BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki

Hanke etsii ratkaisuja ympäristöhaasteisiin tarjoamalla keksinnöille testialustan tapahtumissa ja festivaaleilla. Festivaalien vastuulliset tuotantomallit ovat laajasti käytössä alueella, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

Tietoa hankkeesta

Suomessa eletään festivaalien kulta-aikaa. Tapahtumat kuitenkin kuormittavat ympäristöä: tapahtumakävijät matkustavat autoilla ja lentokoneilla, jättävät jälkeensä jätteitä muovituopeista tupakantumppeihin, ja festivaalien sähkönkulutus aiheuttaa piikkejä energiayhtiöiden tilastoissa. Valtakunnallisen Festivaalibarometrin mukaan yleisö odottaa tapahtumilta yhä enemmän ympäristötekoja ja vastuullisuutta.

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke edistää vähähiilistä ja kestävää taloutta tapahtumien ja innovaatio-organisaatioiden uudenlaisella yhteistyöllä. Hankkeen myötä Pohjois-Pohjanmaan tapahtumista tulee testialusta yritysten ja muiden innovaattoreiden ekologisesti kestäville keksinnöille, jotka voivat olla esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin, energiaan, liikkumiseen tai jätehuoltoon liittyviä ratkaisuja. Samalla festivaalit profiloituvat vastuullisina toimijoina ja siirtyvät vähähiiliseen ja ekologisesti kestävään tapahtumatuotantoon.

Kestävien tapahtumien toimintamallit ja ympäristöjärjestelmät ovat laajasti käytössä koko maakunnan alueella, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-hanke, jonka päärahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Budjetti on 615 000 euroa. Hanke kestää elokuusta 2019 toukokuuhun 2022.

Hanke toteutetaan BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikössä.

Taustaa

Idea alkoi itää, kun Tapahtumien Hubi -hankkeessa (2016–2018) huomattiin tapahtumajärjestäjien kiinnostus ympäristötyöhön. Tapahtumien Hubi toi Tanskasta Mikkel Sanderin esittelemään Pohjoismaiden suurimman festivaalin Roskilden ympäristötyötä Pohjois-Pohjanmaan tapahtumajärjestäjille. Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto kävi kertomassa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmästä. Tästä innostuneena Oulun juhlaviikot otti järjestelmän käyttöön ensimmäisenä pohjoissuomalaisena tapahtumaverkostona. Ekokompassissa sitoudutaan vähentämään tapahtuman ympäristövaikutuksia aina ekosähkön valinnasta jätteiden kierrätykseen ja vastuullisten materiaalien käyttöön tapahtumatuotannossa.

Valtakunnallisen Festivaalibarometrin mukaan festivaalin ympäristömyönteisyys ja vastuullisuus on yhä merkittävämpi festivaalielämykseen vaikuttava tekijä. Ympäristötyössä onnistumisen arvioidaan olevan jatkossa tapahtumille tärkeä kilpailuvaltti.

Tampereen Musiikki & Media -tapahtumassa esiteltiin lokakuussa 2018 case-esimerkkejä onnistuneista yritysyhteistyökokeiluista. Tapahtuma-alan ammattilaisia puhutti sähköyhtiö Fortumin ja Ruisrockin yhteiskampanja Singalong Shuttle, jossa markkinoitiin hauskalla tavalla Pohjoismaiden laajinta sähköautojen latauspisteverkostoa. Kyyti maksettiin laulamalla: auton anturit reagoivat ääneen ja kun lauloi tarpeeksi lujaa karaokea, auto liikkui.

Esimerkki inspiroi Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankeideaa, koska BusinessOulussa oli luontevaa miettiä, miten yritysten ja tapahtumien yhteistyötä voisi syventää. Kolme vuotta sitten toteutettiin Qstock-festivaalilla Rocking Clean Oulu -haastekampanja, jossa haettiin älykkäitä innovaatioita festivaalien palvelumuotoilua parantamaan – ideakilpailu keräsi hyvin satoa.

