Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. ELY-keskuksessa on palveluja niin yrityksen perustajalle kuin toimintaansa kehittävällekin yritykselle.

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. 

Valmistelurahoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun harkinnanvaraista valmistelurahoitusta.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. 

Yritysten toimintaympäristön kehittäminen

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeella on merkittävä vaikutus alueen pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen, laajentamisen tai kehittämisen kannalta. 

Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin.

Kuljetustuki

Kuljetustukea maksetaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon maakunnissa sijaitsevien pk-yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksille. 

Kyläkauppatuki

Avustus on tarkoitettu kyläkaupoille, jotka sijaitsevat haja-asutusalueilla ja joiden päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on alle 400 m2 sekä päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa. 

Maaseudun yritystoiminnan tukeminen (MMM)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on työtilaisuuksien ja toimeentulomahdollisuuksien lisääminen. 

Käsikirja

Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta. 

Linkit
Yritystukien käsikirja
työ- ja elinkeinoministeriö
Maaseudun yritystoiminnan tukeminen (MMM)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Kyläkauppatuki
TE-keskus
Alueellinen kuljetustuki
TE-keskus
Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin
TE-keskus
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
TE-keskus
Energiatuki
TE-keskus
Valmistelurahoitus pk-yrityksille
TE-keskus
Yrityksen kehittämisavustus
TE-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
www.ely-keskus.fi

 

JANNE KÄRKKÄINEN
Asiantuntija
040 596 6838
etunimi.sukunimi@businessoulu.com 

MARKKU UIMONEN
Asiantuntija
044 703 1315
markku.uimonen@businessoulu.com

MARTTI SÄRKELÄ
Asiantuntija
040 500 4213
martti.sarkela@businessoulu.com

MATTI KORHONEN
Asiantuntija – Oulunsalo
041 439 5003
matti.korhonen@okoy.fi