BusinessOulu - Mitä teemme

Oulu Talent Hub

Yhä useampi Oulun seudun yrityksistä kokee osaajapulan kasvun esteenä. Vuonna 2019 tehdyn osaajatarvekyselyn mukaan Oulun seudun ICT yritykset ilmaisivat tarpeekseen 5 000 uutta työntekijää vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Pohjois-Suomeen on odotettavissa suuria investointeja esimerkiksi energia-, bio- ja kaivosaloille. Myös nämä suurhankkeet tarvitsevat merkittävästi uutta työvoimaa. Yksi mahdollinen ratkaisu osaajapulaan löytyy alueen oppilaitoksista, joissa opiskelee n. 1 100 kansainvälisiä tutkinto-opiskelijaa.

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien työllistymispolkuja sekä edistää heidän työllistymistään alueen yrityksiin. Toimenpiteillä vahvistetaan yleisesti Oulun alueen tunnettavuutta sekä vetovoimaisuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa tuomalla viestinnässä esille mm. alueen tarjoamia uramahdollisuuksia.

Hankkeessa luodaan toimintatapoja joiden avulla yritykset saadaan entistä vahvemmin mukaan kansainvälisten osaajien opintoihin jo alkuvaiheesta lähtien. Konkreettisina toimenpiteinä yritysten ja opiskelijoiden kohtauttamiseksi toteutetaan mm. yleisinfoja, teemakohtaisia verkostoitumistapahtumia sekä yritysvierailuja. Tapahtumat toteutetaan vuosikellomaisesti jatkuvana ja suunnitelmallisena toimintana.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös yritysten kansainvälistymisvalmiuksiin, kansainvälisten osaajien tuomaan lisäarvoon liiketoiminnalle sekä tuetaan yrityksiä näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan yritysten yleiseen asenneilmapiiriin sekä tuetaan työnantajien kyvykkyyttä rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Hankkeen tuloksena luodaan ekosysteemimäisesti toimiva verkosto sekä toimintamalli, joka kokoaa yhteen ja kehittää kansainväliseen rekrytointiin liittyviä mahdollisuuksia sekä palveluita alueella.

Toteutusaika: 1.2.2021- 31.1.2023
Budjetti: 435 787 euroa
Hankkeen toteuttajat: BusinessOulu, Oulun yliopisto, OAMK, OSAO ja Oulun Kauppakamari

Oulu Talent Hubin verkkosivut

Salla Hirvonen

Salla Hirvonen

asiantuntija, projektipäällikkö, kansainvälisten osaajien rekrytointi, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen, Oulu Talent Hub -hanke

040 726 1842

Ota yhteyttä