BusinessOulun ajankohtaisimmat uutiset

Oulun innovaatioallianssi OIA yhdisti alueen klusterit - PrintoCent kehittää painettua älyä

Oulun innovaatioallianssi OIA yhdisti alueen klusterit - PrintoCent kehittää painettua älyä

Oulun innovaatioallianssin kevätkauden huipentuma, Olkkari Goes Klusterit -iltapäivä, tarjosi osallistujille näyteikkunan OIA:n yritysklusteritoimintaan ja osaamisen ajankohtaisiin asioihin. OIA:n Olkkari-tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin tai tavata vanhoja tuttuja, ja päivittää tietoja OIA:n keskeisistä aihepiireistä. Tällä kertaa Olkkarissa keskityttiin OIA:a läpileikkaaviin teemoihin; yritysten klusteritoimintaan sekä osaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuva: PrintoCent-klusterin vetäjä,Satu Väinämö, osallistui OIA Goes Clusters -tapahtumaan BusinessAsemalla 11.6.2024.

Oppilaitokset kertoivat tapahtumassa työelämäkumppaneidensa kanssa tekemästään yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta, kuten esimerkiksi OSAO:n digikyvykkäästä kampuksesta. Pohjois-Suomen rakennusklusteri korosti rakennusalan nosteen tärkeyttä, jotta alan osaajia riittäisi tulevaisuudessakin, ja Vesiklusterissa esiteltiin digitaalisten vesien lippulaivahanke, joka turvaa elintärkeitä vesivaroja. Kiertotalouteen puolestaan haettiin uusia kierroksia haastamalla osallistujia pohtimaan, olisiko suunnittelu oululaisen kiertotalouden tulevaisuuden ydin. Iltapäivän päätteeksi osallistujia haastettiin ottamaan sata seuraavaa askelta älykkäämpään Ouluun esimerkiksi kaupunkiympäristössä toteutettavien kokeilujen kautta.

PrintoCent edistää painetun älyn innovaatioita

Mukana tilaisuudessa oli myös vuonna 2009 perustettuPrintoCent, joka on painettuun älyyn (engl. printed intelligence) keskittyvä teollisuusklusteri. Painetulla älyllä tarkoitetaan joustavalle ja venyvälle alustalle painettua elektroniikkaa, jota pystytään integroimaan erilaisten materiaalien sisälle. Se mahdollistaakin älyteknologian lisäämisen myös taipuisiin materiaaleihin ja pintoihin. PrintoCentin tuotekehityksen pääasiallisina kohdealueina ovat rakenteellinen elektroniikka, päälle puettava elektroniikka sekä lääketieteelliset laitteet. Lisäksi klusteri keskittyy pikadiagnostiikkaan.

PrintoCentin vetäjä Satu Väinämö kertoo, että klusterin tavoitteena on edistää painetun älyn teknologian teollistumista ja tuoteideoiden kaupallistamista.

– Viidentoista vuoden takaiseen verrattuna näemme klusterin parissa nyt enemmän lopputuoteyrityksiä, kun taas aiemmin materiaalin tuottajien määrä oli suurempi. Olemmekin siirtyneet arvoketjulla ylöspäin, mutta tuemme edelleen kaikkia arvoketjun vaiheita.

Klusteriin kuuluu yrityksiä useilta eri sektoreilta. Siinä on keskimäärin yli 40 jäsenyritystä, mukaan lukien innovatiivisia startupeja, pk-yrityksiä sekä suuria yrityksiä, jotka tekevät keskenään yhteistyötä. Tärkeä asia jäsenistölle on kumppaniverkosto: puolet jäsenistä on oululaisia, neljännes muualta Suomesta ja loput kansainvälisiä yrityksiä Aasiasta, Australiasta, USA:sta ja Euroopasta. Oulussa on runsaasti osaajia, ja kansainväliset kumppanit tuovat monipuolista osaamista ja näkökulmia. Klusteri pyrkiikin murtautumaan perinteisen elektroniikkateollisuuden rajojen yli ja löytämään uusia ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuollon haasteisiin.

PrintoCentin pilottitehdas sijaitsee VTT:n, Yliopiston ja Oamkin tiloissa. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää tuotteita prototyypistä aina ensimmäiseen tuotantosarjaan asti ilman suuria investointeja. Oulu on klusterille ihanteellinen ympäristö, sillä alueelta löytyy noin 500 asiantuntijaa, jotka pystyvät tukemaan yrityksiä kaikissa tuotekehityksen vaiheissa. PrintoCentin jäsenklusterin, The Warming Surface Companyn, vastuullisuusjohtaja Sanna Rousu kertoo klusterin olevan tärkeä erityisesti verkostojen osalta.

