BusinessOulu

Yrityspalvelut apuna aloituksessa ja yrityksen kasvussa

Oulun kaupungin dataportaali

Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön dataportaalin kautta. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta. Tietoaineistot ovat saatavilla koneluettavassa muodossa joko tiedostoina tai rajapintojen kautta. Avointa dataa eivät ole esimerkiksi .pdf tai .ppt -muotoiset tiedostot, vaan sellaiset tietoaineistot, joita voi muokata vapaasti (esimerkiksi .csv, xml). Aineistoja lisätään saataville sitä mukaa, kun aineistot ovat teknisesti valmiita julkaistavaksi. Julkaistujen aineistojen tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Oulun kaupunki ellei aineistossa toisin ilmoiteta. Oulun kaupungin avoimen datan aineistot on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

https://data.ouka.fi/fi/

Palveluntuottajalle

Palveluntuottajat voivat rekisteröityä palveluun osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit. Rekisteröityminen tapahtuu katso -tunnuksilla. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset jotka tarkistetaan tilaajavastuu.fi -palvelun kautta. Palveluntuottajan tulee olla mukana tilaajavastuu.fi -järjestelmässä.

Rekisteröitymisen jälkeen pääset luomaan palvelukortteja, joihin yritykset voivat hakea yrityspalveluseteliä. BusinessOulu tarkastaa ehdotetut palvelukortit ja hyväksytyt kortit julkaistaan yrityspalveluseteli –järjestelmässä. Tarkat ohjeet rekisteröitymiseen ja palvelukorttien luomiseen löydät tästä.

Palvelukortit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön nopeuttaminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin.
 • Demojen ja prototyyppien valmistaminen
 • Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen
 • Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvuun liittyen. Esimerkkeinä ovat mm. tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun oikeuksilla suojataan esim. tekniikkaa, muotoilua sekä tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten kasvuun ja arvonnousuun liittyvissä tekijöissä.
 • Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut yrityksille. Esimerkkinä voivat olla palvelumuotoilu,design ja viestintäkonseptien kehittäminen. Seteliä ei myönnetä perinteiseen markkinointiin, kuten nettisivujen rakentamiseen yms.
 • Market Access Services, eli laitetestaus, yhteensopivuustestaus, kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät. Asiantuntijayritykset tekevät laitetestausta ja sertifiointia sekä hyväksyntää.
 • Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen hyödyntäminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin. Kyseessä ei ole tilojen vuokraustoiminta, vaan T&K&I -ympäristöjen käyttö.
 • Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (A.I.), lisättyä todellisuutta (AR) painettavaa älyä ja 3D –mahdollisuuksia hyödyntävien innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.
 • Ryhmähankkeiden valmistelu (mm. TEKES ja Horisontti 2020)
 • Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta jne.)
 • Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä.
 • Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, kuten esim. b2b palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv- partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja globaalit innovaatioverkostot. Seteliä käytetään nimenomaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon viennin ja kansainvälistymisen kehittämiseen liittyen, jota yrityksellä itsellä ei ole. Seteliä ei myönnetä mm. matkakuluihin ja majoittumiseen.
 • Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen
 • Sopimus- ja yritysjuridiikka kasvuun ja vientiin liittyen
 • Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen
 • Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso). Rahoitushakujen tukemisella valmistaudutaan mm. riskirahoitukseen tai yritysryhmien yhteisiin rahoituskierroksiin.

Yrityksesi Luotettava Kumppani -raportti on haettavissa maksutta tilaajavastuu.fi -palvelusta heti valtakirjan käsittelyn jälkeen. Raporttisi päätulkinta on ”tietoja odotetaan” -tilassa, jos jokin tieto puuttuu tai tietoa odotetaan tietolähteestä.

Kun haluat saada Luotettava Kumppani -raporttisi OK -tilaan mahdollisimman nopeasti, toimita tilaajavastuu.fi -palveluun:

 • Jos yrityksessäsi ei ole palkattua työvoimaa
 • Enintään 10 päivää vanha todistus verojen maksusta
 • Jos yrityksessäsi on palkattua työvoimaa, lisäksi
 • Enintään 10 päivää vanha voimassaolo- ja maksutodistus TyEL-vakuutuksesta
 • Enintään 3 kk vanha todistus lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta
 • Tieto siitä, missä yrityksesi työterveyshuolto on järjestetty
 • Tieto mitä työehtosopimusta yrityksesi noudattaa

Vapaaehtoisena tietona voit toimittaa todistuksen voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta ja alle 3kk vanhan todistuksen yrittäjän tapaturmavakuutuksesta.

Saat tarvittavat todistukset Verohallinnolta, eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöltäsi.”

