BusinessOulu

Yrityspalvelut apuna aloituksessa ja yrityksen kasvussa

Vienti

Maailma kutsuu, onko yrityksesi valmis?

Suurin kasvu tulee usein kansainvälistymällä, mutta se vaatii myös huolellisen valmistautumisen. Vaikka yrityksesi tuote on kunnossa, pitää tuntea vientimaan kohdemarkkinat, hyödyntää oikeat verkostot ja turvata rahoitus. Saat asiantuntijoiltamme käytännön tukea yrityksesi kansainvälistymiseen ja viennin käynnistämiseen..

Vientimarkkinat

Mietimme yhdessä, millä kriteereillä yrityksesi valitsee vientimarkkinat. Autamme kartoittamaan potentiaalisia kohdemarkkinoita sekä kansainvälisiä kontakteja ja verkostoja. Keräämme ja jaamme tietoa vientiin liittyvistä asioista ja markkinoista.

Vientivalmiudet

Autamme yrityksesi vientivalmiuksien analysoinnissa ja kehittämisessä.

Tee kansainvälistymistesti

Vienninedistämismatkat

Teemme vienninedistämismatkoja kansainvälisiin tapahtumiin. Tapaamme potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia, organisoimme B2B-matchmaking -tapahtumia ja tarvittaessa avustamme myyntineuvottelujen järjestelyissä.

Kansainväliset tapahtumat löytyvät BusinessOulun tapahtumakalenterista.

VIENTIVERKOSTOT ja suomi-talot

Vientiverkostojen avulla autamme yrityksiä pääsemään kiinni nopeammin liiketoimintamahdollisuuksiin ja suoraviivaiseen kauppaan.

BusinessOulu edistää, auttaa ja toimii aktiivisesti, jotta alueen yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot verkottuvat eri puolille maailmaa. Vientiverkostoja voidaan hyödyntää alueen innovatiivisuuden ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämiseksi. Oululla on yhteistyösuhde kaikkiaan 16 kaupungin kanssa neljässä maanosassa. Näitä suhteita hyödynnetään myös yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Hyvät verkostot löytyvät erityisesti seuraaviin maihin: Norja, Ruotsi, Kazakstan, Saksa, Japani, Venäjä ja Turkki. Autamme yrityksiä myös muihin maihin suuntautuviin vientiaktiviteetteihin mahdollisuuksien mukaan. Kumppaneina toimivat myös Team Finland-verkosto, Finpro sekä eri maissa toimivat suurlähetystöt.

Vienti Ruotsiin ja Norjaan

 

Rakentamishankkeet pohjoisessa ja muuta hyödyllistä infoa

Suomi-Talo palvelee yritysten yhteyksien rakentajana Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueilla. Tälle sivulle on koottu tietoa infra- ja rakennushankkeiden tarjouspyynnöistä. Tästä linkistä voit tilata kuukausitiedotteen rakennushankkeista suoraan sähköpostiisi.

Tarjousmahdollisuudet Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa, toukokuu 2019 (PDF)

Näkymät Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa 2018 (PDF)

Finnish Business Hub Ruotsi & Norja (PDF)

Ruotsi

Norja

Islanti

Lisätietoja tarjouksista saa osoitteista jukka.olli@businessoulu.com tai maja.terning@businessoulu.com

Vienti Saksaan

Oulun alueen vientiyhteistyö Saksaan ja erityisesti Baden-Württembergin alueeseen on yli kahdenkymmen vuoden historiansa aikana kehittynyt laajaksi usean sektorin yhteistyöverkostoksi hallinnon, tieteen, elinkeinoelämän, koulutuksen ja kulttuurin alueilla. Yhteistyössä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Oulun kaupungin, BusinessOulun, Oulun yliopiston ja kauppakamarin lisäksi eri sivistys- ja kulttuuri-alan organisaatiot ja tahot.

Viimeisen noin kolmen vuoden aikana elinkeinoelämä ja kehitys-, tutkimus- ja innovaatiotoimijat ovat rakentaneet systemaattisen ja kattavan verkoston, joka on yhdessä Baden-Württembergin toimijoiden kanssa tuottamassa konkreettisia tuloksia solmituille suhteille erityisesti elinkeinoelämää silmällä pitäen.
Lisäksi toimimme yhdessä yritysten kanssa myös muille alueille Saksassa tapauskohtaisesti.

Keskeisemmät yhteistyökumppanimme Saksassa

Baden-Württemberg International
Osavaltion hallituksen talous- sekä tiedeministeriön alainen organisaatio, joka vastaa kansainvälisten suhteiden käytännön toteutuksesta ja projekteista. Organisaatiossa erityisen hyvät suhteet ovat elinkeinoelämän ja tutkimusalan kansainvälisistä kysymyksistä vastaavien osastojen kanssa.

BioPro
Life Sience –alan osavaltion klustereiden katto-organisaatio, jonka alla on useita erityisklustereita kuten terveysalan, bio- ja pharma-alan, lääketieteen teknologian ja muita klustereita.

Technology Mountains  ja sen alaklusterit Mikromountains ja Medical Mountains. Alueella on lääketieteen teknologia –alan globaalisti merkittävä lääketieteen ja kirurgian teollisuuskeskittymä ja Saksan tämän alan merkittävä keskittymä.

