Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

Huhtikuun työllisyyskatsaus 2024: Myönteistä kehitystä Oulussa

Julkaistu 22.05.2024

Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 2 145 avointa työpaikkaa.

Kuukauden lopussa oli 13 377 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 1 109. Avoimia työpaikkoja oli 1 296 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 312 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 383 vähemmän kuin maaliskuussa ja 1 212 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 292 vähemmän kuin maaliskuussa ja 315 enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa.

- Pitkäaikaistyöttömien määrä on jatkanut kasvua. Myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut huhtikuussa, jolloin oululaisten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski ja aktivointiaste nousi. Myös kokoaikaisesti lomautettujen ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrät hieman laskivat, kommentoi palvelupäällikkö Sari Käsmä työllisyyspalveluista.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,6 % (maaliskuussa 13,0 % ja vuotta aiemmin 11,8 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 25,1 % (maaliskuussa 24,3 % ja vuotta aiemmin 26,2 %).

Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 346) nousi 942 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 609) nousi 240 henkilöllä viime vuoden huhtikuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 357) laski 27 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 188 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,4 % (maaliskuussa 16,7 % ja vuotta aiemmin 16,1 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli huhtikuussa 2 005 796 € (maaliskuussa 1 943 710 € ja vuotta aiemmin 1 871 120 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli huhtikuussa 4 175 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 403. Maaliskuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 111, joista yli 1000-päiväisiä 2 370. Vuoden 2023 huhtikuussa yli 300-päiväisiä oli 3 982, joista yli 1000-päiväisiä 2 337.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 1 212 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 315 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 0,3 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 942 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 312 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 135 000 euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 193 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Oulun työllisyyskatsaus maaliskuulta 2024 on julkaistu ouka.fi-sivuilla: https://www.ouka.fi/tietoa-tyollisyyspalveluista/tyollisyysraportit ja BusinessOulun sivuilla: https://www.businessoulu.com/fi/media/vaikuttavuus.html

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.