BusinessOulu - Mitä teemme

Digi-AEC

Digi-AEC-hanke paneutuu arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan mahdollisuuksiin saada digitalisaatiosta hyötyä toimialan koko arvoketjun toiminnan tehostamiseen ja kustannusten säästämiseen. Digi-AEC keskittyy rakentamisen suunnitteluun, hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyviin prosesseihin ja niiden hallintaan Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan alueilla. Projektissa rakennetaan yrityksistä alueellisia klustereita ja edistetään näiden klustereiden välistä pohjoismaalaista yhteistyötä. Hankkeessa on mukana muun muassa 15 kuntaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Toteutusaika: 1.12.2018-30.11.2021.

Lisätiedot:

Johanna Kamunen
p. 050 432 8873
johanna.kamunen@businessoulu.com

Johanna Kamunen

Johanna Kamunen

vientiasiantuntija, vientipalvelut - Pohjoismaat

050 432 8873

Ota yhteyttä