Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Palkkatukityöllistäminen

Mikä on palkkatuki?

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla työvoimaviranomainen korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työvoimaviranomainen päättää tuen myöntämisestä.

Kenelle palkkatukea maksetaan?

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Millaiseen työhön palkkatukea voi saada?

Palkkatukea voi saada normaaliin työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Miksi palkkatukea maksetaan?

Palkkatuetun tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä

Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.
Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot.

Paljonko palkkatukea voi saada?

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Prosentti riippuu työttömyyden kestosta. Myös tukijakson pituus vaihtelee. Se riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Työvoimaviranomainen päättää tuen kestosta ja määrästä tapauskohtaisesti. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2023 yrityksille on 1400 €/kk ja yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 1800 €/kk. 

Mistä ja milloin palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelusta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole. Kun palkkatuki on myönnetty, on mahdollista hakea myös kuntalisää.

Lisätietoa palkkatuesta

TE-palveluiden sivut, BusinessOulun sivut, Työ- ja elinkeinoministeriön sivut tai

BusinessOulun työllisyyspalvelut
p. 08 558 558 10
tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com