Yrityspalvelusetelin hakeminen

Yrityspalveluseteli myönnetään kasvuun, innovointiin ja kansainvälistymiseen liittyviin avauksiin ja toimenpiteisiin. Yrityspalvelusetelillä ei tueta yrityksen tavanomaista toimintaa, kuten verkkosivujen rakentamista tai muuta perinteistä markkinointia. Yrityspalveluseteli on De-Minimis alaista tukea.

Seteliä haetaan suoraan haluttuun palveluun. Palvelukortteja voit selailla osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/kasvunsetelit. Yrityspalvelusetelin hakijan tulee olla alle 5-vuotta vanha osakeyhtiömuotoinen yritys, jonka kotipaikka on Oulun seudulla. Tuki voidaan evätä, mikäli toimenpiteeseen on haettu/saatu Tekesin innovaatioseteli tai ELY-keskuksen kehityspalvelutukea.

Tuen myöntämisessä painotetaan toimenpiteen vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen sekä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiseen.

Tuettavat toimialat:

 • Uudistuva teollisuus
 • Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi
 • Älykkään ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön kehitys
 • Luovat alat
 • Cleantech
 • Tulevaisuuden kaupan ja palveluiden ratkaisut

Tuettavan toimenpiteen tulee liittyä:

 • Uuden innovaation kehittämiseen/innovaatiotoiminnan avaamiseen
 • ICT:n ja digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa
 • Uuden liiketoiminnan aloittamiseen
 • Uuden tuotteen/palvelun nopeaan kaupallistamiseen
 • Kansainvälistymisen/vienti toiminnan kehittämiseen - Yritysjärjestelyjen nopeuttamiseen.

Tukea voidaan myöntää mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Kaupalliseen liiketoimintaan tähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön nopeuttaminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin.
 • Demojen ja prototyyppien valmistaminen
 • Kaupallistamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen
 • Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen yrityksen kasvuun liittyen. Esimerkkeinä ovat mm. tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien laadinta silloin, kun oikeuksilla suojataan esim. tekniikkaa, muotoilua sekä tavaramerkkejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yritysten kasvuun ja arvonnousuun liittyvissä tekijöissä.
 • Tuote- ja palvelukehitykseen liittyvät design- ja viestintäpalvelut yrityksille. Esimerkkinä voivat olla palvelumuotoilu,design ja viestintäkonseptien kehittäminen. Seteliä ei myönnetä perinteiseen markkinointiin, kuten nettisivujen rakentamiseen yms.
 • Market Access Services, eli laitetestaus, yhteensopivuustestaus, kenttätestaus, sertifioinnit sekä maa- ja asiakashyväksynnät. Asiantuntijayritykset tekevät laitetestausta ja sertifiointia sekä hyväksyntää.
 • Tuotekehitys-, mittaus-, testaus- ja laboratoriotilojen hyödyntäminen. Painopisteessä pyritään ohjaamaan yrityksiä yksityisiin ja julkisiin laboratorioihin ja testiympäristöihin. Kyseessä ei ole tilojen vuokraustoiminta, vaan T&K&I -ympäristöjen käyttö.
 • Virtuaalitodellisuutta (VR), tekoälyä (A.I.), lisättyä todellisuutta (AR) painettavaa älyä ja 3D –mahdollisuuksia hyödyntävien innovaatioiden kehittäminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa.
 • Ryhmähankkeiden valmistelu (mm. TEKES ja Horisontti 2020)
 • Tuoteportfolion johtaminen ja kehittäminen (kokonaisuus, joka määrittää logistiikkaa, valmistusta, ostoja, tuotannon ohjausta jne.)
 • Tekniset laatu- ja ympäristövaatimukset (ISO, FDA) ajatellen kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia ja kriteereitä.
 • Viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen, kuten esim. b2b palaverien valmistelu ja toteutus, vientitapahtumiin liittyvien kontaktien jatkotyöstäminen, vientitapahtumiin liittyvien kv- partnereiden haku, myyntipuheen kehittäminen, ovien avaaminen uusilla markkina-alueilla, asiakaspohjan laajentaminen, verkostojen rakentaminen, uudet jakeluketjut ja globaalit innovaatioverkostot. Seteliä käytetään nimenomaan yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun ostoon viennin ja kansainvälistymisen kehittämiseen liittyen, jota yrityksellä itsellä ei ole. Seteliä ei myönnetä mm. matkakuluihin ja majoittumiseen.
 • Uusien liiketoimintakonseptien kehittäminen
 • Sopimus- ja yritysjuridiikka kasvuun ja vientiin liittyen
 • Ammattimaisen hallitustyön kehittäminen
 • Rahoitushakujen tukeminen (kv-taso). Rahoitushakujen tukemisella valmistaudutaan mm. riskirahoitukseen tai yritysryhmien yhteisiin rahoituskierroksiin.