BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Suomi tavoittelee johtavaa asemaa 3D internetin kärkimaana

Suomi tavoittelee johtavaa asemaa 3D internetin kärkimaana

3D-virtuaalimaailmoista tuttu avatar-pohjainen käyttöoikeusjärjestelmä avaa tien turvalliseen terveysteknologiaan ja yksilölliseen verkkokauppaan.

Maailmassa virtuaalimaailmojen käyttäjiä on arvioitu olevan jo yli 2 miljardia. Käyttäjätilejä vuonna 2011 oli 1,4 miljardia ja 400 miljoonan vuosikasvu jatkuu eksponentiaalisesti.

3D-internetin avatar-hahmon avulla tunnistautuminen ja käyttäjätiedon kerääminen yksilölle itselleen ovat keskeisimpiä ominaisuuksia. Kun avatar on otettu käyttöön 3D Internetin palveluissa, on sen käyttäminen yksinkertaista myös tavallisissa www-palveluissa.

3D-internetin avatar -hahmoon ja paikkoihin linkitetyn informaation vahvuus on se, että se luo käyttäjäkokemuksen, joka on todentuntuinen, intuitiivinen ja interaktiivinen. Avatar-hahmossa asiakas voi helposti välittää myös tunteitansa ja käyttää muita non-verbaalisia kommunikaatiomuotoja. Sosiaalinen vuorovaikutus on jopa keskiössä, sillä avatar kuljettaa virtuaalisesti mukanaan ne todellisuuden asiakassuhteet, jotka kuvaavat oikeaa tilannetta esimerkiksi lääkäri-potilassuhteessa.

Terveydenhuollon teknologian tietoturvaongelmat voidaan ratkaista helposti 3D-internetin avatar-hahmoilla, jossa käyttäjä voi määritellä oman hahmonsa tietoturvarajat. Käyttäjä itse avaa tarvittavat tiedot esimerkiksi lääkärin saataville, jotka hän haluaa ja tarvitsee hoitotilanteessa. Visuaalisuudesta on hyötyä, kun esimerkiksi lääkäri näkee potilaan avatar-hahmosta aikaisemman potilashistorian merkittävät asiat, hahmosta näkyy esimerkiksi, että polvi leikattu. Avattaren käyttöliittymän kautta lääkäri saa nopeasti kokonaiskuvan ihmisestä.

Sovellusmahdollisuuksia on paljon, esimerkiksi tehokkaassa kotihoidossa, erityisryhmien tarpeissa ja muussa hyvinvoinnin- ja terveydenhuollon kokonaisuuksissa. 3d internet avaa verkkokauppaan uusia ulottuvuuksia. Asiakas voi keskustella tuotteen ominaisuuksista itselleen tärkeiden ihmisten tai asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi ystävättäret voivat pohtia keskenään ja keskustella tuotteen tai palvelun ostopäätöksestä 3D virtuaalimaailmassa aivan kuin olisivat samassa liiketilassa. Tuotteesta tai palvelusta saa 3D internetissä aivan erilasien käsityksen. Sen avulla voi jopa testata toiminnallisuuksia. Esimerkiksi sukellusvälinekaupassa pääsee sukeltamaan virtuaalisesti.

OSKE JPT-ohjelma loi staregian, jossa tavoitellaan suunnannäyttäjän roolia tulevaisuuden liiketoimintojen mallimaana. Ohjelmassa määriteltiin tarvittavat standardointi-, liiketoimintatavoitteet ja teknologia-alustat.

Avoimeen lähdekoodiin perustuva teknologia on käytännössä ainoa vaihtoehto maailmanlaajuiseen käyttöönottoon. 3D Internetin teknologisia alustoja kehitellään useilla tahoilla ja eri lähtökohduista. Näitä alustoja ovat Opensim + Second Life Viewer (USA), Sirikata (USA), OpenWonderland (USA) ja realXtend (EU).

Teknologiastandardien kehityskilvan kärjessä on Oulussa kehitetty realXtend, joka on ainoa eurooppalainen ja myös ainoa alusta alkaen 3D-internetiä varten kehitetty lähdekoodi. Kuitenkaan realXtend ei ole vielä valmis.

realXtend Teknologiatavoitteet:

  • Teknologiatavoite 1: realXtendista tehdään tuotteistettu versio, joka on helppo asentaa ja käyttää moneen eri tarkoitukseen.
  • Teknologiatavoite 2: realXtendiin rakennetaan Web-selaintuki ja mobiililaitteiden tuki.
  • Teknologiatavoite 3: realXtendiin rakennetaan muokattava ja helppokäyttöinen Avatar.

Lisätietoja:

Jani Pirkola
Senior vice President CyberLightning Ltd.
jani(at)cyberlightning.com
+358 10 271 2131

Olli Lukkari
Ohjelmajohtaja
Jokapaikan tietotekniikan osaamisklusteri
BusinessOulu
tel. +358-40-5937465
olli.lukkari@businessoulu.com