologioita, kilpailukykyistä pikadiagnostiikkaa ja lääketieteen teknologiaa, parannamme ruokaturvallisuutta ja ruuan jäljitettävyyttä sekä kehitämme paikallisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja. Hyödynnämme langattomuutta ja muuta ICT-osaamista laajasti life science -alan ratkaisuissa.

Terveysalan merkittävä keskittymä Suomessa on OuluHealth-ekosysteemi. Se vastaa kansallisesti Tulevaisuuden terveys -teeman koordinoinnista Työ- ja Elinkeinoministeriön Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa.

Tutustu Health & Life Science in Oulu -katalogiimme Issuussa

Luovat alat

Oulu vie mediaa ja mobiilipelejä maailmalle. Miljoonat vientieurot, pelilataukset ja ilmakitarasankareita tuijottavat silmäparit kertovat samaa menestystarinaa. Oulussa osataan hoitaa hommat omalla tavalla ja tuloksekkaasti.

Luovuus on monen toimialan voimavara. Luovat osaajat tukevat oululaista liiketoimintaa tuottamalla viihdyttävämpiä sisältöjä, parempia palveluja, vahvempia brändejä ja unohtumattomia kokemuksia.

Kauppa ja palvelut

Ydinkeskustan alle louhittu upea, maanalainen pysäköintilaitos Kivisydän helpottaa keskustan saavutettavuutta ja vauhdittaa uusia kauppakeskus- ja liiketilainvestointeja ja houkuttelee uusia kaupan liikkeitä Ouluun. Keskustan lisäksi kaupungin etelä- ja pohjoispuolen kauppakeskukset ja erikoiskaupan alueet vetävät lähialueen lisäksi asiakkaita myös muualta Suomesta sekä Norjan, Ruotsin ja Venäjän pohjoisosista.

Alueen väestömäärän ja ostovoiman kasvu sekä vilkas taloudellinen toimeliaisuus luovat hyvät edellytykset kaupan ja palvelujen kehittymiselle. Kauppa ja kuluttajapalvelut työllistävät Oulun seudulla jo lähes 15 000 henkilöä. Oulussa toimii myös lukuisia kansainvälisesti menestyviä verkkokauppayrityksiä.

Logistiikka

Oulun seudulla toimii liikenteen ja logistiikan alalla noin 700–800 yritystä, jotka palvelevat Oulun lisäksi koko Barentsin alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä vienti- ja tuontiliikenteen tarpeita. Logistiikka- ja liikenneala työllistää Oulun seudulla noin 4400 henkilöä

Perämeren yksikköliikenteen suurin vienti- ja tuontisatama ja maaliikenteen keskus sijaitsee Oritkarissa Oulussa. Alueella yhdistyvät meriliikenteen, kumipyöräliikenteen ja rautatieliikenteen liikennevirrat.

Pohjoisen kaupan, verkkokaupan, teollisuuden ja yksityisten kuluttajien tavaravirroista huolehtivat myös kaupungin pohjois- ja eteläpuoliset maaliikenteen terminaalit ja alueiden logistiikkayritykset.

Matkailu

Oulu on Suomen viidenneksi suurin matkailukaupunki ja pohjoisen suuri matkailukeskus, jonka matkailijoista jo 60 % on vapaa-ajan matkailijoita. Kaupunkiin tullaan kaupan ja palvelujen tarjonnan sekä vilkkaan kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan vuoksi kauempaakin. Kaupungin kyljessä sijaitseva Nallikarin alue on erityisesti kesämatkailukohteena kansainvälisesti tunnettu.

Oulun valtteja ovat myös hyvä saavutettavuus sekä tasokas ja monipuolinen majoitus- ja palvelutarjonta. Monelle elämysmatkailijalle Oulu onkin erämaata edeltävä etappi, Arctic Gateway pohjoisen luonnon elämyksiin ja matkailukeskuksiin. Lähimmät elämysmatkailukohteet sijaitsevat alle kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta.

Yliopistokaupunkina Oulu on myös vetovoimainen kongressikaupunki. Oulu Convention Bureau ylläpitää kongressikalenteria ja markkinoi Oulua kokous- ja kongressijärjestäjille ja auttaa oikeiden yhteistyökumppanien löytämisessä.

Yli 150 yritystä saa merkittävän osan liikevaihdostaan matkailusta, merkittävimpinä vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, liikennepalvelut ja ohjelmapalvelut.

Oulun Matkailu Oy vastaa Oulun seudun matkailumarkkinoinnista ja ylläpitää www.visitoulu.fi-matkailuportaalia. Matkailun yhteismarkkinoinnissa on mukana Oulun kaupungin lisäksi alueen kuntia ja yrityksiä sekä matkailukeskukset Oulun lähialueelta, muun muassa Syöte, Rokua ja Kalajoki.

BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin matkailuneuvonnasta, jonka palvelut ja aukioloajat ja palvelut löydät täältä.

Tutkimusraportteja

Oulun seudun matkailustrategia, Oulun toimenpideohjelma 2018–2023

Oulun, Kalajoen, Kuusamon ja Pudasjärven matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantaraportti

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa, raportti 2015

Oulun loma- ja matkailurakentamisen selvitys 2014

Oulun seudun matkailustrategian päivitysraportti 2014

TEM Matkailun tiekartta 2015–2025

Virkistys- ja matkailualueet Oulussa, VirMa-työryhmän raportti 2012

Janne Mustonen

Janne Mustonen

asiakkuuspäällikkö, ICT

045 675 2929

Ota yhteyttä
Pasi Keinänen

Pasi Keinänen

asiakkuuspäällikkö, cleantech, teollisuus

040 835 9135

Ota yhteyttä
Jyrki Kemppainen

Jyrki Kemppainen

asiakkuuspäällikkö, kauppa ja palvelut, matkailu ja logistiikka

044 499 3296

Ota yhteyttä
Jouni Kähkönen

Jouni Kähkönen

yhteyspäällikkö, suurhankkeet

044 703 1320

Ota yhteyttä
Petri Sirviö

Petri Sirviö

asiakkuuspäällikkö, luovat alat

040 587 4023

Ota yhteyttä
Salla Hirvonen

Salla Hirvonen

asiakkuuspäällikkö, Life Science

040 726 1842

Ota yhteyttä