Palvelut työnhakijoille

Palkkatuki työllistymisen tueksi

Jos työttömyytesi on pitkittynyt, sinut palkkaavalla työnantajalla voi olla mahdollisuus saada TE-toimiston myöntämää palkkatukea. TE-toimisto päättää tuen myöntämisestä.

BusinessOulun työllisyyspalvelujen asiakkaana autamme sinua selvittämään mahdollisuutesi palkkatukeen sekä löytämään sopivan palkkatukityöpaikan.

Oulun kaupungin palkkatukityöpaikat suunnataan BusinessOulun työllisyyspalveluiden asiakkaille.

Mikä on palkkatuki?

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. TE-toimisto päättää tuen myöntämisestä.

Kenelle palkkatukea maksetaan?

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Millaiseen työhön palkkatukea voi saada?

Palkkatukea voi saada normaaliin työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Miksi palkkatukea maksetaan?

Palkkatuetun työn tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä

Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.
Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot.

Paljonko palkkatukea voi saada?

Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Prosentti riippuu työttömyyden kestosta. Tukijakson pituus vaihtelee. Se riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. TE-toimisto päättää tuen kestosta ja määrästä tapauskohtaisesti. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2019 oli 1400 €/kk.

Mistä ja milloin palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista TE-toimistosta, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelusta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole.

Lisätietoa palkkatuesta

www.te-palvelut.fi, www.businessoulu.com/tyo, www.tem.fi/palkkatuki tai BusinessOulun työllisyyspalvelut, p. 08 558 558 10, tyollisyyspalvelut(at)businessoulu.com

Lue myös yrityksen mahdollisuudesta kuntalisään, kun yritys palkkaa työttömän työnhakijan.