BusinessOulu - Mitä teemme

Automotive-klusterin kehittäminen -hanke

Neljä kumppanilogoa

Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Toteutusaika:
17.1.2020-31.8.2023

Tausta:
Ouluun on rakentunut merkittävä automotive -alan teknologiakeskittymä. Klusteri muodostuu noin 40 yrityksestä, jotka työllistävät arviolta 3 000 henkilöä. Klusterin yritysten asiakkaita ovat maailman suurimmat ajoneuvovalmistajat, kuten Geely, Daimler, GM ja Audi, jotka hakevat Oulusta älykkäitä ratkaisuja autoiluun. Klusteriin kuuluvien yritysten määrä lisääntyy jatkuvasti.

Oulun Innovaatioallianssin ICT- ja digitalisaatioekosysteemissä on koottu Oulun automotive-toimijoiden ryhmää ja tapaamisissa on ollut mukana aina vähintään 10 yritystä. Yritykset ovat ilmaisset useita eri yhteistyömahdollisuuksia niin tuotekehityksen, automotive-teollisuuden liiketoimintamallien ymmärtämisen, yhteisen tuotetarjoaman sekä alan tutkimuslinjausten suunnitteluun yhteistyössä alueen tutkimuslaitosten kuten Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa. Oulun yliopistossa on esimerkiksi tehty kymmenien vuosien ajan automotive-alan ohjelmistokehitystä. Tämän vuoksi yksi klusterin tavoitteista on yhteisten luottamus- ja arvoketjujen rakentaminen Oulun talousalueelle ja sitä kautta myös alueen näkyminen globaalisti alan merkittävänä keskittymänä.

Tavoitteet:

 • Automotive -teollisuuden tulevien trendien tunnistaminen eri alueilla.
 • Oulun Automotiveklusterin yhteisen kuvauksen luominen ja markkinointimateriaalin tuottaminen.
 • Automotive-kanavien vahvistaminen ja kehittäminen valituilla kohdemarkkinoilla, mm. Saksa, Ruotsi ja Kiina.
 • Yritysten yhteistarjonnan kehittäminen.
 • Myynti-, tutkimus- ja tuotekehitysalueiden vahvistaminen mm. seuraavissa teemoissa: langattomat, tietoturvalliset tietoliikenneteknologiat; pitkiä elinkaaria tukeva arkkitehtuuri; ketterä ohjelmistokehitys ja DevOps; avoimen lähdekoodin hyödyntäminen; piistä pilveen -arvoketju; autonominen ajaminen / ADAS; sähköistyminen.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa

 • muodostetaan vahvasti yritysten puolesta ohjattu yritysyhteisö ja toimintamalli nykyisen työn pohjalta.
 • perustetaan myyntihenkiset verkkosivut, joiden kohderyhmä on globaalit automotive-toimijat ja tämä työ auttaa yhteisen näkymän ja tarjoaman muodostamiseen ja kehittämiseen.
 • jatketaan BusinessOulun avaamien yhteistyökanavien vahvistamista edellä mainittuihin markkinoihin ja kehitetään edelleen konkreettisia työtapoja toimia noissa kanavissa.
 • tehdään jatkuvaa markkina-analyysiä ja ymmärretään trendien kehittymistä.
 • autetaan yrityksiä mahdollisissa yhteistarjoamissa.
 • toteutetaan projektihallinto ja hankkeeseen liittyvä tiedottaminen.

Hyödyt ja vaikutukset:

Projektin tuloksena

 • Automotive-klusteri on muotoutunut tunnistetuksi alueelliseksi älykkään erikoistumisen kärjeksi sekä operatiiviseksi toimijaksi ja yhteistyötoimintamalliksi Pohjois-Euroopassa.
 • on tunnistettu alueen 40 vuoden telecom-osaamisen vahvuudet ja tuotteistettu ne automotive-toimialan mukaisiksi.
 • ollaan vakiintunut ja uskottava aluekumppani mm. Ruotsin ja Saksan autoteollisuuden arvoketjuille ja Kiinan markkinan ymmärrys kasvaa.
 • yritysten kasvun lisäksi yritykset tulevat investoimaan Oulun yksiköihin enemmän tulevaisuudessa ja näkevät ne strategisesti merkittävämpänä.
 • mukana olevien yritysten liikevaihdot ja työntekijämäärät kasvavat.
 • alueelle syntyy tutkimuksen ja tuotekehityksen myötä myös uusia alan yrityksiä.
 • Oulun alue tunnistetaan EU:n älykkään erikoistumisen kärkialueena automotive-teemassa. Alueelle saadaan merkittäviä teemaan liittyviä Horisontti-rahoituksia.
 • Hankkeen arvioidaan synnyttävän noin 200 uutta työpaikkaa toimialalle, joista T&K-työpaikkoja on 30.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 283.392€. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 17.1.2020
Päättymispvm: 31.8.2023

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Automotive klusterin kehittäminen -hanke

Nico Rahm

Nico Rahm

asiantuntija, vientipalvelut - Saksa

+49 173 897 6270

Ota yhteyttä
Eija Hämäläinen

Eija Hämäläinen

toimialakoordinaattori, projektipäällikkö (Automotive-klusteri), toimialakohtaiset palvelut: cleantech, kestävän teollisen liiketoiminnan kehittäminen

040 703 5761

Ota yhteyttä