BusinessOulu

Yrityspalvelut palveluksessasi

Digikyvykkyys: Painettavan elektroniikan valmennus

13.01.2020

Mistä on kyse?
Oulun yliopisto ja Oamk järjestävät Digikyvykkyys-hankkeeseen kuuluvan painetun elektroniikan valmennuksen. Valmennus koostuu kurssipaletista, josta jokainen voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö.

Valmennettavat voivat suorittaa 32 op:n Painettavan elektroniikan osaaja -valmennuskokonaisuuden tai räätälöidä koulutuspaletista haluamansa kokonaisuuden huomioiden osaamistavoitteen ja aiemman osaamisen sekä työkokemuksen. Alalla työskentelevät voivat päivittää osaamistaan valitsemillaan moduuleilla.

Kenelle valmennukset sopivat?
Valmennukset sopivat työnhakijoille ja työssä käyville. Esitietovaatimuksena on vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Englannin kielen sujuva hallitseminen on myös toivottavaa, sillä koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Missä?
Lähikoulutus, ryhmätyöt ja laboratoriokurssit järjestetään Linnanmaan kampuksella Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa. Verkko-opetuksessa käytämme Moodle oppimisympäristöä.

Milloin?
Koulutus aloitetaan 1/2020 verkko-opintojaksolla Printed Electronics. Tämä moduuli on tarjolla itseopiskeluun 31.10.2020 saakka.

Miten?
Valmennukset toteutetaan monimuoto-opiskeluna moduulista riippuen Oppimateriaali perustuu uusimpaan tietoon, josta saat asiaan liittyvän teoreettisen tietämyksen sekä käytännön taidot. Osassa kursseista on laboratoriotyöskentelyä, jossa esimerkiksi painetaan itse elektroniikkakomponentti.

Miksi tulla mukaan?
Parannat yrityksesi osaamista ja kilpailukykyä. Painetun elektroniikan osaaminen edistää tuotekehitystä ja mahdollistaa jopa kokonaan uudet innovaatiot.

Mitä osaat koulutuksen jälkeen?
Valmennuksen jälkeen pystyt toteuttamaan painetun elektroniikan projektin. Osaat painamiseen liittyvät käytännön järjestelyt, ja hallitset myös niihin liittyvän projektinhallinnan.

Lisätietoa
Valmennuskokonaisuus: Eero Huttunen, eero.j.huttunen@oulu.fi

Hakeminen
https://www.digikyvykkyys.fi/koulutukset/