Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Timegate Instruments varmisti yli 2,6 miljoonan euron rahoituksen

Julkaistu 09.01.2019

Timegate Instruments Oy, maailman johtava innovaattori aikaerotteisessa Raman-spektroskopiassa, on varmistanut tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen 2,6 miljoonan euron rahoituksen. Rahoitus koostuu pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures Oy:n, yksityisen sijoittajan Hannu Turusen sekä Business Finlandin panoksista.

Timegate Instruments Oy on perustettu 2014 ja sen innovaation juuret ovat VTT:n optisen mittaustekniikan sekä Oulun yliopiston elektroniikan tutkimusyksiköissä. Patentoitua aikaerotteista Raman-spektroskopiateknologiaa hyödynnetään materiaalien tunnistamisessa muun muassa kaivosteollisuudessa reaaliaikaiseen mineraalien tunnistukseen ja kvantifiointiin.

Teknologian toimivuus kaivossovelluksissa on jo osoitettu ja rahoituksen avulla Timegate nousee johtavaksi reaaliaikaisten ratkaisujen toimittajaksi kaivostoiminnan eri vaiheisiin siirtämällä aikaa ja vaivaa vievän näytteidenoton historiaan. Minerologiasta saatava reaaliaikainen tieto mahdollistaa paremman prosessien ohjauksen ja optimoinnin vähentäen kemikaalien sekä energian kulutusta sekä parantaen saantoa.

Business Finlandin tukiosuus on osa suurempaa VTT:n koordinoimaa 3D-LIDAR tutkimus ja kehittämishanketta, jossa viedään eteenpäin seuraavien tuotesukupolvien teknologiaratkaisuja sekä edistetään yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.

Lifeline Ventures ja Hannu Turunen näkevät Timegaten teknologiassa valtavan potentiaalin prosessiteollisuuden laadun varmistamisessa ja tuotannon optimoinnissa. Yrityksen vahvuutena ovat teknologinen osaaminen ja osaava tiimi, jotka ovat rakentaneet uuden aikakauden Raman-spektroskopialaitteen. ”Nyt on oikea aika tuoda laite maailmanmarkkinoille”, kertovat rahoittajat.

Myös Timegaten toimitusjohtaja Mari Tenhunen on tyytyväinen rahoituskierroksen tulokseen: ”Teknologiamme on hiottu nyt siihen pisteeseen, että voimme lähteä skaalaamaan liiketoimintaamme ja toimittamaan tuotteitamme maailmalle. Rahoituskierroksen avulla saamme vahvaa tukea ja osaamista kansainvälistymiseen sekä kasvuun ja voimme viedä Timegaten uuteen vaiheeseen.”

Lisätietoja:
Timegate Instruments Oy
Toimitusjohtaja Mari Tenhunen
Mari.tenhunen@timegate.com
040 750 4425