BusinessOulu - Mitä teemme

KIERROKSIA KIERTOTALOUTEEN

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuoden 2023 aikana. Kilpailuun on valittu open call-menettelyn avulla neljä kiertotalouden haastetta, joihin yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut haasteisiin pilotoidaan todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eur summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä uusille kiertotalousratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Haasteet on valittu ja kilpailu käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella

Kiertotaloushaasteiden teemat vaihtelevat matkailukeskusten digitaalisista kiertotalousratkaisuista metallijätteen erottelun tehostamiseen. Haasteiden tarkempi muotoilu on parhaillaan käynnissä. Kuhunkin haasteeseen tullaan hakemaan parhaita ratkaisuja alkuvuodesta 2023 lanseerattavassa kilpailussa. Pysy siis kuulolla!

Hankkeen toteuttaja: BusinessOulu -liikelaitos, Oulun kaupunki
Hankkeen kustannusarvio: 102 053 €, AKKE-tuki 71 437 €
Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus rahoittajan sivuilla

Aila Ryhänen

Aila Ryhänen

projektipäällikkö, LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke, projektipäällikkö, Kierroksia kiertotalouteen-hanke

040 514 4013

Ota yhteyttä