Myös hollantilaiseen Innofestiin esimerkki on erityisen kannustava: kolmen vuoden aikana se on testannut festivaaliolosuhteissa lähes 100 erilaista tuotetta ja palvelua aina sähköttömän energian kokeiluista lohkoketjuteknologisiin ratkaisuihin ja vedenkierrätysjärjestelmiin. Tätä hanketta varten on selvitetty Innofestin konseptia, neuvoteltu yhteistyöstä hollantilaisen organisaation kanssa ja todettu, että toimivasta kansainvälisestä esimerkistä ja yhteistyöstä on paljon hyötyä uuden toimintamallin luomisessa Pohjois-Pohjanmaalle.

Pilottihaut innovaattoreille

Hankkeessa haetaan vähähiilisyyteen pyrkiviä innovaatioita, joilla ratkaistaan tapahtumien ja festivaalien ympäristöhaasteita. Tarpeet kumpuavat tapahtumajärjestäjien tunnistamista pulmista, joihin etsitään ratkaisuja avoimilla pilotti-ideahauilla. Ideahaun pohjalta hanke tuo sopivat kumppanit yhteen ja auttaa pilottien toteutuksessa.

Kokeiltavien pilottien kriteereinä ovat muun muassa innovatiivisuus ja uutuusarvo, yleinen hyödynnettävyys, ympäristövaikutukset, vähähiilisyys, monistettavuus ja maakunnallisuus. Pilottihakuja järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana: kevättalvella 2020, syksyllä 2020 ja kevättalvella 2021 siten, että hakuaika on puoli vuotta ennen pilotin toteuttamista.

Festivaali- ja tapahtumaympäristöissä toteutetaan ja esitellään erilaisia kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja: ne voivat olla tuotteisiin, palveluihin, energiaan, liikkumiseen tai jätehuoltoon liittyviä keksintöjä. Parhaimmillaan festivaalit tarjoavat ainutlaatuisen laboratorion, jossa voidaan ratkoa hyvinkin globaaleja ongelmia.

Tapahtumayleisöt ovat testaajia, joilta kerätään palautetta ja käyttäjäkokemuksia tapahtuman aikana. Ihmiset elävät yhdessä tietyssä paikassa määrätyn ajan ja tarvitsevat ruokaa, juomaa, majoitusta, vapaa-ajan palveluja, hyvinvointipalveluja, saniteettitiloja ja lukuisia muita tuotteita ja palveluja – samoja kuin arkielämässäkin. Festivaaliympäristössä suhtautuminen kaikkiin tarjottaviin palveluihin on avoin, koska vaihtoehtoja ei ole rajattomasti. Parhaimmillaan innovaatiosta on mahdollista kerätä tuhansia käyttäjäkokemuksia yhden viikonlopun aikana.

Oulu2026

Oulu aikoo olla Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkihakemuksen kärki on kulttuuri-ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen torjunta näkyy eri teemoja läpileikkaavana huolena pohjoisen luontomme ja vuodenaikojemme säilymisestä tuleville sukupolville.

Kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistetaan kulttuurisisällöillä, jotka konkretisoituvat monenlaisilla tapahtumilla vuonna 2026. Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankkeessa määritellään tapahtumille ekologisesti kestävät toimintamallit, joihin myös Oulu2026-ohjelman tapahtumatuotannot sitoutuvat.

Pilottikokeiluista kerätyn aineiston ja arviointien pohjalta laaditaan tapahtumatuotannon opas työnimellä Oulu2026 – maailmaa parantavien tapahtumien koti. Kestävän ja vähähiilisen tapahtumatuotannon opas. Oppaaseen kootaan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita ja käytännön neuvoja kestävään tapahtumatuotantoon. Näin Oulusta tehdään Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki.

Seuraa hanketta

Tuoreimmat hankkeen kuulumiset näet sosiaalisesta mediasta:

Twitter

Facebook

Instagram

Taina Ronkainen

Taina Ronkainen

projektipäällikkö

040 621 1249

Ota yhteyttä
Merja Koistinen

Merja Koistinen

tuottaja

050 361 7924

Ota yhteyttä
Sanna Häyrynen

Sanna Häyrynen

viestintäkoordinaattori

040 357 0085

Ota yhteyttä