BusinessOulu

Yrityspalvelut apuna aloituksessa ja yrityksen kasvussa

                    


REKISTERÖIDY
PALVELUNTUOTTAJAKSI


HAE
PALVELUSETELIÄ

 

Yrityspalveluseteli

BusinessOulu on ottanut käyttöön sähköisen yrityspalvelusetelijärjestelmän. Uuden toimintamallin tarkoituksena on tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä pienemmällä byrokratialla. Yrityspalveluseteli on arvoltaan 1000, 2000, 3000, 4000 tai 5000 euroa. Tuettavan yrityksen omavastuuosuus on 10 % setelin arvosta. Seteliä voivat hakea alle 5-vuotiaat, osakeyhtiömuotoiset yritykset. Tutustu hakuohjeisiin täältä.

Yrityspalvelusetelillä tuetaan alueen yritysten kasvua, madalletaan kynnystä käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia sekä vauhditetaan palveluiden ja tuotteiden kaupallistamista. Toiminnassa painotetaan Oulun alueen osaamiseen liittyviä vahvuuksia sekä strategisia kasvutavoitteita kuten ICT:n ja digitalisaation hyödyntämistä eri toimialoilla, Internet of Things (IoT) -mahdollisuuksia, tulevaisuuden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ratkaisuja, Oulun alueen tuotannollisen teollisuuden kehittämistä, tulevaisuuden kauppaa ja siihen liittyviä uusia ratkaisuja, älykaupunkiteemoja sekä kaupallistamiseen tähtäävien yritysten toimintojen kehittämistä.

Yrityspalveluseteli-järjestelmä on nyt avattu palveluntuottajille. Palveluntuottajaksi voivat rekisteröityä yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit tai sivun yläreunassa olevasta KIRJAUDU-linkistä. Sivut toimivat parhaiten Chrome-selaimessa. Ohjeet rekisteröitymiseen ja palvelukorttien luomiseen löytyy palveluntuottajat -valikon sekä Materiaalia -valikokon takaa.

Palvelusetelin toimintavaiheet kuvana.

Palveluntuottajalle

Palveluntuottajat voivat rekisteröityä palveluun osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit. Rekisteröityminen tapahtuu katso-tunnuksilla. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset, jotka tarkistetaan tilaajavastuu.fi-palvelun kautta. Palveluntuottajan tulee olla mukana tilaajavastuu.fi-järjestelmässä.

Rekisteröitymisen jälkeen pääset luomaan palvelukortteja, joihin yritykset voivat hakea yrityspalveluseteliä. BusinessOulu tarkastaa ehdotetut palvelukortit, ja hyväksytyt kortit julkaistaan yrityspalveluseteli -järjestelmässä. Tarkat ohjeet rekisteröitymiseen ja palvelukorttien luomiseen löydät täältä.

Palvelukortit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön nopeuttaminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin.
 • Demojen ja prototyyppien valmistaminen
 • Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen
 • Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvussa. Esimerkiksi tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun oikeuksilla suojataan vaikkapa tekniikkaa, muotoilua sekä tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten kasvussa ja arvonnousussa.
 • Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut yrityksille, esimerkiksi palvelumuotoilu-, design- ja viestintäkonseptien kehittäminen. Seteliä ei myönnetä perinteiseen markkinointiin, kuten verkkosivujen rakentamiseen.
 • Market Access Services, eli laitetestaus, yhteensopivuustestaus, kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät. Asiantuntijayritykset tekevät laitetestausta ja sertifiointia sekä hyväksyntää.
 • Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen hyödyntäminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin. Kyseessä ei ole tilojen vuokraustoiminta, vaan T&K&I-ympäristöjen käyttö.
 • Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (AI), lisättyä todellisuutta (AR) painettavaa älyä ja 3D-mahdollisuuksia hyödyntävien innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.
 • Ryhmähankkeiden valmistelu (mm. Business Finland ja Horisontti 2020).
 • Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta jne.).
 • Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä.
 • Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, esimerkiksi B 2 B -palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv-partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja globaalit innovaatioverkostot. Seteliä käytetään nimenomaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon viennin ja kansainvälistymisen kehittämisessä. Seteliä ei myönnetä matkakuluihin ja majoittumiseen.
 • Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen.
 • Sopimus- ja yritysjuridiikka kasvuun ja vientiin liittyen.
 • Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen.
 • Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso). Rahoitushakujen tukemisella valmistaudutaan muun muassa riskirahoitukseen tai yritysryhmien yhteisiin rahoituskierroksiin.

Yrityksesi Luotettava Kumppani -raportti on haettavissa maksutta tilaajavastuu.fi -palvelusta heti valtakirjan käsittelyn jälkeen. Raporttisi päätulkinta on ”Tietoja odotetaan” -tilassa, jos jokin tieto puuttuu tai tietoa odotetaan tietolähteestä.

