BusinessOulu - Mitä teemme

IR – Investment readiness

Investment Readiness -kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää yritysten liiketoiminnan osa-alueita, joita rahoittajat erityisesti katsovat ja joiden perusteella he tekevät sijoituspäätökset (Investment Readiness Level, IRL). Samalla luodaan tuotteistettu Investment Readiness -palvelu Oulun seudun yrityksille ja kartoitetaan, löytyykö markkinoilta yritysten sparrauksen tueksi sopivaa sijoitusprosesseja ohjaavaa ja helpottavaa työkalua, joka kehittää yritysten sijoituskelpoisuustasoa pääomasijoittajien edellyttämälle tasolle. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää BusinessOulun ja startup-ekosysteemin toimijoiden ymmärrystä ja osaamista sijoitusprosessista, sijoittajien päätösten perusteina olevista kriteereistä ja vaikuttimista sekä saada kokeneiden yrittäjien kokemukset ja opit pääomasijoittamisesta ja sijoitusprosesseista alkavien yritysten käyttöön.

Hankkeen tuloksena yritykset oppivat sijoitusprosessin yksityiskohdat ja asiat, joita sijoittajat edellyttävät sijoitusten tekemiseksi. Tämä edistää alueen yritysten mahdollisuuksia saada yksityistä kasvurahoitusta. Samalla luodaan tuotteistettu Investment Readiness -palvelu yrityksille. Hankkeen tuloksena myös BusinessOulun ja alueen muiden toimijoiden ymmärrys ja osaaminen sijoittamisesta, sijoitusprosesseista ja niihin liittyvistä asioista kasvaa. Pitkän aikavälin tuloksina alueen houkuttavuus VC-sijoittajille kasvaa ja alueen yrityskanta vahvistuu entisestään, mikä omalta osaltaan vahvistaa ekosysteemiämme.

Toteutusaika on 1.8.2018–31.1.2020.

Budjetti 299 968 €, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus 209 977 €.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jussi-Petteri Äijälä, 050 305 0527, jussi-petteri.aijala@businessoulu.com.