BusinessOulu - Mitä teemme

Ohjatusti kohti digitaalista myyntiä ja palvelua koronakriisissä

Ohjatusti kohti Digitaalista myyntiä -hankkeella pyritään tuote- ja palvelumyynnin digitalisointiin antamalla yrityksille suunnatun etävalmennuksen ohessa pienryhmille konkreettista apua kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä digitaalisen markkinoinnin kehittämisessä.

Tavoitteena on avata 50-100 pk-yritykselle uusia digitaalisen myynnin kanavia. Touko-/kesäkuussa alkavat valmennukset keskittyvät tavara- ja palvelumyynnin lisäksi digitaalisten palveluratkaisujen kehittämiseen.

Valmennuksien avulla vältymme useilta konkursseilta ja häiriötilanteen aikaisilta irtisanomisilta. Häiriötilanteen aikaiset kehittämistoimet näkyvät myös yritysten kilpailukyvyn parantumisena myös Koronakriisin jälkeisessä ajassa.

Digimyynnin valmennusten lisäksi tarjoamme kaikille yrityksille avoimia yrittäjien ja johdon henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen ryhmävalmennuksia. Valmennusten tarve on tullut esille BusinessOulun kriisiajan asiakaspalvelun yhteydessä. BusinessOululla on satoja asiakaskontakteja päivittäin. Yhä useammin keskustelu siirtyy yrittäjien henkiseen jaksamiseen. Kriisiajan työhyvinvoinnin hallinnan valmennuksilla pyrimme tavoittamaan 100-150 yrittäjää ja yritysjohtajaa.

Toteutusaika: 1.5.2020-31.3.2021

Lisätietoja