BusinessOulu - Mitä teemme

Arctic Investment Platform

Arctic Investment Platform -toteutettavuusselvitys ja -tiekartta

BusinessOulu on mukana toteuttamassa Lapin liiton koordinoimaa Arctic Investment Platform -hanketta, jota rahoitetaan Interreg Nord -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on yhdistämällä Euroopan huipputason asiantuntijoiden sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan NSPA-alueiden osaamista:

  • analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta
  • antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform)
  • tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi (jos toteutettavuusselvitys myönteinen)
  • taata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä (sis. alueelliset toimijat, kansalliset rahoittajat, rahoitussektori, yksityiset sijoittajat, Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan komissio ja kansalliset ministeriöt).

Hankekeen toteutusaika on 1.1.2019–30.6.2020.

Kumppaniorganisaatiot hankkeessa ovat:

  1. Lapin liitto
  2. Region Västerbotten
  3. Region Norrbotten
  4. BusinessOulu
  5. Norinnova AS

Lisätietoa hankkeesta (englanniksi) Arctic Smartness -nettisivuilta.

Interreg Nord -hankkeen lähtökohtana on 1.4.–31.12.2018 toiminut Lapin liiton koordinoima Arctic Investment Platform -esiselvityshanke (EAKR). Esiselvityshankkeen aikana on tehty Arctic Investment Platform – Feasibility Study -toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan Investment Platform -malliin. Selvityksen perustana toimivat kiertotalous, matkailu ja kestävät energiaratkaisut.

Mitä hankkeelle kuuluu?

Lisätietoa: Mari Rautiainen 044 703 1373, Laura Meriläinen 040 573 1511

Mari Rautiainen

Mari Rautiainen

palvelupäällikkö, yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen

044 703 1370

Ota yhteyttä