BusinessOulu

BusinessOulu - Mitä teemme

Innovaatioympäristöt

Innovaatioympäristöt ovat ideoiden, tiimien ja yritysten kohtaamispaikkoja, joissa haetaan uutta liiketoimintaa eri alojen rajapinnoilta. Innovaatioympäristöissä hyödynnetään yhteiskehittelyn menetelmiä ja innovaatiopalveluita. Osa innovaatioympäristöistä on rakennetun kaupunkiympäristön investointikohteita ja osa tiloja, jotka ovat kehitys- ja testausympäristöjä uusille ratkaisuille ja yrityksille.

OuluHealth Labs

OuluHealth Labs mahdollistaa terveysteknologian ja terveydenhuollon laitteiden ja palvelujen testauksen sairaala- ja kotihoitoympäristöissä sekä simuloiduissa hoitotilanteissa. OuluHealth Labs muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1) OYS TestLab on erikoissairaanhoidon innovaatioympäristö, jossa yritykset voivat testata tuotteitaan todenmukaisessa sairaalaympäristössä ja saada palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta. Muuntuvia tiloja hyödynnetään myös uuden sairaalan suunnittelussa.

2) Oulu WelfareLab on sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioympäristö, joka kehittää ja testaa yritysten ratkaisuja aidoissa prosesseissa, esimerkiksi kotona, hyvinvointikeskuksessa tai sairaalassa. Osallistamalla loppukäyttäjät, kuten ammattilaiset, potilaat, asiakkaat tai kuntalaiset, yritykset saavat arvokasta palautetta tuotteensa tai palvelunsa kehitystyöhön.

3) Oamk SimLab on opiskelijoiden simulaatioympäristö, jota yritykset voivat käyttää testaus- ja kehittämisympäristönä terveysteknologian ja hyvinvointipalvelujen tuotekehityksessä. Toimintaan voivat osallistua opiskelijat asiantuntijaopettajien tuella sekä tuotteiden eri käyttäjäryhmät.

Oamk LABs

Oamk LABs on koulutuskokonaisuus, jonka painopisteinä ovat yrittäjämäinen ajattelu ja monialainen oppiminen. LAB-koulutusmalli on kehitetty Oulun ammattikorkeakoulussa ja ensimmäinen LAB-koulutuskokonaisuus Oulu Game LAB syntyi vuonna 2012. LAB-koulutusmallissa monialaiset opiskelijatiimit kehittävät uusia innovaatioita eri toimialojen todellisiin ongelmiin.

LAB-koulutusmallia hyödynnetään Oulussa tällä hetkellä kolmen eri toimialan innovaatioalustana. Oulu Game LABissa opiskelijaprojekteina syntyy erilaisia pelidemoja, pelituotteita ja pelialan startup-yrityksiä. Oulu EduLAB keskittyy koulutusinnovaatioihin ja -teknologiaan. Oulu DevLABin fokuksena ovat kestävän kehityksen palveluinnovaatiot.

LABien monialaiset ja kansainväliset tiimit koostuvat Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen eri alojen opiskelijoista. Lisäksi mukana tiimeissä on myös avoimen korkeakoulun kautta tulevia nuoria sekä kokeneita ammattilaisia. LAB-opinnot toteutetaan englannin kielellä ja ne kestävät valinnan mukaan yhden tai kaksi lukukautta.

Kansainväliset kumppanimme kouluttavat uusia osaajia LAB-koulutusmallia hyödyntäen Japanissa (Global LAB Sendai) sekä Alankomaissa (Groningen Game LAB). Lisäksi Romaniaan on suunnitteilla uusi Timisoara Game LAB.

LAB-koulutusmallin kulmakiviä ovat työelämälähtöisyys, luova ongelmanratkaisu, konseptisuunnittelu, tekemällä oppiminen, tiimityö, kansainvälisyys, yrittäjämäinen ajattelu, monialaisuus ja laaja-alainen osaaminen. Opiskelijoita kannustetaan rohkeisiin valintoihin ja myös virheistä oppimiseen!

Lisätietoja: www.oamk.fi/labs

Rakennettu kaupunkiympäristö

Karjasilta Business Lab

  • Karjasillan käytöstä poistuvan koulun alueesta toteutetaan asumisen ja täydennysrakentamisen alue, jossa sovelletaan ja pilotoidaan rakennusalan ja ict-teknologian uusia tuotteita ja palveluita. Alueen suunnittelussa on hyödynnetty yhteiskehittelyä ja vuorovaikutteisuutta yritysten, asiakkaiden, viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Karjasilta Business Labissa tullaan kehittämään asumisen uusia palvelumalleja, energiaratkaisuja, kulunhallintaa, kiinteistöautomaatiota sekä liikkumispalveluita.

