BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Työn Taitajat Oulu

  • Työn Taitajien kohtaamispaikka on BusinessAsema (Hallituskatu 36). Yritys-oppilaitosyhteistyö on keskeinen osa BusinessAseman palveluja.
  • Työn Taitajat käynnistyy koronatilanteen vuoksi virtuaalisesti. Ensimmäinen verkkotapahtuma on 25. marraskuuta.
  • Työn Taitajat -toimintaa toteuttavat BusinessOulu ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut.
  • Mukana verkostossa ovat muun muassa Oulun kauppakamari, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä BusinessAseman toimijat OSAO, 4H Business Lab, Yrityskylä Yläkoulu, Oulun seudun uusyrityskeskus ja TE-palvelut.
  • Yritykset voivat ilmoittautua toimintaan mukaan lomakkeen kautta.

Työn Taitajat on Oulun seudun yritys-oppilaitosyhteistyötä, jonka tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja osaavan, motivoituneen työvoiman varmistaminen yrityksille. Yksilön kannalta Työn Taitajat korostaa opiskelun merkityksellisyyttä läpi elämän ja tukee oman paikan löytämistä työelämässä.

Työn Taitajissa kehitetään ja laajennetaan jo aiemminkin tehtyä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä kokoamalla mukaan kaiken kokoisia yrityksiä toimialarajattomasti. Samalla rakennetaan uutta koordinoitua, systemaattista ja kaikkien mukana olevien tahojen tavoitteita palvelevaa yhteistyömallia. Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja BusinessOulun toteuttamassa yhteistyössä on mukana laajasti alueen eri toimijoita sekä yrityksiä. Mukana ovat muassa Oulun kauppakamari, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, OSAO, 4H Business Lab, Yrityskylä Yläkoulu, Oulun seudun uusyrityskeskus, TE-palvelut sekä jo 40 alueen yritystä. Kokonaisuutta koordinoi BusinessOulu.

Yritys pääsee mukaan Työn Taitajat -toimintaan vastaamalla yrityskartoitukseen. Kukin yritys voi päättää itse tarvelähtöisesti missä toiminnoissa se kulloinkin on mukana. Työn Taitajat antaa yrityksille mahdollisuuden tuoda omaa yritystä ja toimialaa tunnetuksi ja sitä kautta kirkastaa myös oman yrityksen imagoa työnantajana erilaisten oppijoiden keskuudessa. Tuomalla oman tekemisensä näkyväksi yritys voi olla mukana varmistamassa tarvittavien taitojen ja osaamisen pysymisen kiinnostavana myös oppiaine- ja opintovalinnoissa.

Työn Taitajat työn tavoitteena on mahdollisimman aikainen vaikuttaminen valintoihin viemällä oppijoille tasapuolisesti tietoa eri ammateista sekä työelämässä ja ammateissa tapahtuvista muutoksista. Ajantasaisen työelämätiedon avulla pyritään laajentamaan oppijoiden ymmärrystä siitä miten omia vahvuuksia voisi parhaiten hyödyntää työelämässä. Tietoa Oulun seudun työelämästä ja uramahdollisuuksista jaetaan erilaisten tilaisuuksien ja vierailujen kautta sekä kehittämällä toimijoiden yhteistä viestintää. BusinessAsema Oulun Hallituskadulla toimii Työn Taitajat -tapahtumien fyysisenä alustana, myös etätapahtumien toteutustapoja luodaan ja pilotoidaan parhaillaan. Tapahtumia ovat esim. Opintopolkupäivät yläkouluille, Urapolkupäivät lukioille, Yrityspäivät opiskelijoille sekä Infopäivät opetushenkilöstölle. Lisäksi toteutetaan yritys- ja oppilaitosvierailuja.

Linkki yrityskartoitukseen:
https://my.surveypal.com/Tyon-Taitajat-Oulu--Yrityskartoitus-2020---Ouka-BO_Siku

Työn Taitajat Oulu esitykset:
Työelämäpäivä lukioille 25.11.2020 Oulun Yliopisto, Jouni Pursiainen

Lisätietoja:

Tiina Haapaniemi
Projektipäällikkö, BusinessOulu, Asiakkuudet 
tiina.haapaniemi@businessoulu.com

Eemeli Alanne
eemeli.alanne@ouka.fi

Vieraskynäblogi Oulun Kauppakamari

Yrityksiä kannustetaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa (Mun Oulu)

Lukiolaisille työelämätietoutta ja -tarinoita virtuaalisesti (Mun Oulu)

Tiina Haapaniemi

Tiina Haapaniemi

projektipäällikkö, Työn Taitajat Oulu & CarbonWise

050 302 3196

Ota yhteyttä
Eemeli Alanne

Eemeli Alanne

yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

040 182 5114

Ota yhteyttä