Medialle - Lehdistötiedotteet ja materiaalipankki

BusinessAsema toimii teknologian testausympäristönä - Halian pöydät lämmittävät sisä- ja ulkotiloissa

Julkaistu 28.05.2024

BusinessAsema tarjoaa yrityksille otollisen testausympäristön esimerkiksi teknologiainnovaatioiden kokeiluun. Yksi kokeiluun osallistuneista yrityksistä on The Warming Surfaces Company. BusinessAseman aulassa pääoven vieressä sijaitsevaan pöytään asennettiin vuoden alussa yrityksen kehittämä Halia-lämmitinjärjestelmä. Pöytään lisättiin kullekin istumapaikalle myös QR-kooditarrat, joista lämmityksen pystyy aktivoimaan ja lämpötilaa säätämään.

Kuva: Jari Jokisalo BusinessOululta esittelee Haltianin sensoreita, joilla tehdään testausta BusinessAsemalla.

– Testaus oli meille mahtava tilaisuus. Se sysäsi käyntiin tuotekehityksen, jonka ansiosta meiltä tulevat lähiaikoina markkinoille lämmitetyt terassipöydät. Seuraava tavoitteemme onkin terassipöytien kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille, kertoo yrityksen tuotejohtaja Jarno Vehmas.

Ranska kielsi vastikään terassilämmityksen lailla sen aiheuttamien suurien päästöjen takia, mikä huolestutti alan toimijat myös muualla. Lämmitetyille pöydille on siis luvassa otolliset markkinat. Niiden avulla voidaan myös saavuttaa tuntuvia energiasäästöjä.

– Jos jokaisessa tilan pöydässä on lämmitys, on tilan yleislämpötilaa mahdollista laskea huomattavasti, mikä puolestaan laskee kokonaisenergiakustannuksia. Myös valmistusteknologia käyttää vain vähän energiaa, toteaa vastuullisuusjohtaja Sanna Rousu.

Halia-pöydät sisältävät uutta teknologiaa

Pöytiin asennettu lämmitin syttyy QR-koodin skannaamalla. Lämpötilaa on mahdollista säätää aina neljäänkymmeneen asteeseen asti. Rousu kertoo, että ideana on tuoda pöytiin paikkakohtaisesti ohjattavissa oleva säteilylämmitys, joka tuo energiasäästön lisäksi mukavuusarvoa käyttäjille. Älykkäät Halia-säteilylämmittimet perustuvat paperinohueen ja kevyeen materiaaliin, joka integroituu saumattomasti erilaisiin sisätilojen pintamateriaaleihin, kuten seiniin, lattioihin, oviin, huonekaluihin ja muihin kalusteisiin. Sitä voidaankin hyödyntää pöytien lisäksi muissakin kohteissa.

BusinessAsemalla testikohteeksi valikoitui pöytä, joka sijaitsee aulassa lähimpänä ulko-ovea. Etenkin talvella sen ohi käy viileä ilmavirta, kun ihmiset kulkevat ovista. Pöytä kuitenkin lämmittää, ja vaikutus alkaa nopeasti QR-koodin kautta tapahtuvan käynnistämisen jälkeen. The Warming Surface Company on saanut käyttäjiltä ja erillisiltä testausryhmiltä arvokasta palautetta laitteiston ja käyttöliittymän toiminnasta.

– Olemme keränneet palautetta QR-koodien kautta saatavan sähköisen palautekyselyn avulla sekä tuoneet BusinessAsemalle sidosryhmiämme testaamaan pöytää ja kysyneet heiltä palautetta suullisesti. Lisäksi olemme myös mitanneet lämpötiloja. Oulun ammattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelijaryhmä kävi suorittamassa mittauksia testinukella, jolla oli mitta-anturit reisissä. Näillä tavoilla pystyimme testaamaan, miten ihmiset tuntevat lämmön ja tuntuuko se miellyttävältä.

