Työnantajille

« Palaa sivulle Työllistämisen taloudellinen tukeminen

Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

Mikä kuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 500 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.
Palkkatuen ja kuntalisän yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 85 %:n työaika. Lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, edellytyksenä on tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 12 kk, kun

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 50 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on alle 30-vuotias ja suorittanut ammatillisen tutkinnon ja jolle työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 30 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 12 kk ja edellytyksenä on vähintään 8 kk kestävä työsuhde, kun

 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on yli 50-vuotias tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja


Kuntalisä oppisopimuksella työllistävälle yritykselle

Mikä oppisopimuskuntalisä on?

Kuntalisä on rahallinen tuki, jolla BusinessOulun työllisyyspalvelut korvaa työnantajalle osan oululaisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista, kun työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2023. Kuntalisä myönnetään oppisopimustyösuhteeseen, jonka tavoitteena on ammatillinen tutkinto.

Paljonko kuntalisää myönnetään?

Kuntalisää myönnetään enintään 600 €/kk. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisä toteutuneisiin palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki, oppilaitoksen maksama koulutuskorvaus ja kuntalisä eivät voi ylittää palkkauskustannuksia.

Oppisopimuskuntalisän myöntämisen edellytyksenä on

 • työvoimaviranomisen oppisopimuskoulutukseen myöntämä palkkatuki
 • vähintään 85 %:n työaika. Lasketaan TES-työajasta tai jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, työaikalain mukaisesta työajasta.
 • vähintään TES:n mukainen palkka, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskuntalisää myönnetään työnantajalle enintään 36 kk, kun

 • työntekijä on alle 30-vuotias ja vailla ammatillista tutkintoa tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 40 % palkkauskustannuksista tai
 • työntekijä on kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja tai
 • työvoimaviranomaisen myöntämä palkkatuki on vähintään 30 % palkkauskustannuksista silloin, kun kyse on lisä- tai erikoistumiskoulutuksesta, joka on kohdennettu pienyrityksiin tai erityistä osaamista vaativiin tehtäviin tai
 • työntekijän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Työajan osalta voidaan käyttää harkintaa.

Kuntalisän hakeminen

 1. Hae palkkatukea työvoimaviranomaiselta.
 2. Hae kuntalisää saatuasi palkkatukipäätöksen. Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
 3. Lähetä alkuperäinen kuntalisähakemus BusinessOulun työllisyyspalveluihin (osoite alla). Liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumusmalli tietojen luovutukseen (pdf)

Postiosoite:
Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut/Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: kuntalisa(at)businessoulu.com

Olemme ottaneet käyttöön kuntalisäpäätösten tiedoksi antamisessa ja neuvonnassa Suomi.fi viestit -palvelun.

Ohjeet palvelun käyttöönottamiseen löytyvät Suomi.fi -sivustolta. Suomi.fi-viestien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi-verkkopalveluun. Kuntalisä@businessoulu.com -sähköposti on edelleen käytössä kuntalisäasioihin liittyvässä yleisessä neuvonnassa, mutta kaikki henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Suomi.fi viestit -palvelun kautta.

Mikäli Suomi.fi-viestit eivät ole käytettävissä, henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää Oulun kaupungin turvasähköpostipalvelussa https://securemail.ouka.fi.

Kuntalisän hakeminen

Työnantajan tulee toimittaa työntekijän palkkalaskelmat BusinessOulun työllisyyspalveluihin.
Kuntalisää maksetaan työnantajalle jälkikäteen toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2–3 kuukauden jaksoissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.

Lisätietoja:

Heli Tervamaa

Heli Tervamaa

palveluasiantuntija

040 358 2316

Ota yhteyttä