Kun haluat saada Luotettava Kumppani -raporttisi OK-tilaan mahdollisimman nopeasti, toimita tilaajavastuu.fi -palveluun enintään 10 päivää vanha todistus verojen maksusta, jos yrityksessäsi ei ole palkattua työvoimaa. Mikäli yrityksessäsi on palkattua työvoimaa, toimita myös enintään 10 päivää vanha voimassaolo- ja maksutodistus TyEL-vakuutuksesta, enintään 3 kuukautta vanha todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sekä tieto yrityksesi työterveyshuollosta ja työehtosopimuksesta. Vapaaehtoisena tietona voit toimittaa todistuksen voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja alle 3 kuukauden vanhan todistuksen yrittäjän tapaturmavakuutuksesta.

Saat tarvittavat todistukset Verohallinnolta ja eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöltäsi.

Yrityspalvelusetelin hakeminen

Yrityspalveluseteli myönnetään kasvuun, innovointiin ja kansainvälistymiseen liittyviin avauksiin ja toimenpiteisiin. Yrityspalvelusetelillä ei tueta yrityksen tavanomaista toimintaa, kuten verkkosivujen rakentamista tai muuta perinteistä markkinointia. Yrityspalveluseteli on de minimis -tukea.

Seteliä haetaan suoraan haluttuun palveluun. Palvelukortteja voit selailla osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit. Yrityspalvelusetelin hakijan tulee olla alle 5-vuotias, osakeyhtiömuotoinen yritys, jonka kotipaikka on Oulun seudulla. Tuki voidaan evätä, mikäli toimenpiteeseen on haettu tai saatu BusinessFinlandin innovaatioseteli tai ELY-keskuksen kehityspalvelutukea.

Tuen myöntämisessä painotetaan toimenpiteen vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen sekä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen.

Tuettavat toimialat:

 • Uudistuva teollisuus
 • Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi
 • Älykkään ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön kehitys
 • Luovat alat
 • Cleantech
 • Tulevaisuuden kaupan ja palveluiden ratkaisut

Tuettavan toimenpiteen tulee liittyä:

 • Uuden innovaation kehittämiseen tai innovaatiotoiminnan avaamiseen
 • ICT:n ja digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa
 • Uuden liiketoiminnan aloittamiseen
 • Uuden tuotteen tai palvelun nopeaan kaupallistamiseen
 • Kansainvälistymisen tai vientitoiminnan kehittämiseen
 • Yritysjärjestelyjen nopeuttamiseen.

Tukea voidaan myöntää muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön nopeuttaminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin.
 • Demojen ja prototyyppien valmistaminen.
 • Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen.
 • Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvussa. Esimerkiksi tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun oikeuksilla suojataan vaikkapa tekniikkaa, muotoilua sekä tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten kasvuun ja arvonnousuun liittyvissä tekijöissä.
 • Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut yrityksille. Esimerkiksi palvelumuotoilu-, design- ja viestintäkonseptien kehittäminen. Seteliä ei myönnetä perinteiseen markkinointiin, kuten nettisivujen rakentamiseen.
 • Market Access Services, eli laitetestaus, yhteensopivuustestaus, kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät. Asiantuntijayritykset tekevät laitetestausta ja sertifiointia sekä hyväksyntää.
 • Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen hyödyntäminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin. Kyseessä ei ole tilojen vuokraustoiminta, vaan T&K&I-ympäristöjen käyttö.
 • Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (AI), lisättyä todellisuutta (AR) painettavaa älyä ja 3D-mahdollisuuksia hyödyntävien innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.
 • Ryhmähankkeiden valmistelu (mm. Business Finland ja Horisontti 2020).
 • Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta jne.)
 • Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä.
 • Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, esim. B 2 B -palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv-partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja globaalit innovaatioverkostot. Seteliä käytetään nimenomaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon viennin ja kansainvälistymisen kehittämisessä. Seteliä ei myönnetä matkakuluihin ja majoittumiseen.
 • Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen.
 • Sopimus- ja yritysjuridiikka kasvuun ja vientiin liittyen.
 • Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen.
 • Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso). Rahoitushakujen tukemisella valmistaudutaan muun muassa riskirahoitukseen tai yritysryhmien yhteisiin rahoituskierroksiin.
Janne Kärkkäinen

Janne Kärkkäinen

asiantuntija, yrityskehitys, omistajanvaihdokset, alkavat ja toimivat yritykset, yritysideaansa miettivät henkilöt ja tiimit

040 596 6838

Ota yhteyttä
Jussi-Petteri Äijälä

Jussi-Petteri Äijälä

alkavat ja toimivat yritykset, yritysrahoitus, EU-yritysrahoitus

050 305 0527

Ota yhteyttä
Markku Uimonen

Markku Uimonen

asiantuntija, yrityskehitys, toimivat yritykset

044 703 1315

Ota yhteyttä