BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

RYHTI - Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen, kohderyhmille räätälöidyt sidosryhmätyöpaja

05.06.2020

Ota Ryhti-hanke seurantaan. Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa.

5.6.2020 klo:13.00 - 14.30 Kunnat ja maakunnat
8.6.2020 klo:13.00 - 14.30 Tietojärjestelmätoimittajat
11.6.2020 klo:13.00 - 14.30 Valtiokumppanit
15.6.2020 klo:14.00 - 15.30 Kira-ala

Ilmoittautuminen:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/be7aaf94-b1a7-4e69-b482-af49e05938ee?displayId=Fin2001141

Lisätiedot:
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Rakennetun_ympariston_tietojarjestelma