 

Hiukkavaaran Resca-alue

  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden pilottialue Hiukkavaarassa, jossa kehitetään pientalojen erilaisia energialähteitä ja niiden optimoituja yhdistelmiä, hybridejä, sekä niihin soveltuvia energiatehokkuusratkaisuja. Parhaista ratkaisuista monistetaan suositeltavia konsepteja kuluttajille ja alan yrityksille. www.tulevaisuudentalot.fi

 

Välivainio

Välivainion koulun alueella on käynnissä tontinluovutuskilpailu, jossa haetaan yhteistyökumppania alueen kehittämiseksi. Toteuttajakonsortio tulee käyttämään kohdetta asumisen, palveluiden tai rakentamisen tuotteiden ja/tai palvelujen kehittämisalustana. www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/valivainionkoulu

SmartOulu

smartoulu.mapgets.com

SmartOulu-sovelluksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja jalostamaan innovatiivisia tulevaisuuden investointikohteita sekä helpottaa resurssien oikea-aikaista suuntaamista. Kohteet tarjoavat alustan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen.

SmartOulu-sovellus esittelee kohteita kolmiulotteisella Mapgets-alustalla. Kohteet näkyvät sovelluksessa alueina, joiden nimikylttiä klikkaamalla saat esille kohteen infokortin. Korteilta löytyvät perus- ja yhteystiedot sekä lisämateriaalia sivun alareunan symboleista avautuvista linkeistä (esimerkiksi verkkosivut, videot, kuvat ja esitteet).

5G-testiverkko

Suomen ensimmäinen 5G-testiverkko on rakennettu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Oulun yliopiston ja yritysten kanssa yhteistyössä. 5G-testiverkossa voidaan kehittää uusia teknologioita ja testata niiden suorituskykyä realistisessa ympäristössä ja se mahdollistaa erittäin korkeatasoiset multimedia- ja pilvipohjaiset palvelut sekä tulevaisuuden laitteiden internetin (IoT). http://5gtn.fi

Lisätiedot:
Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke, Oulu
Projektipäällikkö Heikki Huhmo
p. +358 50 360 5940, heikki.huhmo(at)ouka.fi
http://6aika.fi/avoimet-innovaatioalustat-karkihanke/

3D ja tietomallintaminen

Oulu on edelläkävijä 3D-teknologioissa ja tietomallintamisessa esimerkiksi rakennusalalla. MAPGETS-portaali tarjoaa selainkäyttöisen, avoimeen realXtend-lähdekoodiin pohjautuvan 3D-sovellusalustan. Se on suunnattu sekä kaupunkitietoon liittyvien sovellusten kehittäjille, kaupunkitiedon tuottajille ja erilaisten palveluiden tarjoajille että ammattilaisille, jotka hyödyntävät kaupunkitietoa omien tuotteidensa myynnissä ja markkinoinnissa. https://mapgets.com

 
Lisätiedot:
Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke, Oulu
Projektipäällikkö Heikki Huhmo
p. +358 50 360 5940, heikki.huhmo(at)ouka.fi
http://6aika.fi/avoimet-innovaatioalustat-karkihanke/

Business Kitchen

Business Kitchen on Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteinen yrittäjyyskeskus, jonka tavoitteena on edistää opiskelija- ja tutkijalähtöistä yrittäjyyttä. Business Kitchen auttaa monipuolisen palvelutarjontansa avulla jalostamaan liikeideoita ja kehittämään yritystoimintaa sekä tuo korkeakouluopiskelijoiden osaamisen yritysten saataville. Tärkeä osa toimintaa on Oulu Entrepreneurship Society (OuluES), joka on yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden avoin yhteisö.

Business Kitchenin yhteydessä toimivat myös muun muassa Uusyrityskeskuksen aloittavien yritysten neuvontapalvelu, BusinessOulun yritys- ja kiihdyttämöpalvelut sekä muita yksityisiä yrityspalveluyrityksiä.

www.businesskitchen.fi

Aarne Kultalahti

Aarne Kultalahti

innovaatiopäällikkö

044 703 1239

Ota yhteyttä