BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, kassaa voi -webinaari

14.09.2020

Tulevaisuuden ennakointi ja ennustettavuus muuttuvat entistä haasteellisemmiksi.

”Tulevaisuutta ei voi ennustaa, kassaa voi” -koulutus tehostaa johtamista ja seurantaa sekä antaa eväät tarkempaan toiminnan ohjaukseen ennustamista automatisoimalla, ennakoitavuutta lisäämällä ja reaktionopeutta parantamalla.
Koulutuksessa pureudutaan ymmärrykseen siitä, että liiketoimintaan liittyviä kustannuksia jää piiloon ylimmän johdon ihmisiltä, koska osa kustannuksista selviää vain kassavirtalaskelmasta. Kassavirtatuloksen näkökulmalla päästään kiinni prosesseihin, joissa muutoksia tapahtuu. Virallisen tuloslaskelman rivit eivät näitä muutoksia pysty näyttämään.

Koulutuksessa kerrotaan käytännön esimerkkien avulla, miten kassavirtajohtaminen toimii omistajan vastuun, hallituksen vastuun ja toimitusjohtajan vastuun työkaluna. Lisäksi koulutuksessa nostetaan esiin useampia tuoreita tutkimustuloksia siitä, miten johtamisen laatu, hyvä organisaatioilmapiiri ja markkinointi vaikuttavat investointi- ja/tai osinko- sekä lainojen hoitomahdollisuuksiin.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, toimitusjohtajille ja johtoryhmille.

Miksi osallistua koulutukseen?

1. Saat eturivin paikalta tietoa siitä, miten johtaminen on muuttumassa ja mitä se edellyttää seurannalta ja toiminnan ohjaukselta
2. Opit kassavirtatuloksien menetelmää, niiden vertailtavuutta sekä eroavaisuuksia virallisiin tuloksiin nähden sekä löydät tapoja hyödyntää näin tuotettua tietoa tehokkaamman johtamisen, seurannan ja toiminnan ohjauksen tukena
3. Opit ymmärtämään miten lukitsemalla viimeksi toteutunut ”talouskunto” voidaan kurkistaa tulevaan ja pystytään laatimaan jopa automaattinen kassaennuste sekä miten kassanennusteella pystytään mallintamaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita
4. Yrityselämän case-esimerkkien avulla saat eväitä investointi-, osinko- ja rahoitushuoltomahdollisuuksien kasvattamiseen

Asiantuntijana LJK, pääanalyytikko, hallituksen pj, Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen Riku Lehtinen, Strategic Accounting Finland Oy.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!