Yrityspalvelut palveluksessasi

Tietoa alueen yrityksistä kaivataan – palveluiden saatavuuden kartoitus Hanhikivi 1 -hankkeen tarpeisiin käynnissä

Fennovoima on käynnistänyt yhdessä Hanhikivi 1 -hankkeen lähialueen kuntien kanssa kartoituksen alueen palveluista. Kartoituksen tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, millaisia palveluita lähialueen yrityksiltä on saatavissa laitoksen pitkän elinkaaren tarpeita varten.

Fennovoiman hanke on tällä hetkellä laitosrakentamista valmistelevassa infra- ja tukirakentamisen vaiheessa ja itse laitosrakentaminen käynnistyy valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan saamisen jälkeen. Valmistuttuaan Fennovoiman ydinvoimalaitoksen käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Jotta voimalaitos pysyy hyvässä kunnossa koko ikänsä ajan, tehdään sille vuosittaisia tarkastuksia ja huoltoja. Lisäksi kuten muutkin yhtiöt, tarvitsee myös Fennovoima lukuisan määrän erilaisia ulkoisia tukipalveluita aina kopiopalveluista laitevuokrauksiin saakka.

Kartoitus käynnistettiin marraskuussa yhteistyössä Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen, Kalajoen (sis. Merijärvi, Alavieska), Oulaisten ja Ylivieskan kanssa ja nyt kartoitusta laajennetaan kattamaan Oulun, Kokkolan ja muiden lähikuntien alueet. Kartoitus parantaa koko alueen palveluiden löydettävyyttä ja siihen voivat osallistua kaikki alueella toimivat yritykset.

Suosittelemme, että vaikka olisitte jo aiemmin rekisteröityneet Fennovoiman alihankkijarekisteriin, täyttäisitte silti yrityksenne tiedot, jotta saavutamme parhaan mahdollisen kokonaiskuvan alueen palveluista ja osaamisesta. Tietoja on mahdollista myöhemmin päivittää.

Kyselyaineiston liitteenä on luettelo erilaisista palveluista ja toimituksista, joilla jokaisella on oma yksilöivä koodinsa. Näiden koodien avulla yritykset voivat ilmoittaa tarjoamiaan palveluita. Luettelo on koostettu tyypillisistä ydinvoimalaitokselle tarvittavista palveluista ja tavaratoimituslajeista. Jos yrityksen tarjoamaa palvelua ei löydy luettelosta tai kaikki tarjottavat palvelut eivät mahdu kyselyn kymmeneen kohtaan, voi tarjottavan palvelun ilmoittaa kyselyn lisätieto-osassa.

Huomioikaa kyselyä täyttäessänne, että Fennovoiman hankinnoille asettamat kriteerit riippuvat toimituksen laadusta ja laajuudesta. Kyselyssä mainittuja sertifikaatteja ja muita mittareita punnitaan vain osassa toimituksista, joten kaikki kohdat eivät koske kaikkia yrityksiä. Kyselyn kautta saadut tiedot kerätään Fennovoiman hankintaosaston käyttöön tulevaisuuden tarpeita varten.

Jotta saamme parhaan kuvan yrityksestänne, pyydämme antamaan vastaukset mahdollisimman moneen kysymyskohtaan.

Palvelukartoituskyselyyn pääsette täältä: https://my.surveypal.com/Fennovoima_palvelukartoituskysely.

Oulun alueella kysely on lähetetty yhtäaikaisesti BusinessOulun, FinNuclear ry:n, Infra ry:n Talonrakennusteollisuuden, Oulun kauppakamarin sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien jakeluiden kautta.

Vastaukset kyselyyn pyydetään toimittamaan 6.1.2019 mennessä.

Lisätietoja:

BusinessOulu:
Yhteyspäällikkö Jouni Kähkönen, jouni.kahkonen@businessoulu.com, 044 703 1320

Oulun kauppakamari:
Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, esa.pellikainen@chamber.fi, p. 040 068 2403

Fennovoima:
Resurssipäällikkö Pekka Alvinen, pekka.alvinen@fennovoima.fi, p. 020 757 8563
Hankintapäällikkö Heikki Airisniemi, heikki.airisniemi@fennovoima.fi, p. 040 641 6468
Toimitusketjun päällikkö Tatu Hietala, tatu.hietala@fennovoima.fi, p. 020 757 8610