BusinessOulu - Mitä teemme

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke lisää kokeilutoiminnan houkuttelevuutta ja helppokäyttöisyyttä yritysten kannalta ja parantaa yritysten kokeiluosaamista.

Hankkeen tarkoitus on parantaa nykytilannetta, jossa kasvuhakuisilta yrityksiltä puuttuu koostettua tietoa kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista TKI-yhteistyöhön. Kaupunkien kehityshankkeissa on mahdollisuuksia yhteistyölle, mutta tarjonnan tiedot ovat yritysten näkökulmasta hajanaisia ja vaikeasti tavoitettavia.

Kokeiluihin liittyvää tarjontaa kehitetään ja kirkastetaan siten, että yritykset löytäisivät helposti omaan tarpeeseen sopivan kokeilumahdollisuuden. Samalla kokeilualustojen ja kokeilupalveluiden yrityslähtöisyyttä parannetaan. Kokeilualustat ja -palvelut liitetään kiinteäksi osaksi muita tarjolla olevia yrityspalveluita.

Tarjolla olevia kokeilupalveluja ei aina hyödynnetä siksi, että kokeilutoimintaa ei tunnisteta oman kehittämisen keinoksi tai omaa kokeiluosaamista ei ole. Kokeilutoiminta voi kuitenkin merkittävästi auttaa yrityksiä tuomaan parempia tuotteita markkinoille nopeammin. Tästä syystä hankkeessa parannetaan myös yritysten kokeiluosaamista.

Hanke hyödyntää kokeilutoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on tuotettu jo aiemmin 6Aika-strategian kärkihankkeissa Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat ja Avoin osallisuus ja asiakkuus sekä muissa 6Aika-hankkeissa.

Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen työ täydentää kesäkuun lopussa 2021 päättyneen Kasvun ekosysteemit -hankkeen työtä ja tuloksia.

Toteutusaika on 1.7.2021–30.6.2022.

Budjetti (Oulu): 207 000 €, josta EU-rahoitusta 139 000 €.

Lisätietoja:

Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

asiantuntija, avoimen innovaation palvelut, ennakointi

040 7050 473

Ota yhteyttä
Jari Jokisalo

Jari Jokisalo

asiantuntija, digitaalisten toimintaympäristöjen kehittäminen yrityksille, Smart City business, 5G/6G kaupungissa; BusinessAsema kokeiluympäristö

046 923 1397

Ota yhteyttä