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (Teollisuus- ja kauppakamari)
Lääketieteen teknologian alueen teollisuus- ja kauppakamari, jonka alaisuudessa mm. Medical-Mountains klusteriorganisaatio toimii.

BioRegio STERN
Useilla alueilla Baden-Württembergissa toimiva bioteknologian ja uusimpien lääketeknologioiden kehitystä tukeva kehitysorganisaatio, jonka työ fokusoituu pienten ja keskisuurten sekä start-up yritysten kehittämiseen.

Baden-Württembergin maapäivät
Osavaltion poliittinen johto sekä myös eri puolueiden edustajat ovat ratkaisevassa asemassa avaamassa ovia oululaisille yrityksille ja organisaatiolle sekä hallinnon että myös tutkimus- ja innovaatiotoiminnan suuntaan.

Vienti Kazakstaniin, Suomi-talo

SUOMI-TALO - ASTANA palvelee alueemme yrityksiä Kazakstaniin vientiin liittyen. Kazakstan on virkein Keski-Aasian maista ja maan talous (BKT) kasvaa edelleen. Maan halu lisätä ulkolaisia investointeja ja panostaa maan kehittämiseen myös perinteisen öljy- ja kaasusektorin ulkopuolella on avannut myös Suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Potentiaalisia sektoreita ovat erityisesti Cleantech ja energia, terveydenhuolto, koulutus sekä innovaatiojärjestelmät.

Suomi-talon tehtäviin kuuluu välittää tietoa Kazakstanin markkinoista, edistää vientiä ja etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille, kartoittaa ja esitellä investointikohteita, edistää tutkimus-, kehitys- ja investointitoimintaa sekä luoda uusia yhteyksiä.

Käyntiosoite:

Turkestan street 2
Office 115
Astana
Kazakstan, 010000

Vienti Japaniin

Japanissa vientiverkostomme keskittyvät kolmelle alueelle: Hokkaido, Sendain kaupunki ja Kanagawan prefektuuriin.

Sendain alueella yhteistyö keskittyy erityisesti liiketoiminnan käynnistymistä helpottumiseen alueiden välillä erityisesti ICT, Lifescience, Clentech, Luovat alat (peliteollisuus) ja perusteollisuuden sektoreilla. Kanagawan prefektuurin yhteistyö on aloitettu syksyllä 2014 ja se keskittyy tässä vaiheessa Regulartory Science Centerin kanssa terveydenhuollon ICT-laitteiden kehittämiseen ”ME-BYO” ympäristössä.

Vienti Venäjälle

Kartoitamme tällä hetkellä Venäjän vientimahdollisuuksia ja vientiverkostoja. Tarvetta on erityisesti Arctic Smart City -ratkaisuille eri alueilla Venäjällä sekä Cleantech -ratkaisuille Luoteis-Venäjällä. Moskova toimii porttina Venäjän markkinoille.

Murmanskin alue odottaa arktisia investointeja (PDF)

Vienti Turkkiin

Turkki on yksittäisenä markkina-alueena iso vientimaa. Kysyntää löytyy eri teollisuuden tuotteille kuin myös kuluttajatavaroille. Turkissa on menossa suuria investointeja rakentamisen ja teollisuuden modernisoinnin saralla. Tämä avaa markkinoita myös suomalaisille toimijoille. Myös ns. Cleantech-toimiala on kovassa kasvussa Turkissa.

Vienti muut maat

Autamme yrityksiä käynnistämään ja kasvattamaan vientiä myös mm. USA:han, Iso-Britanniaan, Ranskaan sekä tarvittaessa myös muihin maihin aina mahdollisuuksien mukaan. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin, järjestämme BtoB-matkoja ja hyödynnämme myös muiden toimijoiden globaaleja verkostoja.

Jukka Olli

Jukka Olli

asiantuntija, Ruotsi ja Norja, Suomi-talo

050 563 4954

Ota yhteyttä
Petri Karinen

Petri Karinen

KV-ohjelmapäällikkö, kaikki maat, erityisesti Saksa ja Kazakstan

044 703 1360

Ota yhteyttä
Sanna Savolainen

Sanna Savolainen

projektipäällikkö, kv-hankkeet

044 703 9760

Ota yhteyttä
Maja Terning

Maja Terning

vientikoordinaattori, Norja, Suomi-talo

050 573 8493

Ota yhteyttä
Henry Koivukangas

Henry Koivukangas

asiantuntija, Turkki, maahanmuuttajat, alkavat yritykset

044 703 1303

Ota yhteyttä
Takako Uchida

Takako Uchida

Coordinator, International Affairs, Japan

050 375 7948

Ota yhteyttä
Maria Melnikova

Maria Melnikova

Coordinator, International Affairs, Russia

050 523 7417

Ota yhteyttä
Sultan Markenov

Sultan Markenov

asiantuntija, Finnish business Hub, Kazakhstan

+77052435555

Ota yhteyttä
Mukhtar Mankeyev

Mukhtar Mankeyev

Head of Finnish Business Hub, Kazakhstan

+77058000859

Ota yhteyttä
Johanna Kamunen

Johanna Kamunen

koordinaattori, asiantuntija

050 432 8873

Ota yhteyttä