BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

Strategisen johtamisen valmennus: Skenaarioajattelu osana strategista ennakointityötä

18.02.2021

Vaihtoehtoiset tulevaisuudet päätöksenteossa

Tämä valmennus tarjoaa perusteet skenaarioajatteluun, eli miten nähdä paremmin eteenpäin ja tunnistaa omalle organisaatiolle mahdollisuudet kasvuun. Osallistujat pääsevät testaamaan systemaattisesti etenevää skenaariomenetelmää.

Valmennus sopii yrittäjille ja muuta liiketoiminnan kehittämisen parissa työskenteleville, jotka pyrkivät:

  • kasvattamaan ja uudistamaan liiketoimintaa ymmärtämällä millaiset trendit ja muut muutosvoimat vaikuttavat toimintaympäristöön,
  • käyttämään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa, esim. tuotteiden ja palveluitten suunnittelun tukena,
  • parantamaan ennakointitaitoja ja päätöksentekoa epävarmuuden olosuhteissa, parhaimmillaan kasvattaa resilienssiä, systemaattisella skenaariotyöllä.

Valmennuksessa käsitellään, kuinka skenaarioita käytetään strategisesti liiketoiminnan suunnittelussa ja ennakoinnissa:

  • Skenaarioiden muodostaminen: systemaattisen skenaariotyön malli, jonka perustana trendit, signaalit ja toimintaympäristö, kartoitetut keskeiset epävarmuudet.
  • Skenaarioitten hyödyntäminen eri tasoilla: strateginen, operatiivinen ja taktinen suunnittelu, ajallisten suunnitteluhorisonttien eron ymmärtäminen.
  • Skenaariotyö ajattelun ja dynaamisten kyvykkyyksien kehittäjänä: monimutkaisessa ja ennalta-arvaamattomassa liiketoimintaympäristössä navigointi, konventioiden kyseenalaistaminen, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kirjon kartoittaminen.

Tavoitteena on tarjota valmiudet luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuusorientoituneella markkinaymmärryksellä.

Aika: Webinaari toteutetaan to 18.2.2021 klo 9.30-11.00.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen webinaariin ma 15.2.2021 klo 16 mennessä.

Webinaarissa on tilaa myös osallistujien näkemyksille. Tästä syystä osallistujien määrä on rajoitettu 20 osallistujaan.

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Skenaarioajattelu_osana_strategista_ennakointityota_6166

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin webinaaria edeltävänä päivänä.

Valmennuksen toteuttaa M-Brain Insight Oy. Valmentajina webinaarissa toimivat Nora Kärkkäinen ja Soile Mäkinen.

Osallistuneilla on mahdollisuus myös varata aika yrityskohtaiseen konsultaatiosessioon, jonka toteuttavat M-Brain Insightin asiantuntijat.

Sekä webinaari että yrityskohtainen konsultointi ovat ilmaisia. Yrityskohtainen konsultointi kerryttää De Minimis -tukea.

Lisätietoa Deminimis -tuesta löytyy osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis–tuesta/

Lisätietoja: Liisa Pietikäinen, BusinessOulu. p. 040 705 0473 liisa.pietikainen@businessoulu.com