BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Oulun Ohjaamon kehittämishanke

Hanketyyppi: Oulun kaupungin hanke
Salkku: Työllisyyssalkku 2014-2020

Projektissa jatkokehitetään Oulun Ohjaamon monialaista yhteistyötä ja palvelua maakuntauudistuksen myötä mukaan tulevien uusien toimijoiden kanssa. Projektin kautta uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä nykyisten TE-palveluiden ja työllisyys-, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden sekä KELAn kanssa ja kehitetään yhdessä tulevassa maakuntauudistuksessa toimivaa toimintamallia nuorten ohjautumiseksi ja palvelemiseksi. Kun mallia kehitetään alusta lähtien yhdessä, on toimintamalli valmiina ja selkeänä, kun muutos tapahtuu ja palveluita tuotetaan uudella tavalla. Nuorten palveluita tuotetaan jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja helposti saavutettavina. Nuorille luodaan valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana. Lisäksi projektissa kartoitetaan mahdolliset uudet palveluntuottajat ja myös heidän kanssaan käydään läpi Ohjaamon toimintaperiaatetta ja kehitetään yhdessä palvelumallia nuoren tukemiseksi moniammatillisesti yhdessä.

Projektin tavoitteet:

Projektin tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen sosiaalisen kuntoutuksen, palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin asiakkaan tarpeista lähtien. Projektissa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa, edistetään työn ja nuoren työvoiman kohtaamista sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa.

Projektin odotettavissa olevat tulokset:

Uuteen palvelurakenteeseen siirtyminen helpottuu. Projektin aikana mallinnetaan toimintamalleja ja prosesseja, jotka ovat maakuntauudistuksen toteutuessa mahdollista juurruttaa maakunnallisesti. Tätä kautta mahdollistetaan nuorten palveluiden tuottaminen jatkossakin monialaisesti, matalalla kynnyksellä ja palvelut pidetään helposti saavutettavina, luodaan nuorille valmiit ja selkeät palvelupolut ja vältetään katkeamat palveluissa uudistuksen aikana.

Projekti auttaa nuoria työllistymään ja hakeutumaan koulutukseen. Byströmillä on suora polku jatkuvaan ja sujuvaan koulutukseen hakeutumiseen ja osaksi Byströmin toimintaa on luotu malli, jolla nuorta ja työnantajaa tuetaan työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa ja nuori saa uudenlaisissa oppimisympäristöissä tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

Uusilla digitaalisilla keinoilla tehostetaan palveluohjausta

Kustannukset ja rahoitus:

Kokonaiskustannukset 750 086 €. Rahoittajina Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) 75 % ja Oulun kaupunki 25 %.

Käsittelyvaihe: Käynnissä

Aloittamispvm: 1.8.2018
Päättymispvm: 31.12.2020

Rahoittajat:
Keski-Suomen Ely-keskus, Oulun kaupunki

Toteuttajat: Business Oulu -liikelaitos, työllisyyspalvelut

Sanna Kangosjärvi

Sanna Kangosjärvi

palvelupäällikkö, osaaminen ja rekrytointi

044 703 1632

Ota yhteyttä