– Pienelle startupille verkostoituminen ja yhteistyö yritysten sekä korkeakoulujen kanssa on tärkeää. Niiden parista voi löytyä yhteistyökumppaneita, minkä lisäksi verkostot tuovat näkyvyyttä ja uskottavuutta.

TactoTekin IMSE-teknologian johtaja Paavo Niskala on samoilla linjoilla.

– Teknologia-alan kumppanit ovat tärkeitä, ja klusterissa pysymme paremmin kartalla alan uusimmista uutisista. Painettu elektroniikka on yksi osa-alue teknologiassa, joten meille on tärkeää olla mukana isossa kokonaisuudessa. Lisäksi haluamme vaikuttaa ympäristöasioihin.

Painettu äly mahdollistaa kestävän kehityksen

Painettu äly mahdollistaa aiempaa ekologisemman tuotekehityksen. PrintoCent pyrkiikin uudistamaan elektroniikkateollisuutta ja tuomaan markkinoille ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja kestävän kehityksen näkökulmasta parempia tuotteita. Painetun älyn tuotekehityksessä pyritään lisäämään vain tarvittava määrä materiaalia välttäen siten hukkakäyttöä. Kierrätettävyys on myös keskeisessä roolissa.

– Painettua elektroniikkaa pystytään valmistamaan pitkälti materiaalin määrää vähentäen sekä biohajoavia materiaaleja käyttäen. Sitä voidaan painaa kustannus- ja energiatehokkaasti rullalta rullalle -menetelmällä. Painetulla älyllä onkin hyvä mahdollisuus kestävän kehityksen toteuttamiseen, Väinämö toteaa.

Klusterin yritysten suurimmat painopistealueet ovat rakenteellinen elektroniikka, päälle puettava elektroniikka, lääkinnälliset laitteet ja diagnostiikka. Diagnostiikka sisältää esimerkiksi terveyden, ympäristön ja elintarvikkeiden turvallisuuden mittaamista. Väinämö kertoo, että klusterissa halutaan kehittää myös akkujen energiaratkaisuja.

– Ajankohtaisena asiana meillä on pinnalla painettujen akkujen kehittäminen. Painettuna niistä pyritään tekemään aiempaa paloturvallisempia ja kevyempiä, ja ne voitaisiin muotoilla tarvittavan kohteen mukaisesti. Jäseniimme kuuluva Oulun yliopisto tuleekin tulevina vuosina investoimaan akkujen valmistuksen kehitysympäristöön.

Innovaatioita painetun älyn saralla luodaan myös uuden liiketoiminnan avulla klusterin vuosittaisessa InnoFest-innovaatiokilpailussa. Siihen haetaan innovaattoreita, joilla on painetun älyn hyödyntämiseen liittyvä idea, sekä eri alojen asiantuntijoita, jotka sijoitetaan innovaattoreiden tiimeihin. Heidän tehtävänään on jalostaa ideoita ja kehittää niitä eteenpäin.

EU INFINTE -hanke kouluttaa painetun elektroniikan osaajia

PrintoCent on mukana maaliskuussa 2024 alkaneessa EU INFINITE -hankkeessa yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa ammattikoulutasoista koulutusta painetun älyn osaajille. Oulun seudulla luodaan Oulun ammattikoulu OSAO:lle ammattikoulutasoista, tutkinnon osana olevaa koulutusta. Tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin ja tuottaa osaajia, joita ala kaipaa.

– Rakennamme muutaman päivän koulutuksia myös yrityksille, jotta ne voisivat mahdollistaa työntekijöilleen täydennyskoulutuksen painetun älyn parissa. Kasvun hidastajana ja haasteena on, että ammattikoulutasolta ei löydy työntekijöitä näihin töihin. Klusterin yritysten tarve kuitenkin kasvaa taustalla. PrintoCentin pilottitehtaalla annetaankin käytännön koulutus, jossa oppiminen viedään aidon tuntuiseen ympäristöön.

Väinämö toivoo, että koulutusten tarjoaminen pystyttäisiin aloittamaan reilu vuoden kuluttua. Ammattikoululaisille opetusta tulee tarjoamaan OSAO, yrityksille puolestaan VTT ja Oulun ammattikorkeakoulu Oamk. Osa koulutuksista tulee olemaan PrintoCentin tarjoamia, ja niitä pyritään saamaan myös osaksi klusterin järjestämiä tilaisuuksia.