BusinessOulu - Mitä teemme

KIERROKSIA KIERTOTALOUTEEN

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuosien 2022-2023 aikana. Kilpailuun valitaan open call-menettelyn avulla kerätyistä haasteista sopivimmat (1-4 kpl), joihin muut yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut valittuihin haasteisiin pilotoidaan haasteen avaajien todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eur summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä ratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa.

Haasteet on valittu ja kilpailu käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella

BusinessOulun koordinoima LIKE kiertotalousklusteri on koonnut kiertotalouteen liittyviä haasteita ja tarpeita syksyn 2022 aikana. Näiden haasteiden pohjalle laaditaan kilpailu, jossa kunkin haasteen voittajaratkaisua testataan pilottiorganisaation todellisessa käyttöympäristössä kesällä/syksyllä. Kilpailu käynnistyy alkuvuodesta 2023 – pysy kuulolla!

Haastekilpailun eteneminen:

  • Haasteiden haku ja parhaiden valinta syksyllä-talvella 2022
  • Ratkaisujen etsintä talvella 2022-23
  • Ratkaisujen valinta keväällä 2023
  • Parhaiden ratkaisujen pilotointi kesällä ja syksyllä 2023

Hankkeen toteuttaja: BusinessOulu -liikelaitos, Oulun kaupunki
Hankkeen kustannusarvio: 102 053 €, AKKE-tuki 71 437 €
Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus rahoittajan sivuilla

Katri Luoma-aho

Katri Luoma-aho

projektipäällikkö, LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke, projektipäällikkö, Kierroksia kiertotalouteen-hanke

040 643 3826

Ota yhteyttä