BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Digitaalisen liiketoiminnan matalan kynnyksen kehittämisympäristö Digiasema

Digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamisesta on tullut elinehto useimmille yrityksille. Verkossa toimittaessa osaamisesta, analytiikasta ja brändin hallinnasta verkon eri kanavissa on tullut keskeisiä menestyksen edellytyksiä.

Hankkeen tavoitteena on luoda kehitysympäristö ja toimintamalli, jotka tukevat pk-yrityksiä digitalisaation haasteissa ja näin auttavat niitä parantamaan kilpailukykyään nopeassa muutoksessa.

Hankkeessa kehitetään kokonaan uusi, Pohjois-Pohjanmaan erityishaasteet huomioiva toimintamalli digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin tietoisuuden ja kyvykkyyden nostamiseen erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. Oulun DigiAsema toimii matalan kynnyksen neuvonta- ja testauskeskuksena, joka tiedottaa digitalisaatiosta ja neuvoo hankkeen kohderyhmiä kehittämään toimintaansa.

Kohderyhmä:
Pohjois-Pohjanmaan mikro- ja pk-yritykset

Hankkeen budjetti on 395 942€, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus 277 160 €.

Yhteystiedot:
Jari Lerssi, projektipäällikkö, jari.lerssi@businessoulu.com, 040 141 8774