BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

OSAAMO

Osaamo-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat väestön työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisena päätavoitteena on helpottaa uusilla ratkaisuilla työnantajien rekrytointia ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Osaamossa mukana olevat toimijat kehittävät matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa, jotta osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmiin ja palvelutarjonnan sirpalemaisuuteen löydetään uusia toimintamalleja. Hanke kehittää uudenlaista Ohjaamo-mallia, jossa huomioidaan aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymisen, jatkuvan oppimisen, työllistämispalveluihin osallistumisen ja yrittäjyyden osalta. Malli huomioi myös työnantajien tarpeet osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

Hankkeessa ja sen kautta kehitettävässä toiminnassa hyödynnetään eri alueilla valtakunnallisesti jo syntyneitä tai kehitteillä olevia työllisyyden ekosysteemejä ja olemassa olevia resursseja. Työllisyyden ekosysteemiin kuuluvat kaupunkitoimijat, ELY-keskukset, TE-toimistot, KELA ja niiden muodostamat erilaiset monialaiset palvelurakenteet sekä alueiden oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Ekosysteemissä kaupunkien toteuttamat ja ylläpitämät palvelut sisältävät erilaisia työllisyys-, koulutus-, elinkeino-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan sekä neuvonta- ja tiedotuspalveluja.

Hankkeessa mukana: Oulun kaupunki (päätoteuttaja), Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki.
Espoon kaupunki osallistuu hankkeen toimintaan ns. ulkopuolisena benchmark-kumppanina, mutta sillä ei ole omaa osahanketta kokonaisuudessa.

Kesto: 1.4.2020-31.12.2021
Budjetti: 1 569 654 euroa

Marguerite Guibert

Marguerite Guibert

projektipäällikkö, 6Aika Osaamo-hanke, Neuvonta-tiimi

040 657 7953

Ota yhteyttä