Sähköisen palautekyselyn perusteella käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä lämpövaikutukseen, ja BusinessAsemalla esimerkiksi asiakaspalvelun työntekijät ovat käyneet mielellään lämmittelemässä pöydän ääressä taukojen aikana. Kehitystä kaipaavat vielä QR-koodit. BusinessAseman lisäksi lämmitysjärjestelmää on testattu myös ICT-alan PRINSE’24-seminaarissa sekä ulkotiloissa.

– Vappuna asensimme lämmityksen neljään terassipöytään erään ravintolan ulkotiloissa. Havaitsimme, että lämmitetyissä pöydissä vietettiin paljon kauemmin aikaa kuin tavallisissa pöydissä illan jo viilennyttyäkin. Se on merkittävä tulos tuotteemme kannalta, Vehmas kertoo. Yritys onkin saanut testauksesta paljon hyvää tietoa ja kokemusta seuraavia tuotekehityksiä varten.

Lämpiävä pöytä on kokeiltavissa BusinessAsemalla vielä toistaiseksi.

BusinessAsema tarjoaa mahdollisuuden testata tuotteita käytännössä

Oulun kaupungilla on pitkä historia yrityskokeilujen toteuttamisessa. BusinessAsemalla opittua osaamista ja käytäntöjä, kuten prosesseja ja sopimusmalleja, hyödynnetään esimerkiksi Smart City -ohjelmassa. Yhteistyötä tehdään paljon myös koulujen ja rakennetun ympäristön kanssa.

BusinessAseman rakennusvaiheessa suunniteltiin ympäristö, joka sisältää perusedellytykset erilaisten testausten toteuttamiselle. Niiden kautta yritykset pystyvät tekemään kokeiluja helposti. Tarvittaessa kokeiluissa voidaan hyödyntää esimerkiksi valaistus-, lukitus- ja AV-järjestelmiä. Myös tiedot datalämmityksen ja ilmanvaihdon toiminnasta sekä veden- ja sähkönkulutuksesta ovat tarvittaessa käytössä. Valaistusta onkin hyödynnetty aktiivisesti liittämällä se osaksi virtuaalista ympäristöä eMeta-hankkeen yhteydessä.

Yksi BusinessAseman toiminnoista on toimia kokeiluympäristönä osana PropTech -ekosysteemiä. PropTech yhdistää ICT-teknologian ja rakennustekniikan. Niiden polttopisteessä on markkina-alue, josta oululaiset yritykset ja startupit voivat hyötyä.

– Tilan hyödyntäminen tätä tarkoitusta varten otettiin huomioon jo BusinessAseman rakentamisen aikana, ja meillä onkin ollut kokeiluohjelmia, joihin yritykset ovat voineet osallistua, kertoo asiantuntija Jari Jokisalo BusinessOululta.

– Kokeiluja on kahta erilaista: vastikkeettomissa kokeiluissa tarjoamme yrityksille testausympäristön ja tuen kokeiluun. Vastikkeellisessa mallissa kokeilun järjestäjä, tässä tapauksessa Oulun kaupunki, osallistuu kokeilun kustannuksiin hankkimalla kokeilun yrityksiltä tarjouskilpailun perusteella. Esimerkkinä vastikkeellisesta kokeilusta on niin kutsuttu nopeiden kokeilujen malli, jossa haetaan nopealla aikataululla ratkaisuja tiettyyn teemaan, ja sitä ratkaisee useampi yritys samaan aikaan.

The Warming Surfaces Companyn ohella toinen esimerkki BusinessAsemalla toteutetusta yritystestauksesta on Haltian, jolla on yhteensä 130 sensoria eri puolilla rakennusta. Niiden avulla voidaan seurata läsnäolon määrää tiloissa ja pöydissä, sekä muun muassa ilmanlaatua. Sensoreiden käytöstä saatua tietoa Haltian on voinut hyödyntää omassa markkinoinnissaan ja tuotekehityksessään. Tuotettu data ja Haltianin digitaalinen malli tiloista, Empathic building, ovat samalla olleet käytettävissä muissa kokeiluissa ja osana dataympäristön kehitystä.

– Yrityksille testausympäristö toimii keinona saada näkyvyyttä ja käyttäjiä sekä kerätä palautetta, sillä BusinessAseman avoin tila on jatkuvassa ja aktiivisessa käytössä.