Liiketoimintakauppa

Yrityskauppa voidaan suorittaa siten, että yrityksen omistajuus siirtyy tai että yrityksen liiketoiminta siirtyy toiselle omistajalle. Ensiksi mainitussa vaihtoehdossa omistajaa vaihtaa käytännössä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet tai osakeyhtiön osakkeet. Liiketoimintakaupassa voi yhtiön omaisuus vaihtaa omistajaa varsinaisen yhtiön omistuksen pysyessä ennallaan.

- kuvio4.png

Liiketoimintakaupassa verotus tapahtuu elinkeinoverolain yleisten perusteiden mukaisesti. Luovutushinta on myyjälle veronalaista tuloa, josta vähennetään kyseiseen omaisuuteen liittyvä verotuksessa poistamatta oleva hankintameno. Vastaavasti ostajan näkökulmasta kauppahinta muodostaa verotuksessa vähennyskelpoisen hankintamenon, joka vähennetään elinkeinoverolain mukaisesti. Verotuksessa käytettävä hankintameno määräytyy sen mukaan, miten kauppahinta jakautuu kaupan kohteen sisältämän varallisuuden kesken. Kummankin kaupan osapuolen tulee suorittaa kohdennus samalla tavalla, joten kauppakirjassa olisi hyvä olla tätä varten yksilöinti. Jos yksilöintiä ei ole suoritettu tai kauppahinnan jako poikkeaa olennaisesti omaisuuserien käyvistä arvoista, voidaan jakoa verotuksessa oikaista.

Liiketoimintakaupan kohteeseen sisältyvistä kiinteistöistä ja arvopapereista on luovutuksensaajan maksettava varainsiirtovero. Kiinteistöjen kohdalla tämä tarkoittaa 4 prosenttia ja arvopapereiden kohdalla 1,6 prosenttia kauppahinnasta.