BusinessOulu - Mitä teemme

Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen

Hankkeen tavoitteena on kehittää OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla. Rakentuva TKI-ympäristö toimintamalleineen ja palveluineen edistää digitalisaatiota ja tuloksena syntyy yritysten ja palveluntuottajien tarpeita tukeva toiminnallisuus osaksi OuluHealth Labsia.

Hankkeen toimilla vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön langattomien digiratkaisujen käyttöönoton tukemiseksi ja nopeuttamiseksi huomioimalla kestävän kehityksen tavoitteet ja sukupuolten tasa-arvon toiminnassaan. Hankkeeseen osallistetaan useita eri kohderyhmiä, sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus huomioiden. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

Hanke on toimijoiden yhteishanke, jossa osatoteuttajina toimivat Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, OYS ja alueen yritykset osallistuvat hankkeen tarvemäärittelyyn, alkuvaiheen haastatteluihin ja työpajatyöskentelyyn. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Toteutusaika: 1.6.2021- 30.6.2023
Budjetti: 574 055 euroa
Hankkeen toteuttajat: Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin Business Oulu -liikelaitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Projektipäällikkö: Jarmo Pääkkönen

Lisätietoa: https://www.oulu.fi/en/projects/smart-rdi-environment-digital-solutions-health-and-well-being