BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Automotive-klusterin kehittäminen -hanke

Hanketyyppi:
EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja: 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Toteutusaika:
17.1.2020 – 31.3.2022.

Tausta:
Ouluun on rakentunut merkittävä automotive -alan teknologiakeskittymä. Klusteri muodostuu noin 40 yrityksestä, jotka työllistävät arviolta 3 000 henkilöä. Klusterin yritysten asiakkaita ovat maailman suurimmat ajoneuvovalmistajat, kuten Geely, Daimler, GM ja Audi, jotka hakevat Oulusta älykkäitä ratkaisuja autoiluun. Klusteriin kuuluvien yritysten määrä lisääntyy jatkuvasti.

Oulun Innovaatioallianssin ICT- ja digitalisaatioekosysteemissä on koottu Oulun automotive-toimijoiden ryhmää ja tapaamisissa on ollut mukana aina vähintään 10 yritystä. Yritykset ovat ilmaisset useita eri yhteistyömahdollisuuksia niin tuotekehityksen, automotive-teollisuuden liiketoimintamallien ymmärtämisen, yhteisen tuotetarjoaman sekä alan tutkimuslinjausten suunnitteluun yhteistyössä alueen tutkimuslaitosten kuten Oulun yliopiston, Oulun Ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa. Oulun yliopistossa on esimerkiksi tehty kymmenien vuosien ajan automotive-alan ohjelmistokehitystä. Tämän vuoksi yksi klusterin tavoitteista on yhteisten luottamus- ja arvoketjujen rakentaminen Oulun talousalueelle ja sitä kautta myös alueen näkyminen globaalisti alan merkittävänä keskittymänä.

Tavoitteet:

 • Automotive -teollisuuden tulevien trendien tunnistaminen eri alueilla.
 • Oulun Automotiveklusterin yhteisen kuvauksen luominen ja markkinointimateriaalin tuottaminen.
 • Automotive-kanavien vahvistaminen ja kehittäminen valituilla kohdemarkkinoilla, mm. Saksa, Ruotsi ja Kiina.
 • Yritysten yhteistarjonnan kehittäminen.
 • Myynti-, tutkimus- ja tuotekehitysalueiden vahvistaminen mm. seuraavissa teemoissa: langattomat, tietoturvalliset tietoliikenneteknologiat; pitkiä elinkaaria tukeva arkkitehtuuri; ketterä ohjelmistokehitys ja DevOps; avoimen lähdekoodin hyödyntäminen; piistä pilveen -arvoketju; autonominen ajaminen / ADAS; sähköistyminen.

Toimenpiteet:
Tässä hankkeessa

 • muodostetaan vahvasti yritysten puolesta ohjattu yritysyhteisö ja toimintamalli nykyisen työn pohjalta.
 • perustetaan myyntihenkiset verkkosivut, joiden kohderyhmä on globaalit automotive-toimijat ja tämä työ auttaa yhteisen näkymän ja tarjoaman muodostamiseen ja kehittämiseen.
 • jatketaan BusinessOulun avaamien yhteistyökanavien vahvistamista edellä mainittuihin markkinoihin ja kehitetään edelleen konkreettisia työtapoja toimia noissa kanavissa.
 • tehdään jatkuvaa markkina-analyysiä ja ymmärretään trendien kehittymistä.
 • autetaan yrityksiä mahdollisissa yhteistarjoamissa.
 • toteutetaan projektihallinto ja hankkeeseen liittyvä tiedottaminen.

Hyödyt ja vaikutukset:

Projektin tuloksena

 • Automotive-klusteri on muotoutunut tunnistetuksi alueelliseksi älykkään erikoistumisen kärjeksi sekä operatiiviseksi toimijaksi ja yhteistyötoimintamalliksi Pohjois-Euroopassa.
 • on tunnistettu alueen 40 vuoden telecom-osaamisen vahvuudet ja tuotteistettu ne automotive-toimialan mukaisiksi.
 • ollaan vakiintunut ja uskottava aluekumppani mm. Ruotsin ja Saksan autoteollisuuden arvoketjuille ja Kiinan markkinan ymmärrys kasvaa.
 • yritysten kasvun lisäksi yritykset tulevat investoimaan Oulun yksiköihin enemmän tulevaisuudessa ja näkevät ne strategisesti merkittävämpänä.
 • mukana olevien yritysten liikevaihdot ja työntekijämäärät kasvavat.
 • alueelle syntyy tutkimuksen ja tuotekehityksen myötä myös uusia alan yrityksiä.
 • Oulun alue tunnistetaan EU:n älykkään erikoistumisen kärkialueena automotive-teemassa. Alueelle saadaan merkittäviä teemaan liittyviä Horisontti-rahoituksia.
 • Hankkeen arvioidaan synnyttävän noin 200 uutta työpaikkaa toimialalle, joista T&K-työpaikkoja on 30.

Kustannukset ja rahoitus:
Kokonaiskustannukset 283.392€. Rahoittajina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 80 % ja BusinessOulu 20 %.

Aloittamispvm: 17.1.2020
Päättymispvm: 31.3.2022

Toteuttaja:
Business Oulu -liikelaitos

Lisätietoja:
Automotive klusterin kehittäminen -hanke

Eija Hämäläinen

Eija Hämäläinen

toimialakoordinaattori, cleantech, teollisuus

040 703 5761

Ota yhteyttä
Olli Lukkari

Olli Lukkari

asiantuntija, toimintaympäristön kehittäminen

040 593 7465

Ota yhteyttä
Nico Rahm

Nico Rahm

Market Development Manager

+49 173 897 6270

Ota yhteyttä